ekonomika

Stavebníctvo sa zviecha z otrasov, no domáca produkcia zaostáva

Stavebné práce za osem mesiacov 2021 dosiahli celkový objem 3,184 mld. eur, oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli nižšie o 3 % a v porovnaní s rokom 2019 skoro o 13 %.

Stavebná produkcia v auguste tohto roka medziročne vzrástla o 4,2 % na 502,3 mil. eur, oproti tomu istému mesiacu v predpandemickom roku 2019 zaostávala stále takmer o 16 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli výkony odvetvia medzimesačne v porovnaní s júlom tohto roka vyššie o 1,9 %.

Ako v pondelok informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ), z ôsmich mesiacov tohto roka sa produkcia medziročne zvýšila tretíkrát (ešte v apríli a júni). V auguste medziročne rástla len vďaka dvojnásobnému objemu prác v zahraničí.

Pretrvávajúce zaostávanie domácej produkcie je dôsledkom nižších výkonov dominantnej novej novej výstavby, ako aj výstavby diaľnic a inžinierskych stavieb. Obe zložky dosiahli nižší výkon ako pred rokom a aj výrazne nižší ako pred dvoma rokmi.

Prepad v domácej produkcii

Stavebné práce v tuzemsku, čo je rozhodujúca zložka produkcie, v auguste medziročne klesli o 1,6 % na 445,4 mil. eur. V tom istom mesiaci v roku 2019 dosahovali takmer o 21 % vyšší objem. „Pod tento stav sa podpísalo najmä medziročné zníženie objemu prác dominantnej novej výstavby (vrátane rekonštrukcií) o 4,8 %, ktorá tvorí viac ako dvojtretinový podiel z tuzemskej produkcie.

Výraznejší prepad domácej produkcie stavbárov v auguste spomalil medziročne lepší výsledok druhej zložky – opravy a údržba, ktoré vzrástli o 3,7 %,“ uviedli štatistici. Obe zložky výrazne zaostávali za výkonmi spred dvoch rokov, nová výstavba o štvrtinu, opravy s údržbou o takmer 16 %.

V členení podľa výrobného zamerania sa stavebné práce na inžinierskych stavbách, ktoré okrem iného zahŕňajú aj výstavbu diaľnic, znížili medziročne o 8,7 %. V medziročnom poklese sú, až na jednu výnimku, od začiatku tohto roka.

Priaznivejší bol podľa ŠÚ vývoj na podielovo významnejších prácach na budovách, medziročne sa ich objem zvýšil o 2,3 %. Obidve zložky však zaostávali za úrovňou pred pandémiou, výstavba na budovách o takmer 18 %, práce na inžinierskych stavbách zaostávali ešte výraznejšie, a to o viac ako štvrtinu.

Zahraničie ťahúňom

Stavebné práce realizované v zahraničí augustovým rastom o 92,4 % pri objeme 52,8 mil. eur vysoko prekročili dopad minuloročného prepadu a presiahli aj objem pred prepuknutím pandémie, a to o takmer dve tretiny. Na celkovej stavebnej produkcii tvorili podiel 11,3 % a sú podielovo menej významné.

V súhrne za osem mesiacov roku 2021 dosiahli stavebné práce celkový objem 3,184 mld. eur, oproti rovnakému obdobiu minulého roku sa znížili o 3 %. Súčasne bol ich objem o takmer 13 % nižší ako v rovnakom období roku 2019. V rámci domácej produkcie pri jej poklese o 6 % na 2,871 mld. eur sa znížil najmä objem prác na novej výstavbe o 9,6 %. Produkcia v zahraničí za osem mesiacov medziročne vzrástla o 36,2 % na 313,4 mil. eur.

SITA