363360293 819373532878097 3656973147827931275 n
Galéria(11)

V akom stave je predĺženie Petržalskej električky? Mesto si zmluvné pokuty zatiaľ neuplatnilo

Partneri sekcie:

O pokračovaní výstavby električkovej radiály v Petržalke sa už popísalo mnoho článkov. Väčšinou poukazovali na meškanie, nesplnené miľníky, zastavenie prác, na chýbajúci harmonogram. No neskôr na spustenie stavebnej činnosti a konečne aj aktualizované termíny. Obrovský dopravný projekt sa tak nezaobišiel bez problémov. Hlavné mesto si však môže pre nesplnenie dohodnutých miľníkov uplatniť pokuty voči stavebníkovi, doteraz tak ale neurobilo.

Za predchádajúci rok a pol mohli mať obyvatelia Bratislavy pocit, že sú svedkami prepletenej detektívky od Agathy Christie. V skutočnosti však išlo o výstavbu druhej etapy Petržalskej električky s mnohými peripetiami a zvratmi, ktoré by inak dokázala napísať len svetoznáma spisovateľka detektívnych románov. 

Od týchto momentov už ale prešiel istý čas. V auguste roku 2022 sa po piatich mesiacoch nečinnosti opäť rozbehli stavebné práce, ktoré boli prerušené pre rozsiahle zdražovanie stavebných materiálov a cien energií. Výstavba Petržalskej radiály však bola stále vo výraznom sklze a neboli splnené dohodnuté miľníky. 

Ku koncu roka 2022 hlavné mesto informovalo, že práce na Združenom moste Rusovská cesta (opora číslo 1 a 2) boli hotové na 25 percent. Premostenie Chorvátskeho ramena (realizácia spodnej stavby – opora číslo 1 a 4 a piliere 2 a 3) boli dokončené na 44 percent. V prípade koľajového spodku v celom koridore električkovej trate (celkom tri stavebné objekty) boli práce hotové na nula percent. Išlo o obrovský problém pre projekt, ktorý aj tak výrazne meškal a termín jeho celkového dokončenia stále nebol známy.

Vizualizácia Petržalskej električky.
Vizualizácia Petržalskej električky. | Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR

Práce sa postupne rozbiehali a v marci tohto roku bol konečne zverejnený aj aktualizovaný harmonogram stavebných prác. V ňom sa uvádza dokončenie električkovej trate do konca septembra roku 2024, pričom pôvodný termín bol 18. február 2024. Hlavné mesto taktiež vyriešilo aj financovanie tejto náročnej stavby. Ako je známe, eurofondy nakoniec neprepadnú a budú využité na iné projekty v Bratislave (napr. oprava Vajnorskej radiály).

Magistrát v tomto období uviedol, že si uplatní zmluvnú pokutu voči stavebníkovi za nesplnenie dohodnutých miľníkov. Bratislava si ich ale zatiaľ neuplatnila. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Peter Bubla.

„K dnešnému dňu neboli pokuty ešte uplatnené. Hlavné mesto tak môže urobiť kedykoľvek počas trvania zmluvy,“ skonštatoval Bubla s tým, že mesto rokuje so zhotoviteľom stavby o príčinách nesplnenia všetkých troch míľnikov, ktoré neboli v pôvodne zmluvnom termíne dodržané. 

Mesto zároveň deklaruje, že práce na výstavbe električkovej trate sa zintenzívnili. Ubezpečuje, že sa pracuje na všetkých ucelených častiach stavby. Progres má byť vidno na združenom moste na Rusovskej ceste či na moste cez Chorvátske rameno pri Farskom kostole Svätej rodiny. Pracovať sa má tiež na zvyšných prekládkach inžinierskych sietí či zemných prácach.

363343134 819373446211439 7075524716316145964 n
Aktuálne stavebné práce na predĺžení Petržalskej radiály | Zdroj: Marek Velček

„Stavba má takmer štyri kilometre. Sú tam komplikované stavebné prvky, mnohé práce sa dejú pod povrchom. Robíme však všetko preto, aby stavba napredovala čo najrýchlejšie,“ poznamenal Bubla.

Magistrát zároveň priznáva zdržanie pri niektorých objektoch. To je spôsobené najmä nepredvídateľnými podmienkami, ako napríklad nehomogénne alebo neúnosné podložie či skládky stavebného odpadu, ktoré sa odokryli počas výkopových prác. 

Na otázku, či je hlavné mesto naďalej presvedčené, že sa električková trať stihne vybudovať do konca septembra roku 2024, poukazuje hovorca mesta na prehlásenie zhotoviteľa stavby, že termínom ukončenia výstavby je 30. september 2024.

