Frekventovaná cesta prvej triedy I/74 medzi mestom Humenné a obcou Belá nad Cirochou

Medzi mestom Šahy a hranicou Nitrianskeho kraja skompletizovali rekonštrukciu šesťkilometrového úseku cesty

V okrese Levice bola ukončená a odovzdaná prestavba viac ako 6 km dlhého úseku cesty druhej triedy II/527. Ten začína v meste Šahy a pokračuje až po hranicu Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.

Dielo v celkovej hodnote 951 297 eur bez DPH zrealizovala pre Nitriansky samosprávny kraj spoločnosť Eurovia SK. Hlavným cieľom rekonštrukcie bola výstavba kvalitnej a po dopravnej stránke bezpečnej komunikácie.

Dôvodom pre rekonštrukciu cesty bol nevyhovujúci stav pôvodnej vozovky na danom úseku, čo znižovalo bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. V nevyhovujúcom stave boli aj chodníky, zastávkové zálivy a priechody pre chodcov. Dopravné značenie bolo v mnohých častiach nečitateľné.

V rámci rekonštrukcie bolo celkovo položených 34 000 m2 nového asfaltového koberca v dvoch vrstvách. Pribudli tiež dve nové autobusové zastávky. Osadených bolo 1054 metrov nových zvodidiel, merač rýchlosti, a taktiež merač teploty vozovky. Pribudlo 115 ks nových dopravných značiek. Vybudovali sa tri nové bezbariérové prechody pre chodcov, ktoré sú zvýraznené pomocou cestných nízkoprofilových gombíkov.

„Modernizácia cesty II/527 prebiehala počas 5 mesiacov v dvoch etapách a bola ukončená pred plánovaným termínom. Vďaka prestavbe a použitým novým technológiám je komunikácia v tomto úseku v súčasnosti modernejšia a bezpečnejšia, a veríme, že zvýši bezpečnosť a komfort vodičov, chodcov i cyklistov,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK.

Cesta II/527 Šahy – hranica kraja

Investor: Nitriansky samosprávny kraj
Hodnota: 951 297 eur
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 03/2023 – 8/2023

Eurovia SK