Partneri sekcie:

Hydroizolácie spodných stavieb zahŕňajú predovšetkým hydroizolácie stenových konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu a vodorovné izolácie podlahových konštrukcií, umiestnených priamo na teréne alebo na základovej konštrukcii, napríklad na doske. Viac v článku Bezpečný systém základov.

Vysušenie mokrého muriva 03

Mokré murivo? Vyriešime!

Najčastejšie riešime nedostatočnú alebo poškodenú zvislú či horizontálnu izoláciu, kde postupne dochádza k degradácii fólií a izolačných vrstiev.
Vlhkosť v spodnej časti stavby je častým problémom starších stavieb

Aby vás vlhkosť netrápila

Vlhkosť v spodnej časti stavby je častým problémom starších stavieb. V dôsledku zvýšenej vlhkosti, ktorá sa drží v stenách, vzniká prostredie, ktoré sa postupne stáva zdravotne závadným a je nutné následky prenikania vody či kapilárnej …
01 Príprava podkladu

Izolovanie podzemných častí stavby (Pracovný postup)

Základom každého navrhovaného izolačného opatrenia je presné stanovenie predpokladaného typu zaťaženia vodou, ktoré určí odborník na základe dostupných údajov a meraní. Popri vyváženom pomere nákladov a úžitku je predovšetkým nevyhnutné správne technické vyhotovenie izolačného opatrenia. …