Stavebníctvo. Ilustračná foto.

Stavbárom chýba pracovná sila, Ukrajinci sa zamestnávajú najmä v strojárskej a automobilovej výrobe

Partneri sekcie:

Stavebné firmy už dlhodobo považujú nedostatok zamestnancov za jednu z najvážnejších bariér, ktorá obmedzuje rast stavebnej produkcie. Za problém to považuje až tretina firiem oslovených štatistikmi v konjunkturálnom prieskume.

Potvrdzuje to aj zoznam nedostatkových zamestnaní, ktorý štvrťročne zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa zoznamu chýbajú stavební robotníci v každom kraji na Slovensku, najmä však v Bratislavskom. Zo 41 nedostatkových pozícií v Bratislave a okolí viac ako tretinu zháňa stavebníctvo.

Stavebným firmám najčastejšie chýba murár, tesár, montér suchých stavieb, stavebný montážnik jednoduchých stavieb alebo betonár. Ide o pracovné pozície, ktoré zostávajú dlhodobo neobsadené a na ktoré zamestnávatelia ťažko hľadajú vhodného adepta. Zoznam sa zverejňuje za okresy s nižšou mierou nezamestnanosti ako 5 % a má slúžiť na zrýchlenú administráciu pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín.

Stavebníctvo. Ilustračná foto.
Stavebníctvo. Ilustračná foto. | Zdroj: iStock

Ukrajinská pracovná sila

Utečenci z Ukrajiny by sa podľa predpokladov mali zamestnať práve na tých pracovných miestach, ktoré sa dlhodobo nedarí obsadiť z dôvodu nedostatočnej domácej pracovnej sily alebo nízkeho záujmu Slovákov. Prvé údaje naznačujú, že stavebníctvo si veľmi nepomohlo.

Podľa rezortu práce sa na Slovensku k 13. aprílu zamestnalo viac ako 4 tisíc Ukrajincov na informačnú kartu. Takmer 36 % z nich pracuje vo výrobe na pozícii montážny pracovník alebo operátor výrobného zariadenia. Ak k nim pripočítame pomocných robotníkov v strojárskej a automobilovej výrobe, posilnilo zamestnanosť v sektore vyše 1,4 tisíc odídencov.

Pomohli tak zmierniť napätie medzi pretrvávajúcim dopytom po zamestnancoch a slabou ponukou voľných pracovných síl. Nie však dostatočne. Na ilustráciu: v strojárskej a automobilovej výrobe pracuje podľa Aliancie sektorových rád 282-tisíc osôb vrátane živnostníkov, pričom sektor potrebuje ďalších takmer 4-tisíc ľudí ročne.

Ukrajinci so statusom odídenca doplnili najmä stavy zamestnancov s nižším vzdelaním. Podľa katalógu pracovných pozícií je operátor výroby a pomocný robotník v strojárskej výrobe pracovnou pozíciou, kde nezáleží na vzdelaní.

Viac požiadaviek sa kladie na montážneho pracovníka, ktorý má mať ideálne strojárske/technické vzdelanie, vyžaduje sa manuálna zručnosť a schopnosť čítať technickú dokumentáciu. V stavebníctve sa zamestnalo 54 odídencov z Ukrajiny ako pomocní pracovníci na stavbe (porovnateľne sa zvýšil aj počet kuchárov alebo aj chyžných na Slovensku).

Stavebníctvo. Ilustračná foto.
Stavebníctvo. Ilustračná foto. | Zdroj: iStock

Nedostatok pracovníkov

Sektor stavebníctva pritom potrebuje navýšiť stavy približne o 8-tisíc ľudí ročne. Vyplýva to z prepočtov Aliancie sektorových rád, ktorá uvádza, že do roku 2024 bude stavebníctvo potrebovať navyše približne 2 000 murárov, 1 700 stavebných montážnikov jednoduchých stavieb, 1 650 inštalatérov, 1 400 stavbyvedúcich.

Počíta sa s náhradou odchádzajúcich zamestnancov do dôchodku a s expanznou požiadavkou na navýšenie stavu pri rastúcich stavebných objednávkach. Dodatočná potreba ľudí je požiadavkou na doplnenie pracovných pozícií, ktoré nie je možné obsadiť z radov dnešných pracujúcich. V slovenskom stavebníctve dnes pracuje 181-tisíc osôb vrátane živnostníkov.

Pracovný portál Profesia.sk uvádza, že počet záujemcov o zamestnanie s expertnou znalosťou ukrajinčiny rastie. V marci na portáli pribudlo 1 264 životopisov Ukrajincov, čo je viac než štvornásobok stavu v predchádzajúcom mesiaci.

Z toho 73 % tvorili ženy. Polovica záujemcov uvádza, že má vysokoškolské vzdelanie. Ďalších 15 % sú študentmi vysokej alebo strednej školy. Najviac sa zaujímajú o pracovné ponuky v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastre, obchode a administratíve. Stavebníctvo teda nie je centrom pracovného záujmu ľudí z Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko.

Zamestnávatelia pružne zareagovali a začali označovať pracovné ponuky, ktoré sú vhodné pre ľudí z Ukrajiny. V marci takto označili viac ako 3 800 pracovných ponúk, najviac v sektore informačných technológií, ale aj v administratíve, financiách, priemyselnej výrobe a hotelierstve.

Anna Vladová