Hydroizolácia spodnej stavby pomocou gumoasfaltovej hydroizolácie
Galéria(5)

Hydroizolácia spodnej stavby pomocou gumoasfaltovej hydroizolácie

Partneri sekcie:

Na ochranu hrubých podláh pivníc, garáží, terás, balkónov alebo spodných častí stavieb pred vlhkosťou je vhodné použiť napr. gumoasfaltovú hydroizoláciu. Pred aplikáciou gumoasfaltovej hydroizolácie je potrebné na podklad naniesť vhodný penetračný náter (gumoasfaltovú penetráciu).

 Podklad musí byť súdržný, pevný, bez akýchkoľvek nečistôt (prachu, hrdze), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zamrznutý alebo pokrytý inovaťou, môže byť mierne vlhký. Vodouriediteľná gumoasfaltová penetrácia sa pred nanesením na podklad zriedi vodou v pomere 1 : 9 (penetrácia : voda). Pripravený roztok sa nanesie štetkou alebo kefou v jednej vrstve a nechá sa vyschnúť (približne 3 hodiny).

Pri použití gumoasfaltovej penetrácie neriediteľnej vodou sa nanáša jedna vrstva (pri nasiakavých podkladoch dve) neriedenej penetrácie. Po zaschnutí penetračného náteru sa na podklad nanesie gumoasfaltová hydroizolácia. Nanáša sa krížovou metódou v minimálne dvoch vrstvách. Všetky rohy je potrebné vystužiť pásmi výstužnej tkaniny, ktorá sa vkladá do čerstvej vrstvy gumoasfaltovej hydroizolácie. Každá ďalšia vrstva sa nanáša po vyschnutí predchádzajúcej vrstvy (prachosuchosť: 6 až 12 hod., riadna suchosť: 24 hod.).

Po nanesení poslednej vrstvy je potrebné počkať niekoľko dní, aby sa z celej hrúbky náteru mohla odpariť zostatková vlhkosť. Pri izolovaní zvislých plôch spodnej stavby sa zasypanie výkopu zeminou musí vykonávať veľmi opatrne, aby sa izolačná vrstva nepoškodila. Hydroizolačnú vrstvu sa odporúča pri tejto aplikácii chrániť pred mechanickým poškodením polystyrénom XPS s hrúbkou 20 mm.  

01 | Prvá vrstva hydroizolácie
Po zaschnutí gumoasfaltovej penetrácie sa na pripravený podklad nanesie dechtovou kefou prvá vrstva gumoasfaltovej hydroizolácie.

02 | Vystuženie fabiónov
Miesta prechodov, tzv. fabióny, a komplikované zlomy sa vystužia výstužnou tkaninou, ktorá sa vloží do čerstvého pásu prvej vrstvy gumoasfaltovej hydroizolácie.

03 | Zatretie výstužnej tkaniny
Výstužná tkanina sa pomocou štetky zatrie do prvej vrstvy gumoasfaltovej hydroizolácie.

04 | Druhá vrstva hydroizolácie
Po zaschnutí prvej vrstvy (24 hod.) sa nanesie dechtovou kefou celoplošne druhá vrstva gumoasfaltovej hydroizolácie. Druhá vrstva sa nanáša tzv. krížovou metódou.

Info o materiáli:

» Disperzia asfaltov modifikovaných syntetickým kaučukom na suché a mierne vlhké podklady; tixotropné vlastnosti (nesteká, možné naniesť na podklad s ľubovoľným sklonom); vhodná na bezprostredný kontakt s polystyrénom; odolná proti atmosférickým vplyvom, slabým kyselinám a zásadám i agresívnym látkam v zemi

Čo budete potrebovať:

Gumoasfaltová penetrácia (vodouriediteľná)
DenBit DISPER AS (koncentrát)
spotreba koncentrátu: približne 0,015 až 0,03 kg/m2 (penetrácia pod hydroizolačný náter), plastové vedro, 5 kg 17,38 €
alebo ako variant

Gumoasfaltová nariedená penetrácia
DenBit DISPER A (nariedená penetrácia)
spotreba: 0,2 až 0,3 kg/m2 (jedna vrstva), plastové vedro 5 a 10 kg, 5 kg 7,76 €

Gumoasfaltová hydroizolácia
DenBit DISPER DN
spotreba: 0,5 až 1 kg/m2 (na 1 vrstvu), plastové vedro 5 a 10 kg, 5 kg 9,19 €

Výstužná tkanina

Náradie a pomôcky
dechtová kefa
pokrývačský štetec
stierka
štetka

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Den Braven
FOTO: Den Braven

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2018.