Konečné zastávka Zlaté piesky na obnovenej vajnorskej radiále.

Na Zlatých pieskoch majú po obnove električkovej trate prístrešky MHD extenzívne zelené strechy

Aj takéto vylepšenie, okrem modernizácie trate od Kuchajdy, priniesla obnova priestoru Dopravného podniku Bratislavy (DPB) na konečnej zastávke Zlaté piesky v mestskej časti Nové Mesto, kde je obratisko električiek.

Stavbu odsúhlasil Bratislavský samosprávny kraj, ktorý má kompetencie dráhového úradu v hlavnom meste. Projekt bol financovaný z európskeho Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prostredníctvom rezortu dopravy.

Nové sú spomenuté dva prístrešky (dlhší a kratší), lavičky, vydláždený priestor s vyvýšením nástupom, informačná tabuľa, obratisko, automaty na predaj cestovných lístkov. Konečná zastávka pôsobí na cestujúcich oveľa čistejším a kultivovanejším dojmom. Zastávka zažíva nápor najmä počas leta, keď cestujúci pokračujú na blízku rekreačnú vodnú plochu alebo na kultúrne podujatia.

Pilotné zelené strechy s rozchodníkom na prístreškoch MHD, zastávka Zlaté piesky v Bratislave.
Pilotné zelené strechy s rozchodníkom na prístreškoch MHD, zastávka Zlaté piesky v Bratislave. | Zdroj: Monika Voleková

Bratislavský primátor Matúš Vallo oficiálne oznámil v stredu 26. júna ukončenie náročného projektu modernizácie a opravy trate aj zastávok pre cestujúcich v úseku Vajnorskej radiály. Cestujúci majú takto k dispozícii modernejšiu, tichšiu a rýchlejšiu dopravu električkou s možnosťou pohybu až 60 km/h namiesto 15 až 30 km/h. Od mája 2024(v druhej fáze prác) premávala električka v celej dĺžke trate až po Zlaté piesky. Za 30 rokov bola trať opravená iba raz, a to v roku 1990.

„Za posledných 9 mesiacov sme v úseku Kuchajda – Zlaté piesky vymenili 8 km koľajníc, zmodernizovali 14 zastávok, osadili 12 elektronických informačných tabúľ, ktoré dokážu zobraziť aj mimoriadne udalosti v premávke. Samozrejme, je tam zvukové ohlasovanie pre nepočujúcich,“ vymenoval primátor Vallo s tým, že vysadili 57 m2 rozchodníka na zelených strechách. Sú to pilotné prvé „zelené“ prístrešky bratislavskej MHD.

Trať k obratisku električiek na Zlatých pieskoch v Bratislave.
Trať k obratisku električiek na Zlatých pieskoch v Bratislave. | Zdroj: Monika Voleková

Mesto Bratislava priebežne pracuje na ďalších dopravných projektoch. Predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský pre médiá uviedol, že pred spustením je obstarávanie obnovy Ružinovskej radiály, robia projekčné práce na slučke od nákupného centra VIVO! po stanicu Bratislava-Nové Mesto a prípravné práce na Račianskej radiále. Rybanský dodal, že plánujú zvýšiť rýchlosť na niektorých úsekoch Vajnorskej radiály na 60 km/h. Zelené strechy na prístreškoch na zastávke Zlaté piesky nebudú jediné, ďalšie majú byť na Petržalskej radiále

 

Modernizácia Vajnorskej radiály

Prijímateľ príspevku: DPB
Etapy: etapa  Kuchajda – Jurajov dvor – Depo Jurajov dvor (1,845 km), etapa  Jurajov dvor – Zlaté piesky (2,435 km)
Nenávratný finančný príspevok: 23 406 887,08 €
Realizácia: 10/ 2023 – koniec júna 2024