Hydroizolácia základov cementovým hydroizolačným systémom (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na izolovanie základov, soklov alebo stien pivníc proti vode sa odporúča použiť vhodnú izolačnú maltu na cementovej báze. Pred nanesením hydroizolačnej malty na určené časti stavebných konštrukcií je potrebné podklad vhodne pripraviť.

Info o materiáli

» Cementová hydroizolačná malta na utesnenie stavieb a stavebných dielcov proti vode, na horizontálne aj vertikálne izolovanie minerálnych podkladov (bez obsahu solí proti vlhkosti a vode); paropriepustná, mrazuvzdorná

Čo butete potrebovať

  • Montážny cement: Ceresit CX 5, spotreba: približne 1,6 kg/dm3 vyplneného objemu, papierové vrecko 5 kg, papierové vrece 25 kg, 5 kg 8,58 €
  • Montážna a opravná malta: Ceresit CX 20, spotreba: približne 1,6 kg/dm3 vyplneného objemu, plastové vrecko, 5 kg 6,36 €
  • Tesniaca malta: Ceresit CR 65, spotreba: približne 3 až 8 kg/m2 (v závislosti od požadovanej hrúbky), papierové vrece, 25 kg 18,66 €
  • Hliníková upevňovacia lišta
  • Netkaná textília
  • Pripevňovacie terčíky
  • Náradie: oceľové hladidlo, murárska lyžica, plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, špachtľa, brúska na betón, oceľová kefa, maliarska štetka, štetec, okrúhla palička alebo rúrka, vodováha, ochranné rukavice, ochranné okuliare.

Povrch musí mať drsnú štruktúru s otvorenými pórmi, zabezpečujúcimi dobrú prídržnosť. Znečistenie, vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou, všetky nátery, maľby, vápenné aj vápenno-cementové omietky alebo zvetraný povrch stien sa mechanicky odstránia.

Poškodená a narušená malta v škárach sa vyškriabe do hĺbky minimálne 20 mm a škáry sa vyplnia cementovou maltou. Veľké nerovnosti a dutiny sa vyplnia výmurovkou, cementovou maltou alebo betónom. Nerovnosti a nepravidelné podklady, ako je napr. zmiešané murivo, je potrebné vyrovnať cementovou maltou. Ostré presahy a hrany sa môžu odseknúť alebo obrúsiť.

Nárožia sa zrežú na približne 30 mm, rohy a kúty sa vyplnia cementovou maltou alebo montážnym cementom zmiešaným s pieskom. Prechody medzi zvislou a vodorovnou konštrukciou sa zaoblia (polomer približne 40 mm). Pred nanesením prvej vrstvy hydroizolačnej malty je potrebné povrch dôkladne navlhčiť vodou tak, aby sa netvorili mláky.

Tab. Odporúčaná hrúbka izolačnej malty v závislosti od typu zaťaženia vlhkosťou a vodou
Tab. Odporúčaná hrúbka izolačnej malty v závislosti od typu zaťaženia vlhkosťou a vodou |

Spracovanie tesniacej malty

Obsah balenia sa nasype do odmeraného množstva čistej studenej vody a rozmieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Mieša sa, až kým nevznikne jednoliata zmes bez hrudiek. Konzistencia zmesi závisí od spôsobu ďalšieho použitia.

Na nanášanie štetkou, štetcom alebo nástrekom (prvá hydroizolačná vrstva) sa zmieša 2,5 objemového dielu tesniacej malty s 1 dielom vody. Na nanášanie hladidlom (druhá hydroizolačná vrstva) sa zmiešajú 3 objemové diely tesniacej malty s 1 dielom vody.

Pred nanesením tesniacej malty na pripravený podklad je potrebné povrch vždy navlhčiť vodou tak, aby sa netvorili mláky. Pri nanášaní striekaním sa čerstvá zmes malty nanáša v jednej vrstve, až kým sa nedosiahne požadovaná hrúbka vrstvy.

Pri ručnom nanášaní sa prvá vrstva nanesie vždy štetkou alebo štetcom, druhá vrstva hladidlom alebo dvakrát štetcom. Pri nanášaní štetcom sa každá ďalšia vrstva nanáša krížom na predchádzajúcu v okamihu, keď predchádzajúca vrstva zatvrdla, ale je ešte vlhká. Čerstvo nanesenú tesniacu maltu je potrebné chrániť pred veľmi rýchlym vysychaním.

Prestávka medzi aplikáciou nasledujúcich vrstiev nesmie prekročiť 12 hodín. Pri dlhšej prestávke sa odporúča použiť kontaktnú emulziu. Po dvoch dňoch je nanesená tesniaca malta pochôdzna, avšak ani po úplnom zatvrdnutí nie je tesniaca malta odolná proti intenzívnemu mechanickému zaťaženiu a je potrebné ju chrániť.

Tesniacu maltu je potrebné minimálne tri dni po nanesení udržiavať vo vlhkom stave (napr. jemným rozprašovaním vody alebo mokrým štetcom). Ďalšie vrstvy (poter, obklad, dlažbu…) možno aplikovať na tesniacu maltu po siedmich dňoch od jej nanesenia.

Krok 1: Kontrola podkladu

Pomocou oceľového hladidla sa skontroluje rovnosť, pevnosť a stabilita podkladu. Zároveň sa odstráni prach a neprídržné časti.

01 Kontrola podkladu
01 Kontrola podkladu |

Krok 2: Vyplnenie nerovností

Všetky poškodenia v podklade sa vyplnia cementovou maltou, ktorá sa nanesie pomocou špachtle a stiahne sa hladkou stranou oceľového hladidla tak, aby bola v rovine s okolitým podkladom.

02 Vyplnenie nerovností
02 Vyplnenie nerovností |

Krok 3: Očistenie podkladu

Ostré hrany sa pomocou brúsky na betón zbrúsia minimálne pod uhlom 45°. Zároveň sa odstránia všetky látky, ktoré by mohli znižovať priľnavosť izolačnej malty.

03 Očistenie podkladu
03 Očistenie podkladu |

Krok 4: Odstránenie nerovností

Nesúdržné časti a nerovnosti na povrchu sa odstránia pomocou mechanickej brúsky alebo oceľovej kefy.

04 Odstránenie nerovností
04 Odstránenie nerovností |

Krok 5: Očistenie od prachu

Prach, ktorý vznikol po brúsení, sa dôkladne odstráni z povrchu pomocou štetky.

05 Očistenie od prachu
05 Očistenie od prachu |

Krok 6: Navlhčenie rohu

Miesto styku zvislej a vodorovnej stavebnej konštrukcie sa dôkladne navlhčí vodou tak, aby sa netvorili mláky.

06 Navlhčenie rohu
06 Navlhčenie rohu |

Krok 7: Montážny cement do rohu

Pomocou murárskej lyžice sa nanesie do navlhčeného vnútorného rohu montážny cement.

07 Montážny cement do rohu
07 Montážny cement do rohu |

Krok 8: Vytvarovanie fabiónu

Vrstva montážneho cementu sa vytvaruje pomocou paličky alebo okrúhlej rúrky do fabiónu s priemerom približne 40 mm. Vytvorený fabión sa nechá dôkladne zaschnúť.

08 Vytvarovanie fabiónu
08 Vytvarovanie fabiónu |