Pilotné zelené strechy s rozchodníkom na prístreškoch MHD, zastávka Zlaté piesky v Bratislave.
Pilotné zelené strechy s rozchodníkom na prístreškoch MHD, zastávka Zlaté piesky v Bratislave. Zdroj: Monika Voleková