Rekonštrukcia fasády brizolitovou omietkou (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Omietku je potrebné nanášať na ucelenú plochu v jednom pracovnom zábere systémom „čerstvý do čerstvého“ a tým zabrániť viditeľnému napájaniu na ploche.

Na obnovu obvodových plášťov budov patriacich medzi kultúrne pamiatky je potrebné použiť omietky, ktoré sa svojimi vlastnosťami a vzhľadom približujú pôvodne použitým materiálom. Do tejto kategórie patrí aj brizolitová omietka. Súčasné brizolitové omietky sa nanášajú podobne ako v minulosti na podkladové jadrové omietky s hrúbkou min. 15 mm. Ich pevnostná kategória by mala byť min. CS II (1,5 až 5 MPa).

Jadrová omietka, na ktorú sa bude brizolitová omietka aplikovať, sa musí zdrsniť oceľovou škrabkou a musí byť vyzretá, objemovo stabilizovaná, pevná, nepremrznutá, bez prachu a nečistôt. Minimálny čas zretia jadrovej omietky je jeden deň na 1 mm hrúbky vrstvy. V závislosti od nasiakavosti podkladovej omietky je potrebné povrch dostatočne navlhčiť.

Spracovanie omietky

Suchá zmes omietky sa zmieša s predpísaným množstvom vody až (4 až 5 l/25 kg vrece) a dôkladne sa rozmieša elektrickým miešadlom alebo v bubnovej miešačke na homogénnu zmes bez hrudiek. Rozmiešaná zmes sa preleje do veľkej nádoby, v ktorej sa opätovne premieša s už skôr namiešanou zmesou.

Týmto spôsobom sa kontinuálne postupuje a po odobratí časti namiešanej zmesi omietky z nádoby sa ihneď doplní ďalší materiál. Omietku je potrebné nanášať na ucelenú plochu v jednom pracovnom zábere systémom „čerstvý do čerstvého“ a tým zabrániť viditeľnému napájaniu na ploche.

Škrabaná alebo striekaná

Pri škrabanej štruktúre sa brizolitová omietka po primeranom zaschnutí škrabe oceľovou škrabkou, vždy v jednom smere až do vytvorenia rovnomernej štruktúry a rovnosti plochy. Nanáša sa vo vrstve hrubšej min. o 5 mm, ako je konečná predpísaná hrúbka po škrabaní (10 mm). Pri striekanej štruktúre sa nanáša špeciálnym mlynčekom a povrch nanesenej omietky sa už potom neupravuje.

INFO O MATERIÁLI:
» Vonkajšia minerálna ušľachtilá omietka v prírodnej bielej farbe na konečnú úpravu obvodových plášťov. Nanáša sa na jadrové omietky s pevnosťou kategórie min. CII. Štruktúra povrchu sa vytvorí škrabaním alebo striekaním. Nie je vhodná ako vrchná vrstva na tepelnoizolačné systémy.
TIP
» Brizolitová omietka sa po primeranom zaschnutí škrabe oceľovou škrabkou vždy v jednom smere.

Čo budete potrebovať

 • Cementový prednástrek
  Cemix 052 Cementový prednástrek
  spotreba: približne 4,7 kg/m2 (odporúčaná hrúbka vrstvy 3 mm), papierové vrece, 25 kg = 5,52 €
 • Jadrová omietka
  Cemix 082 Jadrová omietka ručná
  spotreba: 30 kg/m2 (odporúčaná hrúbka vrstvy 20 mm), papierové vrece, 25 kg = 4,5 €
  Cemix 012 Jadrová omietka strojová
  spotreba: 19,5 kg/m2 (odporúčaná hrúbka vrstvy 15 mm), papierové vrece, 25 kg = 4,50 €
 • Brizolitová omietka
  Cemix 508 Brizolit prírodný
  Cemix 508 Brizolit prírodný s prímesou sľudy
  Cemix 508 Brizolit prírodný prefarbený
  Cemix 508 Brizolit prírodný prefarbený s prímesou sľudy
  spotreba: 25 kg/m2 (škrabaná štruktúra, odporúčaná hrúbka vrstvy: 10 mm), 7 kg/m2 (striekaná štruktúra, odporúčaná hrúbka vrstvy: 4 mm), papierové vrece, 25 kg = 7,15 €
 • Náradie a pomôcky
  elektrické miešadlo
  plastová nádoba
  murárska lyžica
  novodurové alebo antikorové hladidlo
  oceľová škrabka
  ručná omietačka

01 | Prednástrek a jadrová omietka

Prednástrek sa nanesie sieťovito na 50 až 75 % omietanej plochy v hrúbke 5 mm a nechá sa 2 až 3 dni vyschnúť. Na prednástrek sa nanesie jadrová omietka v hrúbke 20 až 25 mm (podľa zrnitosti) postupne na plochu 1 až 2 m2 a vyrovná sa sťahovacou latou. Nechá sa zaschnúť (1 deň/1 mm hrúbky).

01 | Prednástrek a jadrová omietka
01 | Prednástrek a jadrová omietka | Zdroj: Cemix

02 | Spracovanie omietky

Suchá zmes omietky sa zmieša s predpísaným množstvom vody (4 až 5 l/25 kg vrece) a dôkladne sa rozmieša elektrickým miešadlom alebo v bubnovej miešačke na homogénnu zmes bez hrudiek. Pred nanesením sa podklad zvlhčí.

02 | Spracovanie omietky
02 | Spracovanie omietky | Zdroj: Cemix

03 | Nanesenie brizolitovej omietky (škrabaná štruktúra)

Na vrstvu jadrovej omietky sa nahodí murárskou lyžicou čerstvá zmes brizolitovej omietky v hrúbke 15 mm na plochu 1 až 2 m2 (predpísaná výsledná hrúbka 10 mm + 5 mm). Omietka sa nanáša na celú omietanú plochu systémom „čerstvý do čerstvého“.

03 | Nanesenie brizolitovej omietky
03 | Nanesenie brizolitovej omietky | Zdroj: Cemix

04 | Zarovnanie omietky

Nanesená čerstvá vrstva brizolitovej omietky sa zarovná sťahovacou latou a dorovná novodurovým alebo antikorovým hladidlom. Nechá sa zaschnúť.

04 | Zarovnanie omietky
04 | Zarovnanie omietky | Zdroj: Cemix

05 | Vytvorenie škrabanej štruktúry

Po primeranom zaschnutí sa brizolitová omietka škrabe oceľovou škrabkou vždy v jednom smere až do vytvorenia rovnomernej štruktúry a rovnosti plochy.

05 | Vytvorenie škrabanej štruktúry
05 | Vytvorenie škrabanej štruktúry | Zdroj: Cemix