Okná pre pasívne a nízkoenergetické domy a byty
Galéria(3)

Okná pre pasívne a nízkoenergetické domy a byty

Partneri sekcie:

Myšlienka pasívneho domu vznikla približne pred dvadsiatimi rokmi v Nemecku. Bola taká revolučná a zároveň reálna, že už o dva roky neskôr bol položený aj základný kameň prvého pasívneho domu. Odvtedy sa v rôznych obmenách a technických vylepšeniach postavili stovky ďalších pasívnych domov po celom svete. V čom teda spočíva jeho výnimočnosť a v čom je iný?

Každý pasívny dom je vo svojej podstate jedinečný použitím rôznych materiálov a technológií, spoločnú však majú energetickú náročnosť vykurovania, ktorá nepresiahne 15 kWh/m2/rok. Je to aj zjednodušená definícia a ľahko merateľná hodnota, ktorá zaradí a zároveň porovná stavbu s inými. Od roku 1991, kedy bol postavený prvý pasívny dom sa veľa zmenilo. Investície na samotnú výstavbu boli v tom čase pre bežného staviteľa privysoké a nereálne. Vývojom nových technológií sa však veľa zmenilo. Zjednodušili sa systémy a cenovo dnes vieme postaviť pasívny dom len asi o 10 – 15 % drahšie ako bežnú novostavbu. S toho vyplýva, že je to smer, ktorý má perspektívu.

Ak hovoríme o pasívnych domoch veľký dôraz treba klásť na kvalitu použitých materiálov a prác na všetkých úrovniach stavby. Kľúčová je orientáciu stavby na svetové strany a tiež potreba zosúladiť ju s tienením zasklených plôch. Dôležitá je optimálna veľkosť zasklení ako aj ich zloženie, kvalita systémov riadeného vetrania, či výmenníkov tepla.

Okno v pasívnom dome

Z uvedeného teda vyplýva, že okná a zasklené plochy sú jednou z najdôležitejších častí pasívnych či nízkoenergetických domov, pretože nemajú len funkciu estetickú , ale sú zdrojom svetla a energie. Navyše, musia ešte svojím zložením priestor chrániť pred prehriatím. Je preto nevyhnuté zosúladiť ich tvar, rozmer, členenie, materiál či farebnosť tak, aby spĺňali požiadavky stavby, na ktorú sú určené. Na tepelnotechnickú kvalitu okennej konštrukcie majú zásadný vplyv tri základné faktory – zasklenie, profily a spôsob osadenia okna, resp. jeho montáže. Podcenením jedného z týchto troch faktorov sa nedosiahne očakávaný výsledný efekt, preto je nutný výber skutočne kvalitného výrobku od výrobcu s tradíciou a skúsenosťami. Pre pasívne domy sa objavil na trhu výrobok, ktorý je spojením kvality a tradície – okno KALYPSO Evolution.

Zasklenie okna KALYPSO Evolution

Izolačné trojsklo Superenergy s celkovou hrúbkou 36mm sa skladá z troch 4mm skiel a z dvoch nimi tvorených „medzipriestorov“, ktoré sú vyplnené vzácnym plynom – kryptónom. Tento plyn má nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti ako vzduch i ako bežne používaný argón. Použitím kryptónu sa znižuje vedenie tepla v plynovej vrstve a zvyšujú sa tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia. Oproti bežným sklám má Superenergy aj tzv. teplé dištančné rámiky s použitím materiálu s vyšším tepelným odporom. Súčiniteľ prestupu tepla tohto zasklenia má hodnotu 0,5 W/m2K. Zasklenie spĺňa aj podmienku vzťahujúcu sa na celkovú priepustnosť slnečného žiarenia, ktorá musí byť 50% a viac.

Okenný rám a krídlo okna KALYPSO Evolution

Rám a krídlo okna tvorí osemkomorový plastový profil stavebnej hĺbky 82mm. Technickou špecialitou celého systému sú integrované hliníkové výstuhy priamo extrudované s profilom už vo výrobnom procese. Komory profilu sú takmer rovnako široké, pričom dve zvislé steny komôr tvoria tieto hliníkové výstuhy. Tie majú najmä nosnú funkciu – a nie je tak použitá dodatočná oceľová výstuž, ktorá by zhoršovala tepelnoiozolačné vlastnosti okna. Systém tak zaručuje nízku hodnotu súčiniteľa prestupu tepla rámu s krídlom 0,98 W/m2K.

Často tiež dominuje predstava, že energeticky úsporné okná musia byť masívne. Avšak KALYPSO Evolution má rovnaké rozmery profilov ako bežný plastový systém a neuberá tak zo svetlosti stavebných otvorov viac ako štandardné okná.

Samozrejmosťou okna pre pasívne a nízkoenergetické domy sú aj tri roviny tesnenia medzi rámom a krídlom.

Montáž okien KALYPSO Evolution

Z hľadiska tepelných strát je tiež dôležitý spôsob osadenia okna v otvore – utesnenie škáry medzi rámom a murivom, zateplenie ostenia, detail prekladu a parapetnej dosky. Okno by malo s tepelnou izoláciou obvodového plášťa vytvárať súvislú tepelnoizolačnú vrstvu. Aj keď sa môže zdať osadenie okna bezproblémové, vhodné je prenechať túto prácu odbornej firme, ktorá takéto okná dodáva. Zlá montáž môže totiž znehodnotiť výsledný efekt aj technicky dokonalého výrobku. Pri tomto okne vám preto okrem nadštandardného produktu ponúkame aj kvalitnejší typ montáže s použitím izolačných pások. Tesnenie z polyuretánovej peny v špáre je potom viac ochránené proti zhromažďovaniu vlhkosti v jej vnútri, a tým sa ani jeho vlastnosti, najmä tepelnotechnické, nezhoršujú. Takto ochránená špára je cestou k omietkam bez vlhkosti a následnej tvorby plesní.

Okno budúcnosti

Súčasná moderná architektúra ponúka väčší podiel zasklených plôch na plášťoch budov, ktorý často dosahuje 40 až 50 % celkovej plochy obvodových stien. Pri novom okne KALYPSO Evolution sa však netreba obávať ani väčšieho rizika tepelných únikov pri týchto zaskleniach. Stúpajúci záujem verejnosti o energeticky úsporné bývanie, zlepšovanie technických možností znižovania energetickej náročnosti spôsobuje, že sa pozornosť v oblasti stavebníctva presúva aj k budovám na bývanie. Túžba po bývaní v zdravom prostredí, ako aj uvedomelé šetrenie energií a prírodných zdrojov, sú dnes pre mnohých ľudí prirodzené. Blízkou budúcnosťou sú teda pasívne domy a ich neodmysliteľnou súčasťou sú okná novej generácie KALYPSO Evolution.

Viac informácií o produkte nájdete na www.matporiadneokno.sk