ASB Články na tému

oprava balkóna

Opravy balkónov nie sú jednoduchou záležitosťou. Skúseností s realizáciami opráv pribudlo, ale nie vždy ich vieme správne zúročiť. Oprava nesmie prebiehať živelne, musí jej predchádzať zodpovedné posúdenie a komplexný návrh skúseného odborníka, ktorý bude rešpektovať požiadavky užívateľa a zároveň spĺňať všetky tepelnotechnické požiadavky na konštrukciu.

Dlažba na balkóne bude vystavená slnku, dažďu a mrazu. Aby bola odolná, je potrebné zvoliť nielen správny spôsob kladenia, ale aj vhodnú skladbu materiálov, ktoré sú vzájomne kompatibilné.

Opravy balkónových a lodžiových konštrukcií sú jednou zo základných súčastí obnovy bytových domov. Poškodenia bývajú často rozsiahle a majú vplyv aj na statickú bezpečnosť a funkčné vlastnosti budov.

Väčšina balkónových konštrukcií, ak sú trvalo vystavené poveternostným vplyvom a dlhodobému zatekaniu vody, podlieha chemickej a mechanickej korózii. Dôsledkom je vznik trhlín a korózia oceľovej nosnej výstuže. Tieto poškodenia možno pomocou správnej voľby pracovného postupu a vhodných materiálov opraviť a tak predchádzať ich vzniku.

Sanácia balkónov predstavuje dôležitú súčasť obnovy bytového domu. Realizovanie tohto stavebného úkonu sa stáva doslova nutnosťou, obzvlášť v prípade visutých stavebných konštrukcií.

Na mnohých domoch vidieť poškodené balkóny, škvrny po zatečenej zrážkovej vode, opadanú omietku či skorodované oplechovanie. Ešte horšie to môže vyzerať zhora – odlepená, popraskaná dlažba, spod ktorej už vyrastá tráva, drobiaci sa poter, ale aj zavlhnuté steny pri balkónoch, prípadne zatečené stropy pod terasou. Preto sa pri obnove alebo novostavbe balkóna či terasy musí vždy venovať veľká pozornosť príprave podkladu pre hydroizoláciu ako aj nášľapným vrstvám podlahy.

Doplňujúcou a architektonicky dôležitou súčasťou bytových a nebytových budov sú balkóny. Tieto horizontálne nosné plošné konštrukcie, vystupujúce pred obvodový plášť, sú vzhľadom na svoju polohu výrazne namáhané klimatickými vplyvmi, ktoré ich zaťažujú objemovými zmenami, vyvolanými striedaním teplôt, vlhkosti a vplyvmi korózie z vonkajšieho prostredia.

Horizontálne konštrukcie vystupujúce z vertikálnej obvodovej steny do voľného priestoru, čiže balkóny, lodžie a terasy, tvoria významný architektonický prvok budov. Okrem toho, že plnia estetickú funkciu, využívajú sa aj na oddych alebo pestovanie okrasných, prípadne úžitkových rastlín.

Bytový dom v Šamoríne sa odovzdal do užívania v novembri v roku 1997. Správcom bytového domu je Stavebné bytové družstvo (SBD) v Šamoríne. V dome sa nachádza 14 bytov rôznej veľkosti – od trojizbových až po štvorizbové. Postupne sa na bytovom dome začali vyskytovať rôzne nedostatky, najmä zatekanie do niektorých bytov. Tento problém postihol aj jedného z vlastníkov, Ing. Róberta Kuchára, ktorý nám detailne priblížil celú situáciu.

Predsadené lodžie patria ku konštrukčným prvkom a sú najviac namáhanými časťami stavby v dôsledku vonkajších poveternostných podmienok. Všetky negatívne účinky prostredia sa preto na nich prejavia výraznejšie ako na iných častiach stavby.