Vodorovná hydroizolačná bariéra pod zvislé murivo

Partneri sekcie:

Výber vhodnej hydroizolačnej bariéry závisí od typu stavebnej konštrukcie, hladiny podzemnej vody a miestnych pomerov.

Info o materiáli

» Elastická dvojzložková tesniaca malta na utesnenie stavieb a stavebných dielcov proti vode, vodotesná, mrazuvzdorná, na preklenutie trhlín v podklade, do interiéru a exteriéru.

Čo budete potrebovať

  • Rýchlotvrdnúci montážny cement: Ceresit CX 5, spotreba: približne 1,6 kg/dm3 vyplneného objemu, papierové vrecko 5 kg alebo papierové vrece 25 kg 35,94 €
  • Elastická tesniaca malta: Ceresit CR 166, spotreba: približne 2,4 až 3,6 kg/m2 (v závislosti od hrúbky vrstvy), papierové vrece 24 kg (zložka A), plastový kanister 8 kg (zložka B), súprava 103,44 €
  • Náradie a pomôcky: vysokotlakový čistič, dláto, brúska na betón, oceľové hladidlo, maliarska štetka, plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo

Na zhotovenie vodorovnej izolácie základových pásov odolnej proti vode a vlhkosti predstavuje jedno z vhodných riešení elastická dvojzložková tesniaca malta, ktorá odolá náporu vlhkosti z negatívnej strany.

Vďaka svojmu zloženiu spomaľuje proces karbonizácie, čím chráni betón a železobetón pred poškodením atmosférickými zrážkami. Pri realizácii vodorovnej izolácie na strope alebo základových pásoch sa odporúča do vrstvy elastickej tesniacej malty vložiť technickú sieťovinu s plošnou hmotnosťou 60 g/m2.

Príprava podkladu

Pred aplikáciou hydroizolačného systému je potrebné zabezpečiť, aby bol podklad suchý, nosný, pevný, bez prachu a iných separačných vrstiev. Znečistenie, vrstvy s nedostatočnou priľ­navosťou a nesúdržné častice je potrebné mechanicky odstrániť opieskovaním alebo vysokotlakovým umytím vodou.

Na vyplnenie trhlín menších ako 1 mm sa použije rýchlotvrdnúci montážny cement. Nerovnosti podkladu sa vyrovnajú cementovou maltou. Ostré presahy a hrany je potrebné osekať alebo obrúsiť.

Nárožia treba zrezať na približne 30 mm, rohy a kúty vyplniť cementovou maltou alebo rýchlotuhnúcim montážnym cementom zmiešaným s pieskom a zaobliť do polomeru približne 40 mm, čím sa vytvorí pravidelný prechod. Pred samotným nanesením elastickej tesniacej malty sa podklad navlhčí vodou tak, aby sa nevytvárali kaluže.

Spracovanie elastickej tesniacej malty

Pri aplikácii valčekom, štetkou alebo striekaním sa zložka B (emulzia) naleje do miešacej nádoby, prilejú sa 2 l vody a za stáleho miešania nízkootáčkovým elektrickým miešadlom sa prisype zložka A (prášok).

Pri nanášaní hladidlom sa zložka B (emulzia) naleje do miešacej nádoby a za stáleho miešania nízkootáčkovým miešadlom sa prisype zložka A (prášok). Mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Zmes sa nechá 5 min. odležať a opätovne sa krátko premieša.

Prvá vrstva čerstvej zmesi sa nanesie štetkou alebo štetcom na vlhký, avšak nie mokrý podklad. Nanesenú vrstvu je potrebné chrániť pred veľmi rýchlym vyschnutím. Z povrchu prvej vrstvy sa odstránia nesúdržné časti a prach.

Druhá vrstva sa nanesie krížom na prvú v okamihu, keď prvá vrstva zatvrdne (mala by byť ešte vlhká). Druhá vrstva sa nanesie hladkou stranou oceľového hladidla a povrch sa zahladí. Výsledná hrúbka vrstvy závisí od zaťaženia vodou – min. 2 mm (zaťaženie vlhkosťou) alebo 2,5 mm (zaťaženie vodou). Maximálna hrúbka je 3 mm.

Krok 1: Príprava podkladu

Znečistenie, vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou a nesúdržné častice sa mechanicky odstránia pomocou oceľového hladidla. Podklad sa pomocou štetky dôkladne očistí od prachu.

01 Príprava podkladu 1
01 Príprava podkladu 1 |

Krok 2: Navlhčenie podkladu

Očistený podklad sa celoplošne a dôkladne navlhčí tak, aby bol podklad vlhký, ale netvorili sa mláky.

02 Navlhčenie podkladu 1
02 Navlhčenie podkladu 1 |

Krok 3: Zmiešanie zložky B

Pri aplikácii valčekom, štetkou alebo striekaním sa zložka B (emulzia) naleje do miešacej nádoby a prilejú sa 2 l vody.

03 Zmiešanie zložky B
03 Zmiešanie zložky B |

Krok 4: Zmiešanie zložky A

Do zložky B (emulzie) zmiešanej s vodou sa vysype sypká zmes zložky A a za stáleho miešania nízkootáčkovým miešadlom sa dôkladne premieša na homogénnu zmes bez hrudiek.

04 Zmiešanie zložky A
04 Zmiešanie zložky A |

Krok 5: Zmes tesniacej emulzie

Zmes sa nechá päť minút odležať a opätovne sa krátko premieša.

05 Zmes tesniacej emulzie
05 Zmes tesniacej emulzie |