Ochrana oceľových nosníkov protipožiarnou omietkou (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na ochranu oceľových nosníkov pred požiarom je vhodné použiť okrem protipožiarnych náterov napr. aj protipožiarne omietky. Omietka z portlandského cementu, expandovaného perlitu a sklenených vlákien je vhodná na ochranu otvorených a uzavretých stĺpov a nosníkov namáhaných z troch alebo štyroch strán.

Info o materiáli

» Omietka z portlandského cementu, expandovaného perlitu, sklenených vlákien a chemických prísad na pasívnu ochranu pred požiarmi, určená na vnútorné a vonkajšie použitie; ochrana oceľových prvkov do R180; trieda reakcie na oheň A1

Čo budete potrebovať

  • Protipožiarna omietka: Knauf Sibaterm® Outdoor, spotreba: 7 kg/m2/10 mm, papierové vrece, 30 kg 55,20 €.
  • Penetračný náter: Knauf Sibatermgrund, spotreba: 0,15 až 0,2 kg/m2, plastové vedro, 5 kg 49,20 €.
  • Pozinkované oceľové pletivo: hrúbka: 0,8 mm, veľkosť oka: max. 12 × 12 mm.
    Náradie a pomôcky: elektrické nízkootáčkové miešadlo, štetec, valček, strojová omietačka s núteným miešaním (napr. Knauf PFT Multimix), čerpadlo (napr. Knauf PFT Swing), kompresor (Handy), puzdro závitovky D4-3 (12 l/min.) alebo D6-3 (20 l/min.), závitovka D4-3 (12 l/min.) alebo D6-3 (20 l/min.), maltové hadice, Ø 25 mm, dýza, 12 mm, skladací meter.

Na ochranu oceľových nosníkov pred požiarom je vhodné použiť okrem protipožiarnych náterov napr. aj protipožiarne omietky. Omietka z portlandského cementu, expandovaného perlitu a sklenených vlákien je vhodná na ochranu otvorených a uzavretých stĺpov a nosníkov namáhaných z troch alebo štyroch strán. Minimálna hrúbka omietky sa navrhuje v závislosti od súčiniteľa prierezu oceľových stĺpov a nosníkov, kritickej teploty ocele a od požadovanej hodnoty požiarnej odolnosti. Pohybuje sa v rozpätí od 10 do 44 mm.

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Staré, nesúdržné nátery je potrebné mechanicky odstrániť a neodstrániteľné zvyšky otestovať na ich zlučiteľnosť a prídržnosť k podkladu. Protipožiarna omietka sa nanáša na povrch oceľovej konštrukcie so základným alkydovým (syntetickým) antikoróznym náterom. Na základný náter sa nanesie penetračný náter.

Po jeho vyschnutí sa nanesie protipožiarna omietka. Pri hrúbke nástreku väčšej ako 40 mm alebo na miestach s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 75 %, resp. v exteriéri alebo pri očakávaných vibráciách je potrebné doplniť náter pozinkovaným pletivom s hrúbkou 0,8 mm a veľkosťou oka max. 12 × 12 mm, kotveným na oceľový prvok.

Penetračný náter sa nanáša ručne štetcom, valčekom alebo strojovo v hrúbke 10 až 20 μm. Pred nanesením sa náter premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Pri aplikácii dvoch vrstiev sa musí dodržať technologická prestávka 2 h. Pred nanesením protipožiarnej omietky sa nechá penetračný náter vyschnúť min. 2 h. Omietku je však potrebné naniesť max. do 24 h.

Spracovanie omietky

Suchá zmes (vždy celé vrece) sa zmieša s vodou (0,6 až 0,7 l vody/1 kg suchej zmesi) v miešačke s núteným miešaním. Mokrá zmes sa dopraví vhodným čerpadlom do nanášacej dýzy striekacej pištole. Prechod čerpadlom zároveň zlepší spracovateľnosť zmesi. Pomocou stlačeného vzduchu pridávaného do dýzy striekacej pištole sa zmes nanáša na oceľovú konštrukciu v požadovanej hrúbke.

Malta sa musí nanášať na podklad rovnomerne zo vzdialenosti približne 300 mm. V jednom kroku je možné nastriekať v závislosti od podkladu hrúbku max. 30 mm. Ak je potrebná väčšia hrúbka, odporúča sa naniesť druhú vrstvu až nasledujúci deň. Hrúbku vrstvy je potrebné počas striekania neustále kontrolovať.

Krok 1: Penetračný náter

Penetračný náter sa pred nanesením na podklad dôkladne premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Nesmie sa riediť.

01 Penetračný náter
01 Penetračný náter |

Krok 2: Penetrácia podkladu

Na čistý suchý podklad bez prachu a mastnoty so základným alkydovým (syntetickým) antikoróznym náterom sa nanesie štetcom alebo valčekom penetračný náter v hrúbke 10 až 20 μm. Nechá sa min. 2 h. zaschnúť.

02 Penetrácia podkladu
02 Penetrácia podkladu |

Krok 3: Strojová omietačka

Na aplikáciu protipožiarnej omietky sa musí použiť strojová omietačka s núteným miešaním.

03 Strojová omietačka
03 Strojová omietačka |

Krok 4: Maltová hadica

Na strojovú omietačku sa pripojí maltová hadica s priemerom 25 mm so striekacou pištoľou.

04 Maltová hadica
04 Maltová hadica |