Mestské kúpalisko v Hriňovej postavil Metrostav

Partneri sekcie:

Dokončili nové mestské kúpalisko, ktoré poteší nielen pre obyvateľov mesta Hriňová. Do užívania ho koncom apríla odovzdali pracovníci divízie 8 spoločnosti Metrostav. Jeho kapacita je 636 ľudí a v prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa pre verejnosť otvorí už v polovici júna.

S prestavbou kúpaliska začala spoločnosť Metrostav v auguste 2018. Cieľom stavebných prác bola rekonštrukcia areálu kúpaliska, ktorý bol posledných 20 rokov opustený.

„Preberali sme schátrané betónové kúpalisko bez akéhokoľvek zázemia a odovzdávame moderné kúpalisko s vodným atrakciami, ktoré v blízkom okolí nenájdete,“ hovorí Milan Marek vedúci projektu za spoločnosť Metrostav.

Mesto Hriňová pokrývalo náklady na rekonštrukciu z vlastných prostriedkov. Metrostav dodržal harmonogram prác odsúhlasený s mestom. „Termín odovzdania sme po dohode s investorom presunuli z konca roka 2020 na apríl tohto roku z praktického dôvodu. Vyhli sme sa skúškam technológie v zimnom období. Po úspešných skúškach je kúpalisko plne pripravené na letnú sezónu a súčasne sa podarilo ušetriť financie,“ vysvetľuje Milan Marek.

Zdroj: Metrostav

Nové konštrukcie v starom bazéne

Na mieste starého 50-metrového bazénu vznikli tri vodné plochy: plavecký bazén s dĺžkou 25 m so siedmimi dráhami, relaxačný bazén a detský bazén. Jeho súčasťou sú aj vodné atrakcie a obslužné objekty. Bazény prerobili vrátane technológie so strojovňou a kolektorom.

Nanovo sa vybudovala kanalizačná aj vodovodná sieť a betónové telesá bazénov sa ošetrili hydroizolačnou fóliou. Osadili sa aj nové bazénové technológie. Na ohrev úžitkovej vody plánuje mesto v budúcnosti využívať aj solárny systém.

Zdroj: Metrostav

Rozmerovo menšia stavba bola náročná najmä na technologické vybavenie a stavebnú pripravenosť. „Nebúrali sme pôvodnú konštrukciu bazéna, ale nové menšie bazény sme vložili do jestvujúceho železobetónového skeletu. To kládlo vysoké nároky z hľadiska statiky i prispôsobenia sa pôvodnému tvaru,“ dopĺňa Milan Marek.

Zdroj: Metrostav

Mesto Hriňová pokračuje v susedstve kúpaliska s budovaním multifunkčnej športovej plochy. „Rád by som vyzdvihol umiestnenie kúpaliska v krásnej prírodnej panoráme, maximálne využitie pôvodných konštrukcií a fakt, že celý projekt bude súčasťou väčšieho rekreačného areálu,“ hodnotí Milan Marek.

www.metrostav.cz