O aktuálnych prácach na električkovej trati nedávno informoval aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. Ten detailnejšie popísal miesta na Petržalskej radiále, ktoré už vyššie spomenul hovorca mesta Peter Bubla. Podľa primátora sa najviac pracovníkov momentálne sústreďuje na mostnom objekte pri Farskom kostole Svätej rodiny.

363348548 819373502878100 1549891854619752451 n
Aktuálne stavebné práce na predĺžení Petržalskej radiály | Zdroj: Marek Velček

„Prebieha armovanie (ukladanie betonárskej výstuže), bolo dokončené debnenie nosnej konštrukcie mosta (vytváranie formy, do ktorej bude liaty betón) a betonáž blokov pod mostnými ložiskami, čo sú betónové podložky, na ktoré budú umiestnené mostné ložiská,” uviedol Matúš Vallo.

Mostné ložiská slúžia na to, aby bolo zaťaženie z dopravy prenesené do zemného podložia a bol zabezpečený pohyb mosta: „… keďže most musí “tancovať”, teda hýbať sa rôznymi smermi,” vysvetlil primátor. Pod týmto mostom sa bude nachádzať aj druhý, oceľový most, určený pre cyklistov a peších. 

Na druhom mostnom objekte, združenom moste na Rusovskej ceste, sa debnia a armujú základy a opory jednotlivých dilatačných celkov. To sú časti mosta ohraničených škárami, ktoré umožňujú, aby sa dilatačné celky mohli rozpínať a zabraňujú trhlinám či iným poškodeniam. „V polovici augusta je naplánované osadenie oceľových nosníkov, ktoré budú tvoriť nosnú konštrukciu mosta,” spresnil Matúš Vallo.

V úseku od Romanovej po Betliarsku zároveň prebiehajú odkopy, navážanie zeminy, úpravy svahov, osádzanie káblových šácht, kanalizácie a prekládky inžinierskych sietí. Nedávno začali dočasné dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou a budovaním nových križovatiek – uzavretý je úsek Jantárovej ulice od Lietavskej po Betliarsku.

365491483 819373462878104 4767582796752796730 n
Aktuálne stavebné práce na predĺžení Petržalskej radiály | Zdroj: Marek Velček

„Aktuálne sa dokončujú nové obchádzkové trasy, čiže bypassy. Prvý bypass vedie z Betliarskej na Jantárovú cestu, druhý je pozdĺž pôvodného úseku od Znievskej po Lietavskú. V tomto úseku bol tiež vykonaný odkop k základom protitankovej steny, ktorá bude zachovaná a presunutá,” ozrejmil primátor Bratislavy. 

Aktuálne už na konci električkovej trate stojí nová meniareň. „Práce prebiehajú aj na druhej meniarni a budove, ktorá bude slúžiť ako zázemie pre vodičov. V tomto úseku tiež prebiehajú práce na električkovom spodku, najmä navážanie zeminy na základovú dosku starého depa,” uzavrel Matúš Vallo. 

Nateraz to vyzerá tak, že obyvatelia hlavného mesta už podobné zvraty ako v minulosti nezažijú. Predĺženie Petržalskej električky je pre Bratislavu veľmi dôležitým projektom, ktorý spojí najväčšie slovenské sídlisko s centrom hlavného mesta za 12 minút (z konečnej v Janíkovom dvore do centra). Denne má nová električka prepraviť až 30-tisíc cestujúcich v každom smere. 

Výstavba ale potrvá ešte vyše roka, objavujú sa však ohlasy, že ani tento aktualizovaný termín nebude splnený. Tak či onak, Bratislava súrne potrebuje novú električku a mesto to vie. Je preto v najvyššom záujme všetkých kompetentných, aby bola dokončená čím skôr. 

365392175 819373616211422 4595227447633430765 n
365491483 819373462878104 4767582796752796730 n
365445092 819373656211418 1738350572783403042 n
363348656 819373576211426 288652224199375082 n
363360293 819373532878097 3656973147827931275 n
363343134 819373446211439 7075524716316145964 n
363348548 819373502878100 1549891854619752451 n
Nová električková trať v Bratislave-Petržalke

Petržalská radiála , II. etapa

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Petržalka
Developer: Bratislava – Hlavné mesto SR
Stavebník: Združenie NS MHD Petržalka (hlavný člen Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., ďalej Aldesa Construcciones S.A.)
Projektant: Združenie Reming Consult, a. s.
Realizácia: 11/2021 – 09/2024
Rozpočet: 91 424 916 eur
Stav: V realizácii