Energetická úspora stavieb s exteriérovým tienením
Galéria(3)

Energetická úspora stavieb s exteriérovým tienením

Partneri sekcie:

Energetická úspora stavieb sa v posledných rokoch stáva často diskutovanou témou. V súvislosti so zmenami klimatických podmienok a s rastúcimi cenami energií sa na tieniacu techniku kladú aj podstatne vyššie nároky, ako je len zábrana pred zvedavými pohľadmi a čiastočné zatienenie. Podstatná je účinná ochrana pred nežiaducou insoláciou (prehrievaním interiéru) v letnom období a úspora nákladov spojených s klimatizáciou. Pri vybavení domu exteriérovou tieniacou technikou táto ročná úspora predstavuje až 30% nákladov spojených s klimatizáciou.


Stiahnutá exteriérová žalúzia však v zimnom období prináša aj významné zlepšenie tepelnoizolačných parametrov okna. Táto skutočnosť prináša aj ďalšie výhody spojené s úsporou energií. Ak teda necháme cez noc žalúziu stiahnutú, zabránime prechodu tepla a neželaným stratám, cez deň žalúzie otvoríme a dom necháme vyhrievať slnkom.

Spoločnosť K-system je lídrom v oblasti tieniacej techniky na slovenskom trhu. Už v roku 2002 získala Cenu veľtrhu Nábytok a bývanie za exteriérové žalúzie Prominent Z-90. Na minuloročnej medzinárodnej výstave získala Cenu MODDOM za inovatívne riešenie v tieniacej technike. Hodnotiteľskú komisiu zaujala bezpečnostná celokovová exteriérová žalúzia GM 200, ktorá umožňuje plynulú reguláciu osvetlenia miestnosti a zatvorená tvorí pevný štít, podobne ako rolety. Otázky súvisiace s energetickou náročnosťou, globálnym otepľovaním a nadmernou hlučnosťou vonkajšieho prostredia sú predmetom ojedinelej iniciatívy spoločnosti spomedzi ostatných dodávateľov tieniacej techniky.

V laboratóriu tepelnej techniky budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave na laboratórnom zariadení klimatickej komory dala spoločnosť K-system overiť tepelno-technické parametre okna z drevených lepených lamelových profilov s izolačným trojsklom so spustenou exteriérovou žalúziou Prominent s lamelou Z-90.

Na základe výsledkov overenia v protokole o skúškach bolo konštatované zlepšenie tepelno-technických parametrov vplyvom žalúzií Prominent nasledovne:

  • súčiniteľ prechodu tepla z UW= 0,92 na UW = 0,75 W/(m2 . K) – zlepšenie o 18,5 %
  • priemerné zvýšenie vnútornej povrchovej teploty okna o 1 °C a v kritickom detaile (spodný roh) θ10 až o 1,6 °C.

Viac informácií na www.ksystem.sk