Saint-Goban

Budova by nemala byť len energeticky úsporná, musí sa v nej aj dobre bývať

Certifikačná schéma Multi Comfort Saint-Gobain štandardizuje parametre vnútorného prostredia budov, aby boli príjemným miestom pre život aj prácu.

Doteraz sa na kvalitu bývania nazeralo hlavne cez prizmu priamych finančných efektov. Pokiaľ budova nebola dobre zateplená, prejavilo sa to vo vyšších nákladoch na vykurovanie. Tento pohľad podporuje aj legislatíva a stavebné technické normy, ktoré sa neustále sprísňujú. Najnovšie od januára tohto roka musia všetky novopostavené stavby dosahovať energetickú triedu A0.

Je prirodzené, že budovy, ktoré nemajú dobre vyriešenú obálku sa ťažšie vykurujú a nedosahujú potrebný komfort bývania. „V poslednom čase našťastie začína prevládať holistický prístup k vnútornému prostrediu. Ľudia už nechcú mať doma alebo na pracovisku iba tepelnú pohodu, ale celkovo zdravú klímu bez škodlivých prchavých organických látok, s čerstvým, primerane vlhkým vzduchom, s dostatkom prirodzeného denného svetla a s dobrou akustikou.

Z tohto dôvodu sme sa ako jeden z najväčších výrobcov stavebných materiálov na svete rozhodli zaviesť certifikačnú schému, ktorá kvantifikuje štandardy vnútorného prostredia,“ približuje projektovo architektonický špecialista spoločnosti Saint-Gobain Slovensko Tomáš Guniš.

Nad rámec legislatívy

Väčšina medzinárodných certifikačných systémov pre trvalo udržateľné stavby ako BREEAM či LEED sa zameriava predovšetkým na nerezidenčné stavby, pri bytových a rodinných domoch sa skoro vôbec neuplatňujú.

V Spojených štátoch síce existuje aj certifikačná schéma LEED for Homes, ktorá pokrýva budovy na bývanie, ale na európskom kontinente sa príliš nerozšírila. Multi Comfort nemá ambíciu nahradiť zavedené certifikačné systémy, ale vyplniť dieru na trhu a riešiť kvalitu budov z iného uhla pohľadu, pričom nie je určený len pre rodinné a bytové domy, ale aj pre ostatné typy stavieb.

Slovenská legislatíva nevyžaduje vydávať k stavbám certifikáty udržateľnosti. Dosiahnutie parametrov predpisujú technické normy, ktoré sledujú spotrebu primárnej energie na vykurovanie, tepelný odpor obálky či účinnosť výmeny tepla pri rekuperácii vzduchu.

Avšak vo všeobecnosti platí, že certifikačné schémy sú prísnejšie. Idú nad rámec legislatívy a treba k nim pristupovať ako k jej nadstavbe. Pokiaľ ide o Multi Comfort, na Slovensku je rozpracovaných už niekoľko projektov bytových domov, ktoré budú postavené v tomto štandarde. Čoskoro by sa malo začať s ich realizáciou.

„Naším cieľom je zvýšiť kvalitu stavebníctva,“ zdôrazňuje Tomáš Guniš. „Ak sa máme posunúť ďalej, musíme vedieť kvantifikovať a kontrolovať aj parametre vnútorného prostredia. To, čo subjektívne pociťujeme sa dá vyjadriť fyzikálnymi veličinami ako sú teplota a vlhkosť ovzdušia, intenzita osvetlenia, zvuková nepriezvučnosť a iné.

Certifikačná schéma Multi Comfort nastavuje parametre vnútorného prostredia, ale aby budova naozaj spĺňala podmienky tohto štandardu, musí byť v tomto štandarde aj navrhnutá. Keďže ide o relatívne novú vec, organizujeme pre architektov a  projektantov e-learningové kurzy, kde sa dozvedia všetko podstatné.“

Trojstupňová schéma

Koncept udržateľných stavieb s komfortným vnútorným prostredím domov, bytov, kancelárií a verejných priestorov od spoločnosti Saint-Gobain má tri úrovne, a to My Comfort Individual, My Comfort a Multi Comfort. „V prvom, najnižšom stupni, sa certifikujú iba vybrané položky podľa individuálnych požiadaviek investora.

V strednom stupni už sa síce berú do úvahy všetky oblasti, čiže tepelná pohoda, svetelný komfort, akustické riešenie a zdravé vnútorné prostredie, ale s menej prísnymi požiadavkami. Tretí, najvyšší stupeň, …

Celý článok si môžete prečítať na www.multicomfort.sk, kde nájdete vzdelávacie kurzy a množstvo unikátnych odborných článkov, príspevkov a blogov. Zaregistrujte sa a buďte architektom svojej odbornosti.

Tomáš Guniš Zdroj: Saint-Gobain
Miroslav Zliechovec Zdroj: Saint-Gobain

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PR článok Saint-Gobain Construction Products, s.r.o