Medzinárodná odborná konferencia Hydroizolácia spodných stavieb budov

Partneri sekcie:

Pozývame Vás na Medzinárodnú prierezovú odbornú konferenciu Hydroizolácia spodných stavieb budov, ktorá sa bude konať dňa 8. novembra 2018 v kongresovej hale budovy ZSVTS, Koceľova 15, v Bratislave.

V myšlienkových rozboroch prednášok budú uvedené úvahy a fakty, súhrn myšlienok vysvetľujúcich teoretickú a analýzu a skúsenosti získané z praxe na novostavbách, alebo na obnovovacích častí budov.

Cieľom konferencie je zamerať pozornosť na predpokladanú životnosť podzemnej časti budov, ktorú je nutné rozdeliť do troch kategórií.
1. na menej, alebo ľahko opraviteľné
2. na ťažko opraviteľné
3. plnú životnosť hydroizolácií spojenú so životnosťou budov.

Prihláška a program

odborní garanti
prof. Ing. Jozef Oláh, PhD..
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

organizačná garantka
Ing. Eugénia Kiselyová

Veríme, že Vás program zaujme a prinesie Vám mnoho nových informácií a poznatkov, ktoré budú prínosom vo Vašej práci.

Tešíme sa na Vašu účasť.