Nový systém pre hydroizoláciu spodnej stavby bez prerušenia

Nekvalitná či poškodená hydroizolácia vašu stavbu pred vlhkosťou neochráni. Spoločnosť Mapei predstavuje účinný systém, s ktorým zaizolujete spodnú stavbu a podzemné časti domu bez prerušenia. Hydroizolačný systém na báze bitúmenu kombinuje samolepiacu membránu s cementovou maltou určenou pod nosné steny.

Ochrane stavby pred nežiaducimi účinkami vody treba venovať náležitú pozornosť. Správne zhotovená izolácia spodnej stavby chráni celý objekt pred nežiaducou vlhkosťou a vodou, čím výrazne predlžuje životnosť konštrukcie. Opravy a údržba poškodení spôsobených nesprávne zhotovenou hydroizoláciou bývajú často nákladné a časovo náročné. Dôraz treba klásť nielen na kvalitu realizačných, ale aj na výber spoľahlivých izolačných systémov.

K osvedčeným riešeniam izolácie stavby pod úrovňou terénu patria hydroizolačné systémy na báze bitúmenu, ktoré stavbu súčasne ochránia aj pred radónom.

Hydroizolácia rýchlo a jednoducho

Spoločnosť Mapei odporúča pre izoláciu základov, pivníc a terás použitie samolepiacej bitúmenovej membrány MAPETHENE HT/LT. Ide o spoľahlivú alternatívu k asfaltovým pásom. Na rozdiel od asfaltových pásov ju netreba natavovať, čo výrazne uľahčuje a urýchľuje postup prác.

Zdroj: MAPEI SK

Hydroizolačné systémy na báze bitúmenu sa aplikujú za studena. Odbúrava sa tak riziko roztavenia asfaltového pásu v spoji, prípadne nedostatočného natavenia na podklad, ktoré v niektorých prípadoch môže viesť aj k zatekaniu do stavebnej konštrukcie.

Napojenie medzi jednotlivými pásmi membrány musí byť vyhotovené s presahom min. 5 cm. V prípade chybného nalepenia, možno kúsok z membrány odstrihnúť a spraviť jednoduchú „záplatu“. Vodotesnosť spoja je zabezpečená vulkanizovaným pásom umiestnenom na vonkajšom okraji membrány.

Zdroj: MAPEI SK

Membrána s výhodami

Fólia MAPETHENE HT/LT sa vyznačuje vynikajúcou adhéziou a výhodou je aj možnosť celoročnej aplikácie. MAPETHENE HT je vhodná na aplikáciu pri vysokých teplotách až do +45 °C, pri nízkych teplotách až do -5 °C sa odporúča použiť variant MAPETHENE LT. Trvácna membrána nájde uplatnenie aj na streche, kde ju možno použiť ako účinnú parozábranu. Z vrchnej strany sú membrány pokryté HDPE fóliou, ktorá zvyšuje mechanickú odolnosť a odolnosť proti roztrhnutiu membrány. Dokonalú prídržnosť samolepiacich pásov k podkladu zabezpečí penetračný náter MAPETHENE PRIMER. Pre aplikáciu pri veľmi nízkych teplotách odporúčame použiť náter MAPETHENE PRIMER W.

Zdroj: MAPEI SK

Novinka pod nosné steny

Spoľahlivú hydroizoláciu spodnej stavby bez prerušenia možno dosiahnuť vďaka dvojzložkovej cementovej malte MAPELASTIC BV. Jej výhodou je možnosť aplikácie pod nosné steny. Vyznačuje sa tiež dobrou spracovateľnosťou. Mimoriadne praktické je použitie MAPELASTIC BV pri rekonštrukciách, kde ju možno použiť na renovácie starších hydroizolácií.

Zdroj: MAPEI SK

Funguje aj ako spoľahlivý prechodový mostík na kritických povrchoch, akými sú kov, drevo alebo PVC potrubia. Výborne sa hodí na izolovanie drevostavieb. 

Žiadne slabé miesto

Systém, ktorý kombinuje membránu MAPETHENE HT/LT s cementovou maltou MAPELASTIC BV, vytvára súvislú izolačnú plochu, ktorá zabezpečí účinnú ochranu pred vzlínajúcou vlhkosťou aj tlakovou vodou.

www.mapei.sk

Zdroj: PR článok MAPEI SK, s.r.o.