ASB Články na tému

hydroizolácia základov

Spoločnosť Mapei je známa aj výrobou výrobkov, ktoré chránia konštrukcie pred vodou – a to nielen nad úrovňou terénu, ale aj pod ním. Jedným z praktických riešení, ktoré spoľahlivo chráni budovy pred vlhkosťou môže byť syntetická, plne lepená hydroizolačná fólia Mapeproof FBT a Mapeproof AL AP. V čom je praktická?

Najčastejšie riešime nedostatočnú alebo poškodenú zvislú či horizontálnu izoláciu, kde postupne dochádza k degradácii fólií a izolačných vrstiev.

Vlhkosť v spodnej časti stavby je častým problémom starších stavieb. V dôsledku zvýšenej vlhkosti, ktorá sa drží v stenách, vzniká prostredie, ktoré sa postupne stáva zdravotne závadným a je nutné následky prenikania vody či kapilárnej vlhkosti čo najskôr riešiť.

Soklová doska POLYFORM EPS 200 sa používa na tepelnú izoláciu vonkajších obvodových konštrukcií pod úrovňou terénu, pri priamom kontakte s vlhkosťou a soklovej časti budov.

Základom každého navrhovaného izolačného opatrenia je presné stanovenie predpokladaného typu zaťaženia vodou, ktoré určí odborník na základe dostupných údajov a meraní. Popri vyváženom pomere nákladov a úžitku je predovšetkým nevyhnutné správne technické vyhotovenie izolačného opatrenia. Každá stavba, ktorá je podpivničená alebo je postavená na zemine, musí byť dostatočným spôsobom izolovaná proti vode.

Jedným z vhodných riešení na ochranu stavby proti radónu sú bitúmenové stierky alebo nátery. Radón sa ako rádioaktívny plyn uvoľňuje z pôdy a preniká cez základovú konštrukciu alebo konštrukcie spodnej stavby do interiéru stavby. Väčšiemu riziku sú vystavené podpivničené stavby.

Na ochranu hrubých podláh pivníc, garáží, terás, balkónov alebo spodných častí stavieb pred vlhkosťou je vhodné použiť napr. gumoasfaltovú hydroizoláciu. Pred aplikáciou gumoasfaltovej hydroizolácie je potrebné na podklad naniesť vhodný penetračný náter (gumoasfaltovú penetráciu).

Stavitelia rodinných domov na izoláciu základov často vyberajú nevhodné materiály s nedostatočnými parametrami. Mnohé sa dajú dokonca ľahko roztrhať v ruke. To im následne spôsobuje veľké škody na majetku.

Predpokladom dlhej a bezproblémovej životnosti budovy je dokonalá ochrana spodnej stavby pred vodou. Odborníci Mapei odporúčajú na tento účel stierkové hydroizolácie z Plastimul Line na báze bitúmenu.