Farebné okenné profily
Galéria(5)

Farebné okenné profily

Partneri sekcie:

Technológia výroby farebných profilov plastových okien určila jeden zo smerov ich budúceho vývoja. Plastové profily s povrchom farbeným koextruziou akrylátu sú odolné proti poškriabaniu, stálofarebné a v plnej miere recyklovateľné.


Vo svete plastových okien sa toho v poslednom čase príliš veľa nedeje. Zo strany spotrebiteľov sa na výrobcov okien vyvíja stále väčší tlak, pokiaľ ide o cenu, ale ich požiadavky na kvalitu pritom neustále rastú. Situácia na trhu sa zdá byť taká napätá, že je iba otázkou času, kedy ceny okien začnú pomaly stúpať. Predtým však môžeme očakávať, že trh sa s touto situáciou pokúsi popasovať. Najskôr sa na trhu začnú objavovať menej kvalitné výrobky (čo sa už, mimochodom, deje), ktoré sa budú schovávať medzi ostatné, a neskôr začnú konkurenčné tlaky pomaly nútiť desiatky firiem k ústupu z trhu. Na túto očakávanú situáciu sa už snažia renomovaní výrobcovia plastových profilov reagovať a ponúknuť výrobky a technologické riešenia, ktoré v budúcnosti pomôžu výrobcom okien poskytnúť zákazníkom to, čo očakávajú.

Jedným takýmto technologickým riešením, ktoré do budúcnosti ponúka veľký poten­ciál, je technológia farbenia plastových profilov pre okná a dvere. Nejde o prevratnú novinku, technológia farbenia profilov pomocou tzv. koextruzie je známa už takmer tridsať rokov. V našich podmienkach farebné okná, s výnimkou okien, na ktorých je aplikovaná fólia s imitáciou dreva, zatiaľ nedostali väčšiu šancu. Zoznámme sa teda bližšie s technológiou, ktorú by mal poznať každý projektant, architekt, odborník aj spotrebiteľ-laik, aby mal, ak nič iné, aspoň možnosť širšej voľby.

Najmä pre odborníkov z oblasti architektúry, projektovania a realizácie stavieb, ktorí spolurozhodujú o konečnom vzhľade stavby, je dôležité mať prehľad o tom, čo trh s oknami vlastne ponúka. Okrem najviac rozšírených bielych okien a v súčasnosti veľmi populárnych okien s fóliou s dekorom dreva, existujú ešte farebné okná. V praxi sa stretávame predovšetkým s tromi spôsobmi farbenia plastových okien – so zafarbením PVC, s nástrekom farby a s koextruziou.

Technológia určila kvalitu

Princípom koextruzie je súčasná extruzia, čo znamená vytláčanie dvoch rôznych materiálov do jednej vytlačovacej formy. V praxi to znamená, že dva extrudéry sa umiestnia vedľa seba alebo nad sebou, každý spracúva „svoj“ materiál z pôvodného prášku až do formy plastifikovanej masy a tú potom obidva extrudéry vytláčajú do jedného vytláčacieho nástroja. Hlavný a určujúci je extrudér na PVC, ktorý vytvára nosnú časť profilu, a až potom sa na tento profil natlačí vrstva akrylátu. Obidva v tavenine nerozborne prepojené materiály vo forme hotového profilu potom vstupujú do kalibračnej a chladiacej časti linky. Výsledkom je profil s zafarbeným povrchom, ktorého kvalita je lepšia než iných technológií, ale k tomu sa dostaneme neskôr.

Koextruzia je špičková technológia v oblasti vytláčania profilov. Je veľmi náročná na presnú reguláciu oboch vytláčacích strojov, pretože ich výkony je potrebné zladiť tak, aby sa výsledný profil neodchyľoval od povolených tolerancií.

Pred takmer tridsiatimi rokmi sa nie­ktorí známi výrobcovia profilov pustili do hľadania takého materiálu na prefarbenie plastových profilov, ktorý by obstál predovšetkým z hľadiska farebnej stálosti a dlhej trvanlivosti. Takýmto vhodným materiálom sa ukázal PMMA (polymetylmetakrylát), známy tiež pod nesprávnym názvom plexisklo. PMMA je materiál veľmi odolný proti pôsobeniu poveternostných vplyvov, a to aj bez prídavku špeciálnych antioxidačných a stabilizačných prísad, a absorbér UV žiarenia. Vďaka možnosti kombinovať tento materiál s PVC bol akrylát nakoniec zvolený ako krycia povrchová vrstva na nosné teleso z PVC. Vzhľadom na to, že obidva materiály majú prakticky rovnaký koeficient tepelnej rozťažnosti, nemôže dôjsť ani k separácii alebo tzv. bimetalovému efektu vplyvom zmeny teploty. Výsledný produkt – plastový profil s povrchom farbeným koextruziou akrylátu – nakoniec v sebe zlučuje tie najlepšie vlastnosti oboch materiálov.

Profily môžu mať ľubovoľný tvar a počet komôr, ako je v prípade plastových profilov zvyčajné, a súčasne využívajú výhody vrstvy akrylátu na povrchu. Ten je odolnejší proti poškriabaniu a poveternostným vplyvom, je stálofarebný, bezúdržbový a dôsledkom čiastočnej svetelnej priepustnosti sa zahrieva menej ako iné povrchy rovnakej farby. Ak sa dodržia správne výrobné a montážne postupy, deformácia profilov vplyvom rozdielu vnútorných a vonkajších teplôt v oblasti okien a dverí sa vylúči. Navyše, tento produkt je úplne recyklovateľný, pretože akrylát je pri ďalšej plastifikácii v PVC úplne rozptýlený, a tak sa napokon zvýši aj húževnatosť materiálu. 

Farbený plast alebo lakovaný hliník?

Ako je uvedené v prvých riadkoch článku, v ostatných rokoch neustále rastie tlak na čo najnižšie náklady realizovaných stavieb. V tomto smere ponúkajú okná farbené technológiou acrylcolor projektantom pri tvorbe fasád zaujímavú alternatívu v porovnaní s riešením na báze hliníkových profilov. Farebne sú si acrylcolor a práškovo lakovaný povrch hliníkových profilov veľmi podobné a aj v tvrdosti povrchu a poveternostnej odolnosti je acrylcolor viac ako porovnateľný. Použitím týchto prvkov sa ponúka projektantom možnosť dosiahnuť úsporu vo výške 10 až 20 %. Profily zafarbené technológiou acrylcolor však majú širšie využitie než iba na fasádach a stenách. S výhodou sa používajú na klasické okná a dvere všade tam, kde architekt, projektant či stavebník chce využiť ich farebnosť v kombinácii s farbou fasády.

Okno s dizajnovým krídlom, modrý acrylcolor Roh okna, strieborný acrylcolor

Pavel Tomeš, MBA
Foto: archív autora

Autor pracuje v spoločnosti IQ Service, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.