Osadenie nosného zatepleného žalúziového prekladu (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Preklad sa kladie na murivo vždy s rovnakou dĺžkou uloženia 250 mm na každej strane.

Jeden z variantov prekladov vhodných na vytvorenie nadpražia nad stavebnými otvormi v obvodovom murive budov v ultranízkoenergetickej úrovni alebo s takmer nulovou potrebou energie je univerzálny nosný preklad so zabudovanou tepelnou izoláciou, ktorú možno podľa potreby odobrať a do prekladu zabudovať tieniacu techniku.

Základné informácie

Preklad je vhodné použiť nad stavebnými otvormi so svetlou šírkou 750 až 3 750 mm. Na zabudovanie tieniacej techniky môže byť výška okna/dverí 2 500 mm. Preklad je prispôsobený len pre tieniacu techniku s elektrickým ovládaním.

Osadzuje sa do jednovrstvového tepelnoizolačného muriva, jeho umiestnenie do zatepleného muriva vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS), kde by bola železobetónová časť umiestnená v ETICS, nie je vhodné.

Preklad sa vyrába ako jeden kompaktný celok. Skladá sa z troch základných častí: vnútorné železobetónové rebro, tepelná izolácia rozdelená na segmenty a vonkajšie železobetónové rebro. Je dostupný v troch šírkových variantoch 500, 440 a 380 mm. Železobetónové rebrá majú pre všetky šírkové varianty prekladov rovnaký prierez, preklady sa líšia hrúbkou vloženej izolácie.

Povrchovú úpravu tvorí tehlový obklad, aby sa zabezpečil homogénny podklad pre omietky používané na tehlové murivo. Preklady sú v mieste uloženia brúsené, preto sú vhodné na zabudovanie s brúsenými tehlami. Preklad sa navrhuje v dĺžkovom a výškovom module 250 mm. Tepelná izolácia je rozdelená na niekoľko segmentov, ktoré sa po montáži prekladu do muriva môžu vybrať podľa zamýšľaného typu tieniacej techniky (žalúzia, roleta).

Na čo treba myslieť

Tieniacu techniku je možné inštalovať aj dodatočne počas používania stavby. Univerzálna poloha okna je 260 mm (merané od vonkajšieho líca prekladu k vonkajšiemu lícu rámu okna) pre šírku prekladov 500 a 440 mm.

Pre šírku prekladu 380 mm je univerzálna poloha okna 240 mm od vonkajšieho líca muriva. Táto poloha je určená pre prípad, keď sa neplánuje montáž tieniacej techniky. Ak sa tieniaca technika nebude montovať, možno okno posunúť bližšie k vonkajšiemu lícu muriva.

Vždy je potrebné vziať do úvahy architektonický vzhľad domu tak, aby boli okná zalícované v rámci obvodového plášťa budovy aj s ohľadom na osadenie vybraného typu tieniacej techniky. Pre preklady so šírkou 380 mm vzniká malý vnútorný parapet.

Preto je tento šírkový variant prekladu vhodný v spojení so šírkou muriva 380 mm pre steny budov, ako sú napr. garáže, záhradné domčeky a pod., pri ktorých sa však požaduje možnosť tienenia. Pri montáži okna je potrebné jeho rám zalícovať tesne k rozhraniu segmentov tepelnej izolácie pre určený typ tieniacej techniky.

INFO O MATERIÁLI:
» Univerzálny nosný preklad s variabilným priestorom na tieniacu techniku a zabudovanou tepelnou izoláciou vhodný do nosných stien v jednovrstvovom murive. Je určený na vytvorenie nadpražia stavebných otvorov prevažne v stenách z tepelnoizolačných brúsených tehál vyplnených polystyrénom.

Čo budete potrebovať

 • Nosný preklad
  PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný
  výrobná šírka: 500, 440 a 380 mm, výrobná výška: 245 mm, výrobná dĺžka: 1 250 až 4 250 mm, svetlosť otvorov: 750 až 3 750 mm, ks = od 301,20 €
 • Malta na celoplošné tenké škáry
  HELUZ SB C malta na celoplošnú tenkú škáru
  výdatnosť: 36 l/20 kg balenie, papierové vrece, 20 kg = 15,25 €
 • Tepelnoizolačná murovacia malta
  HELUZ TREND PLUS tepelnoizolačná murovacia a zakladacia malta
  výdatnosť: 40 l/20 kg balenie, papierové vrece, 20 kg = 14,94 € 
 • Náradie a pomôcky
  prepravný žeriav
  vodováha
  textilné upínacie popruhy
  maltovací valec SB C
  plastová nádoba
  elektrické miešadlo
  nožnice
  murárska lyžica

01 | Obvodové murivo

Murivo sa vymuruje do úrovne nadpražia okna. Parapet a ostenie sa vymurujú z doplnkových tehál.

01 | Obvodové murivo
01 | Obvodové murivo | Zdroj: Heluz

02 | Žeriav

Na zabudovanie prekladu sa používa žeriav. Na manipuláciu s prekaldom je potrebné použiť C záves alebo textilné popruhy. Iný typ zavesenia alebo popruhov by mohol zapríčiniť poškodenie prekladu.

02 | Žeriav
02 | Žeriav | Zdroj: Heluz

03 | Kontrola otvoru a muriva

Svetlá šírka otvoru sa skontroluje podľa projektovej dokumentácie a vykoná sa kontrola nivelity muriva, resp. ložných plôch v mieste uloženia prekladu (max. prípustná odchýlka je 3 mm).

03 | Kontrola otvoru a muriva
03 | Kontrola otvoru a muriva | Zdroj: Heluz

04 | Maltové lôžko

Na ložné plochy tehál sa nanesie celoplošne malta pre tenké škáry a to s dĺžkou 250 mm a hrúbkou 3 mm. Minimálna prípustná dĺžka uloženia prekladu na murive je 200 mm.

04 | Maltové lôžko
04 | Maltové lôžko | Zdroj: Heluz