Izolovanie podzemných častí stavby (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Základom každého navrhovaného izolačného opatrenia je presné stanovenie predpokladaného typu zaťaženia vodou, ktoré určí odborník na základe dostupných údajov a meraní. Popri vyváženom pomere nákladov a úžitku je predovšetkým nevyhnutné správne technické vyhotovenie izolačného opatrenia. Každá stavba, ktorá je podpivničená alebo je postavená na zemine, musí byť dostatočným spôsobom izolovaná proti vode.

03 DETAIL suterenna stena Malik

Stena vykurovaného suterénu

 1. štrkové lôžko, hrúbka 100 mm
 2. základový pás, betón triedy min. C 12/15
 3. penetračný náter Siplast Primer® Speed SBS
 4. asfaltový hydroizolačný pás Icopal FUNDAMENT 4.0 Speed Profile® SBS
 5. zakladacia malta POROTHERM PROFI
 6. tehla Porotherm 44 Ti Profi + tenkovrstvová malta Porotherm Profi
 7. penetračný náter, Murexin Izolačný náter 111 N
 8. prvá vrstva hrubovrstvovej izolačnej stierky Murexin Hrubovrstvová izolačná stierka 2K PS+ sklotextilná tkanina Murexin Energy Textile
 9. druhá vrstva hrubovrstvovej izolačnej stierky Murexin Hrubovrstvová izolačná stierka 2K PS
 10. perimetrická izolačná doska + Murexin Hrubovrstvová izolačná stierka 1K Express
 11. Geotextília Gunneex TESSILDRAIN PP NTB
 12. Drenáž: drenážna rúra Rehau v štrkovom lôžku obalenom netkanou geotextíliou Gunnex TESSILDRAIN
 13. Vrstvy podlahy

Čo  budete potrebovať

  • Penetračný náter:
   Izolačný náter 111 N, spotreba: približne 0,15 až 0,20 kg/m2, plechové vedro: 5, 10 a 25 l, 5 l 30,62 € alebo
   Izolačný základ AG 3, spotreba: približne 0,15 kg/m2, plastový kanister: 5 a 25 l, 5 l 27,97 €
  • Hrubovrstvová izolačná stierka:
   Hrubovrstvová izolačná stierka 1K PS, spotreba: približne 4,5 až 5 l/m2 (izolácia proti zemnej vlhkosti/nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode; hrúbka čerstvej vrstvy: min. 4,5 mm), plastové vedro, 30 l 117,65 €
   alebo
   Hrubovrstvová izolačná stierka 1K Express, spotreba: približne 3,5 až 4 l/m2 (izolácia proti zemnej vlhkosti/nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode/netlakovej vode; hrúbka čerstvej vrstvy: min. 3,5 mm), približne 4,5 až 5 l/m2 (izolácia proti zachytenej vsakujúcej sa vode, hrúbka čerstvej vrstvy: min. 4,5 mm), plastové vedro, 32 l 145,42 €
   alebo
   Hrubovrstvová izolačná stierka 2K PS, spotreba: približne 4,5 l/m2 (izolácia proti zemnej vlhkosti/nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode/netlakovej vode; hrúbka čerstvej vrstvy: min. 4,5 mm), približne 6 l/m2 (izolácia proti zachytenej vsakujúcej vode, hrúbka čerstvej vrstvy: min. 6 mm), plastové vedro, 30 l 1133,99 €
   alebo
   Hrubovrstvová izolačná stierka 2K Standard, spotreba: približne 4,5 l/m2 (izolácia proti zemnej vlhkosti/nezachytenej vsakujúcej vode/netlakovej vode; hrúbka čerstvej vrstvy: min. 4,5 mm), približne 6 l/m2 (izolácia proti zachytenej vsakujúcej vode, hrúbka čerstvej vrstvy: min. 6 mm), plastové vedro, 32 l 112,93 €
  • Sklotextilná tkanina: Murexin Energy Textile, kotúč 50 m2 (šírka: 1 000 mm, dĺžka: 50 m), ks 52,27 €
  • Lepidlo na perimetrickú izoláciu:
   Hrubovrstvová izolačná stierka 1K Express, spotreba: približne 2 l/m2 alebo
   Hrubovrstvová izolačná stierka 2K PS, spotreba: približne 2 l/m2 alebo
   Hrubovrstvová izolačná stierka 2K Standard, spotreba: približne 2 l/m2
 • Náradie a pomôcky: valček, štetka, kefa, zubová stierka alebo oceľové zubové hladidlo, oceľové hladidlo, murárska lyžica, nízkootáčkové elektrické miešadlo.

Krok 1: Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý alebo mierne vlhký, bez mastnoty, špiny, starých náterov a prachu. Výstužná oceľ sa očistí mechanicky, abrazívne (pieskom) a prach sa odstráni tlakom vzduchu. Na očistenú výstuž sa štetcom nanesie ochranný náter. Na vlhký podklad sa nanesie adhézny mostík a následne sanačná malta.

01 Príprava podkladu
01 Príprava podkladu |

Krok 2: Penetračný náter

Na pripravený podklad sa nanesie penetračný náter. Podľa potreby možno prvý náter zriediť pridaním 10 % terpentínu. Náter sa nanesie na podklad maliarskou štetkou.

02 Penetračný náter
02 Penetračný náter |

Krok 3: Prvá vrstva izolačnej stierky

Na napenetrovaný podklad sa nanesie ozubenou stierkou hrubovrstvová izolačná stierka v maximálnej hrúbke 2 až 3 mm.

03 Prvá vrstva izolačnej stierky
03 Prvá vrstva izolačnej stierky |