stavebnictvo

Stavbári píšu vláde: Bez podpory hrozí sektoru prepad

V oblasti obnovy budov hrozí strata práce viac než 10-tisíc ľudom.

Stavebnému odvetviu, výstavbe a obnove budov hrozí bez rýchlej podpory zásadný a dlhotrvajúci prepad. Upozorňuje na to platforma Budovy pre budúcnosť v liste adresovanom slovenskej vláde. Ohrozená je podľa nich najmä výstavba a obnova budov, ktorá tvorí takmer dve tretiny tuzemskej stavebnej produkcie a len v samotnej oblasti obnovy budov hrozí strata práce viac než 10-tisíc ľudom. Hoci júlové štatistiky ukazujú mierne zlepšenie, prichádzajúca druhá vlna epidémie povedie pravdepodobne k ďalšiemu prehĺbeniu krízy.

Na obnovu budov sa myslí v klasickom rozpočte projektov v rámci eurofondov. Tie však nedokážu podľa platformy dostatočne rýchlo pomôcť sektoru stavebníctva. Skúsenosť z predchádzajúcej hospodárskej krízy v roku 2008 ukazuje, že sektor stavebníctva má oproti iným odvetviam dlhší reakčný čas.

„Zatiaľ, čo HDP a priemyselná produkcia sa vrátili k rastu už v roku 2010, stavebná produkcia každoročne padala až do roku 2014. Preto si dnes nemôžeme dovoliť čakať na prostriedky z eurofondov, kde podľa harmonogramu príprav možno očakávať prvé výzvy až v roku 2022. Budovy musia byť už súčasťou Národného plánu obnovy,“ upozorňuje riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Riešením je kvalitný program

Ako ďalej uvádza v liste premiérovi, podpora obnovy budov patrí medzi najefektívnejšie nástroje na oživenie ekonomiky. Nadpriemerne stimuluje domáci dopyt a lokálnu ekonomiku, vďaka nízkemu podielu dovozu sa takmer všetky investície realizujú doma a navyše rovnomerne vo všetkých regiónoch.

Podpora je podľa analytika platformy Richarda Paksiho podpora našich stavebníkov. Obnovu a výstavbu budov realizujú živnostníci a malé a stredné firmy, pričom 96 % z nich sú subjekty s menej než desiatimi zamestnancami.

„Investície do obnovy budov vytvárajú dopyt na regionálnej a miestnej úrovni, teda priamo tam, kde budovy stoja a kde ich užívatelia využívajú. Obnova sa bude vždy realizovať u nás, pretože budovu nikto neodvezie na zateplenie do Číny,“ dodáva Paksi.

Podľa platformy je kvalitný program na obnovu budov riešením pre Slovensko. Okrem ochrany ekonomického prepadu v stavebníctve prináša aj rozmer plnenia klimatických cieľov. Renovácia budov je totiž nákladovo najhospodárnejšie a najefektívnejšie opatrenie na znižovanie emisií skleníkových plynov.

TEXT: © SITA Slovenská tlačová agentúra