Trať k obratisku električiek na Zlatých pieskoch v Bratislave.
Trať k obratisku električiek na Zlatých pieskoch v Bratislave. Zdroj: Monika Voleková