Obnova balkónov a lodžií

Obnova balkónov a lodžií

Horizontálne konštrukcie vystupujúce z vertikálnej obvodovej steny do voľného priestoru, čiže balkóny, lodžie a terasy, tvoria významný architektonický prvok budov. Okrem toho, že plnia estetickú funkciu, využívajú sa aj na oddych alebo pestovanie okrasných, prípadne úžitkových rastlín.