Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Škrabaná omietka (Pracovný postup)

Prečítajte si návod, ako vyhotoviť škrabanú omietku, známu aj ako brizolit. Pri požiadavke na dodržanie pôvodného vzhľadu brizolitovej omietky je vhodným variantom použitie omietkovej zmesi s obsahom sľudy.

Krok 3: Škrabanie povrchu

Na škrabanie povrchu sa použije vhodné náradie – škrabák. Typ škrabáka sa zvolí podľa požadovanej štruktúry povrchu.

03 Škrabanie povrchu
03 Škrabanie povrchu |

Neprehliadnite: Interiérové omietky a stierky

Krok 4: Výsledná hrúbka

Pri bežnom omietkovom systéme v exteriéri (zloženie jadrová omietka + minerálna šľachtená omietka) musí byť celková hrúbka súvrstvia min. 20 mm.

04 Výsledná hrúbka
04 Výsledná hrúbka |

Krok 5: Spracovanie ucelených plôch

Minerálnu ušľachtilú omietku nanáša na ucelené plochy dostatočný počet pracovníkov tak, aby nevznikali napojenia plôch, ktoré môžu zanechať rozdiely v štruktúre aj odtieni omietky.

05 Spracovanie ucelených plôch
05 Spracovanie ucelených plôch |
Text: spracované z podkladov firmy quick-mix
Foto: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2019.