Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité

Diaľničiari chystajú veľké tendre. V hre sú desiatky miliónov eur

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) chce ešte do konca tohto roka vyhlásiť súťaže v objeme zhruba 40 mil. eur a v budúcom roku približne za 140 mil. eur.

Pôjde napríklad o prvú etapu výstavby úseku rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, vrátane protihlukových stien a križovatiek, či o stavbu vysunutého pracoviska strediska správy a údržby vo Veľkom Krtíši. Na rekonštrukcie a opravy diaľnic a rýchlostných ciest majú diaľničiari z vlastných zdrojov zhruba 40 mil. eur ročne.

„NDS bude pokračovať v existujúcom pláne stavieb,“ uviedol člen predstavenstva a investičný riaditeľ diaľničiarov Stanislav Beňo. „Čo sa týka roka 2023, investičný plán, jeho plnenie a čerpanie finančných prostriedkov, bude ešte stále ovplyvnený hlavne vývojom cien stavebných materiálov,“ poznamenal na stretnutí so stavbármi s tým, že ten je ovplyvnený pokračujúcou vojnou na Ukrajine, resp. zvýšenou energetickou náročnosťou v najbližšom období.

V súvislosti s rastom cien v stavebníctve a po vydaní metodického pokynu ministerstva dopravy a výstavby na ich zohľadnenie na rozostavaných stavbách NDS oslovila zhotoviteľov. Vysúťažila spracovateľa súdnoznaleckého posudku pre určenie cien dodatkov k zmluvám.

„Následne raz za pol roka budeme robiť ďalšie dodatky, kde už bude môcť prebiehať fakturácia. Máme na to nejaké peniaze pripravené, ale sami sme zvedaví, ako to reálne po poslednom pokyne vyjde,“ priblížil Beňo. Podľa neho to zaťaží rozpočet v prvom a druhom kvartáli budúceho roku.

Národná diaľničná spoločnosť má v roku 2022 dostať z rezortu dopravy dotácie v objeme 209 miliónov eur.

Najväčšia časť tejto sumy, takmer 191 miliónov eur, pôjde vo forme kapitálových transferov na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, vrátane výdavkov mimo spolufinancovania k projektom financovaným z prostriedkov Európskej únie.