Stavebníctvo sa vzďaľuje úrovni pred pandémiou. Vlani nedosiahlo ani na hodnoty roku 2020

V stavebnom sektore sa prehĺbili poklesy spôsobené pandémiou v roku 2020. Výkony padali v rozhodujúcej zložke, teda v novej výstavbe.

Stavebná produkcia v minulom roku dosiahla objem 5,4 mld. eur, čo predstavovalo medziročný pokles o 2,1 %. Práce stavebných firiem realizované v tuzemsku, ktoré tvoria približne 90 % výkonov stavebníctva, medziročne klesli o 4,8 %.

Bol to podľa Štatistického úradu SR dôsledok najmä medziročného prepadu novej výstavby o 7,8 %. Z hľadiska výrobného zamerania zaznamenali útlm najmä práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic, a to takmer o 10 %.

Pred vyšším prepadom zachraňovali bilanciu stavebníctva stavebné aktivity v zahraničí, ktoré boli v súhrne takmer o tretinu vyššie ako v roku 2020. Avšak ich podiel na celkovej stavebnej produkcii tvorí necelú desatinu.

V takomto porovnaní s obdobím pred pandémiou, teda s rokom 2019, sa produkcia stavebníctva prepadla o 13,3 %. Výstavba na domácom trhu bola nižšia o 17 %, pričom rozhodujúca zložka nová výstavba dosiahla takmer o 20 % nižšie hodnoty ako v roku 2019.

Z výrobného hľadiska sa výraznejší útlm prejavil najmä na inžinierskych stavbách, ich výkon poklesol tiež približne o pätinu. Pred vyššími číslami prepadu celé odvetvie zachraňovali výraznejšie stavebné aktivity v zahraničí, boli o 45,3 % vyššie ako pred pandémiou.

V samotnom vlaňajšom mesiaci december bol objem stavebnej produkcie medziročne nižší o 0,9 %, stavebné podniky vyprodukovali 589 mil. eur. Jednotlivé mesiace roka zaznamenávali striedavo medziročné nárasty a poklesy. V porovnaní s úrovňou pred pandémiou bol decembrový výkon odvetvia o 1,2 % vyšší.

Domáca stavebná produkcia bola v záporných číslach, medziročný pokles v poslednom mesiaci roka 2021 na úrovni 1,5 % bol však podľa úradu najmiernejší spomedzi všetkých mesiacov roka. Aj v decembri pretrvával trend, že v tuzemskej produkcii klesala najmä nová výstavba. Z hľadiska výrobného zamerania dosiahla vyšší objem výstavba budov, pretrvávalo zníženie prác na inžinierskych stavbách.

SITA