Stavebné spoločnosti, ilustračná foto

Stavebné spoločnosti očakávajú v tomto roku pokles výkonov o viac ako dve percentá

Partneri sekcie:

Zákazky majú v priemere zazmluvnené na sedem mesiacov vopred, kapacity majú v súčasnosti vyťažené na 88 percent.

Trh stavebných prác by mal v tomto roku klesnúť o 2,3 percenta. Stavebné spoločnosti venujúce sa inžinierskej výstavbe očakávajú väčší prepad, malé stavebné firmy predpokladajú tiež pokles objemu výkonov. V tomto roku by mali tržby stavebných spoločností vzrásť o 0,2 percenta, viac sa prepadnú u pozemného stavebníctva, malé firmy počítajú s poklesom tržieb.

Stavebné spoločnosti majú v priemere zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov vopred, kapacity majú v súčasnosti vyťažené na 88 percent. Vyplýva to z polročnej štúdie slovenského stavebníctva, spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research, s.r.o., ktorá o tom informovala v pondelok v rámci tradičného stretnutia lídrov domáceho stavebníctva.

V nasledujúcom roku ale už počítajú s miernym rastom trhu, a to vo výške 0,4 %. Kríza teda už na stavebný sektor dopadla, ale podľa opýtaných riaditeľov stavebných spoločností sa bude situácia postupne stabilizovať. Menej zákaziek očakávajú stavebné spoločnosti venujúce sa inžinierskej výstavbe, ktoré pre tento rok predpokladajú  prepad trhu stavebných prác až o 3,0 % a pre budúci rok už očakávajú rast trhu, a to o 1,3 %.

Inžinierske staviteľstvo je závislé predovšetkým na verejných zákazkách, ktorých nie je vyhlásených veľa. Možno aj z tohto dôvodu je pozemné staviteľstvo viac optimistické a pre tento rok očakáva nižší prepad trhu, a to vo výške 1,9 % a v roku 2023 očakáva stagnáciu trhu, resp. jeho rast iba o 0,1 %.

Malé stavebné spoločnosti (s obratom nižším ako 4 mil. EUR ročne) očakávajú tento rok prepad trhu stavebných prác o 3,5 % a v nasledujúcom roku očakávajú mierny rast trhu, a to o 0,3 %. Naopak, veľké stavebné spoločnosti očakávajú rast trhu o 0,2 % v tomto roku a o ďalších 0,8 % v nasledujúcom roku. 

V súčasnej chvíli sú kapacity stavebných spoločností vyťažené v priemere na 88 %. S rovnakým vyťažením počítajú stavebné spoločnosti i v nasledujúcom polroku, teda v dobe, kedy bývajú stavebné firmy najviac vyťažené.

V tomto roku budú tržby stavebných spoločností skôr stagnovať, respektíve očakávajú riaditelia stavebných spoločností ich rast iba o 0,2 %. Toto menšie tempo rastu je treba spojiť s neočakávanou situáciou ohľadom vývoja na trhu stavebných prác, kedy veľa zákaziek bolo odložených, alebo odsunutých, čo spôsobilo posunutie termínu platieb za zákazky. V budúcom roku by sa ale situácia mala zlepšiť a stavebné firmy predikujú rast svojich tržieb v priemere o 1,2 %.

SITA, CEEC