Neobyčajné omietky 3: Špachtlovanie (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Špachtlovanie sa radí medzi štruktúrované povrchy, u ktorých finálny motív vytvárame tesne po nanesení omietky.

Osobitý charakter môžeme domu dodať nielen použitím zaujímavých farebných kombinácií na fasáde či obkladmi – použiť môžeme i niektorý z kreatívnych spôsobov, ako netradične naniesť finálnu omietku. V predchádzajúcich dieloch sme si predstavili fládrovanie a gletovanie, v tomto diele si priblížime špachtlovanie.

Špachtlovanie sa radí medzi štruktúrované povrchy, u ktorých finálny motív vytvárame tesne po nanesení omietky. Aj v tomto prípade platí, že správne vykonaná kreatívna omietka vyzerá veľmi pekne a efektne, ak je vykonaná správne skúseným pracovníkom. Manuálna práca bez potrebných skúseností a zručnosti môže dopadnúť zle.

Čo budete potrebovať?

  • Baumit CreativTop – jednozložková silikónová dekoratívna omietka pastovitej konzistencie
    spotreba 2,9 – 4,2 kg/m2, zrnitosť 0,5 – 3 mm, vedro 25 kg, dodávaná v celej palete farieb
  • Náradie a pomôcky
    antikorové hladidlo
    murárska lyžica

Nanesenie omietky

Omietku nanášame na súdržný a riadne očistený a pripravený podklad. Pokiaľ si pred nanesením omietky nie sme istí kvalitou podkladovej vrstvy, môžeme ju vyhladiť špachtlovacou hmotou. V každom prípade by sme mali podklad napenetrovať, aby sme zjednotili nasiakavosť – práve tá by sa, spolu s nerovnosťami povrchu, mohla negatívne prejaviť na vzhľade hotovej fasády.

Omietku pred použitím vo vedre riadne premiešame a následne nanesieme vo zvolenej hrúbke vrstvy antikorovým hladidlom. Dbáme na to, aby vrstva omietky bola skutočne v celej ploche rovnako vysoká.

Omietku na seba napojujeme iba systémom tzv. mokrá do mokrej, inak by napojenie na suchú omietku bolo na výslednej fasáde viditeľné.

POZOR!
Omietku nenanášame na priamo oslnené a zahriate plochy, nenanášame ju za silného vetra či pred očakávaným dažďom. Naopak je potrebné ju pred vonkajšími vplyvmi riadne chrániť!

Hor sa do špachtlovania

Ihneď po nanesení upravujeme čerstvú omietku antikorovým hladidlom. Medzi nanesením omietky a štruktúrovaním nemôže byť dlhá prestávka, aby omietka nezaschla – potom už by ju nebolo možné upraviť.

Špachtlovanie vykonávame miernym pritlačením hladidla na omietku a krátkym „stieravým“ pohybom. Dôležité je najmä zachovať zhruba rovnaký tlak a rovnako dlhý ster po celej fasáde, aby výsledok zostal jednotný (samozrejme, ak nemáme inú predstavu o výsledku, nevyžaduje sa iný prístup). Takto omietku systematicky stierame krátkymi pohybmi až do dosiahnutia finálnej, požadovanej podoby.

Rada odborníka

Štruktúra špachtlovania môže mať škálu od veľmi jemnej so zrnitosťou 0,5 mm až po veľmi hrubú so zrnitosťou 3 mm. Farebný odtieň omietky je možné vyberať zo širokej palety (napr. vzorkovník Baumit Life). Na dosiahnutie zaujímavého efektu je možné povrch štruktúry pretrieť fasádnou farbou v odlišnom odtieni.

01 Nanesenie omietky

Dekoratívnu omietku nanesieme na riadne očistený a napenetrovaný podklad. Dbáme na to, aby podklad bol správne pripravený, akékoľvek nedostatky sa prejavia na finálnej fasáde.

01 Nanesenie omietky
01 Nanesenie omietky | Zdroj: Baumit

02 Dekorovanie

Špachtlovanie krátkymi stermi vykonávame ihneď po nanesení omietky, ešte pred jej zavädnutím. Dekoratívnym spôsobom môžeme ozvláštniť celú fasádu, ale aj iba vybrané úseky.

02 Dekorovanie
02 Dekorovanie | Zdroj: Baumit

03 Hotová fasáda

Po celý čas špachtlovania sa snažíme zachovať rovnaký „rukopis“ pri manipulácii s hladidlom, dosiahneme tak efektný, jednotný výsledok.

03 Hotová fasáda
03 Hotová fasáda | Zdroj: Baumit
Redakcia v spolupráci s firmou Baumit