Sanácia vlhkého a zasoleného muriva (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pri požiadavke na vyššiu hladkosť povrchu sa na vyrovnávaciu vrstvu sanačnej omietky aplikuje jemná omietka. Nanáša sa len na stiahnutý a vopred navlhčený povrch.

Mnohokrát sú celí oblasti muriva budovy poškodené nielen vlhkosťou, ale aj soľami. Pritom vysoké zaťaženie muriva soľami je výzvou pre každý omietkový systém a nie každý tomuto zaťaženiu odolá. Vhodným riešením je použitie sanačných omietok s certifikáciou WTA.

Každý sanačný systém pôsobí proti vlhkosti a zasoleniu na inom princípe. Napr. sanačné omietkové systémy so špeciálnym rozložením pórov soli transportujú na povrch, z ktorého sa môžu jednoducho odstrániť.

Príprava podkladu

Pred aplikáciou sanačného systému je nevyhnutné vhodne pripraviť a ošetriť podklad. Stará omietka sa odstráni až približne 800 mm nad oblasť poškodenia a dočistí sa oceľovou kefou. Odstránia sa častice, ktoré by mohli znižovať priľnavosť, soli na murive, a uvoľnená malta zo škár. Ak je to potrebné, podklad sa očistí abrazívnou metódou alebo zbrúsením.

Trhliny v murive alebo prechody medzi rozličnými materiálmi sa označia a vystužia mrežovinou z ušľachtilej ocele. Hlboké škáry, ktoré môžu zapríčiniť rozdielnu hrúbku vrstiev, ktorá má negatívny vplyv na povrchovú vrstvu omietky, sa dopredu vyplnia omietkou, ktorá transportuje nahromadené soli.

Hlbšie škáry sa ošetria vhodnou škárovacou maltou. Povrch sa dôkladne navlhčí, najskôr 24 hodín pred aplikáciou sanačnej omietky a opätovne priamo pred aplikáciou.

POZOR!

Ochrana pred rýchlym vyschnutím
Čerstvo nanesenú jemnú omietku je potrebné vo fáze tvrdnutia chrániť pred veľmi rýchlou stratou vody (účinkom slnka, vetra, vysokej teploty), napr. ochrannou sieťou.

Vrchný farebný náter
Je potrebné dbať, aby plastické, resp. difúzne nepriepustné nátery negatívne neovplyvnili vysoký stupeň difúznej aktivity omietky. Aby sa zabezpečil zvýšený regulačný účinok vlhkosti jemnej omietky, možno používať len náterové systémy na báze silikátov s vysokým stupňom difúznej priepustnosti.

Interiér: difúzny odpor, hodnota Sd < 0,01 m, exteriér: difúzny odpor, hodnota Sd < 0,01 m, kapilárny príjem vody: w < 0,1 kg/m2. h0,5.

Aplikácia sanačného systému

Na pripravený podklad sa nanesie vrstva základnej omietky (prednástrek) tak, aby sa vytvorila celoplošná krycia vrstva. Omietku je potrebné chrániť pred rýchlym vysušením slnkom a vetrom. Po zaschnutí základnej vrstvy sa podklad spevní mrežovinou z ušľachtilej ocele. Upevní sa pomocou klampiarskych skrutiek (12 až 16 ks) na každú stranu trhliny či prechodu medzi rozdielnymi materiálmi s prekrytím min. 150 mm.

Po technologickej prestávke sa omietka opätovne navlhčí. Pri vlhčení je potrebné dbať, aby sa na povrchu nehromadila voda. V ďalšom kroku sa aplikuje funkčná vrstva transportujúca vlhkosť a soli. Čerstvá zmes funkčnej vrstvy sa nahodí murárskou lyžicou a stiahne sa latou s H-profilom v hrúbke min. 10 mm. Ešte čerstvá vrstva omietky sa stiahne ozubeným hladidlom s veľkosťou zuba 8 mm.

Horizontálnym stiahnutím povrchu sa zabezpečí optimálne rozloženie zaťaženia. Funkčnú vrstvu je potrebné chrániť pred rýchlym vysúšaním. Po dôkladnom zaschnutí (2 až 4 h) sa z povrchu odstráni oceľovou kefou spekaný povlak. Povrch sa opäť navlhčí a nahodí sa ďalšia vrstva omietky, ktorá sa stiahne latou s H-profilom, postup sa opakuje až do dosiahnutia potrebnej hrúbky funkčnej vrstvy omietky (min. 20 mm).

Povrch omietky sa stiahne mrežovým škrabákom v krížovom smere (nie kruhovito). Okolo priestupov a na ploche omietky je potrebné vyhotoviť deliace škáry – tesniace vrstvy pod omietkou sa však nesmú poškodiť. Šírka deliacich škár by nemala byť väčšia ako 2 mm. Pri požiadavke na vyššiu hladkosť povrchu sa na vyrovnávaciu vrstvu sanačnej omietky aplikuje jemná omietka.

Jemná omietka sa nanáša len na stiahnutý a vopred navlhčený povrch. Najskôr sa nahodí bodovo a stiahne hladidlom (hrúbka 2 až 3mm). Na súdržne celistvú, matne vlhkú prvú vrstvu sa natiahne druhá vrstva s hrúbkou min. 3 mm. Po dostatočnom vytvrdnutí (3 až 4 h) sa povrch upraví plsteným hladidlom alebo hladidlom s čiernou machovou gumou.

INFO O MATERIÁLOCH:

» Základná vrstva (prednástrek) – priemyselne vyrobená suchá omietková zmes CS IV (DIN EN 998-1) s prírodnými špeciálnymi zušľachťovacími prísadami, nehydrofobizovaná, odoláva vonkajším vplyvom.

» Funkčná vrstva – priemyselne vyrobená suchá malta CS II (DIN EN 998-1) s obsahom špeciálnych prírodných zušľachťujúcich prísad so špecifickým rozložením pórov, bez hydrofobizácie.

Čo budete potrebovať

 • Základná omietka (prednástrek)
  Exzellent 520
  výdatnosť: približne 5 m2/25 kg, papierové vrece, 25 kg, kg = 1,51 €
  alebo
  Exzellent 540
  výdatnosť: 2,5 m2/25 kg (celoplošná vrstva prednástreku) alebo približne 1 m2/25 kg (hrúbka vyrovnávacej vrstvy 20 mm), papierové vrece, 25 kg, kg = 1,64 €
 • Funkčná vrstva transportujúca vlhkosť a soli
  Exzellent STP 610
  spotreba: približne 1,25 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg, kg = 2,10 €
 • Jemná vrchná omietka
  Exzellent 750
  výdatnosť: približne 5 m2/25 kg (hrúbka vrstvy 3 mm), papierové vrece, 25 kg, kg = 1,87 €
 • Náradie
  dláto
  oceľová kefa
  plastová nádoba
  elektrické miešadlo
  murárska lyžica
  lata s H-profilom
  oceľové zubové hladidlo (veľkosť zuba 8 mm)
  mriežkový škrabák
  plstené hladidlo
  hladidlo s čiernou machovou gumou

01 | Príprava podkladu

Z povrchu sa odstráni stará omietka až približne 800 mm nad oblasť poškodenia a dočistí sa oceľovou kefou. Odstránia sa častice, ktoré by mohli znižovať priľnavosť, soli na murive a uvoľnená malta zo škár.

01 | Príprava podkladu
01 | Príprava podkladu | Zdroj: MC Bauchemie

02 | Vyplnenie škár

Hlboké škáry, ktoré môžu zapríčiniť rozdielnu hrúbku vrstiev, ktorá má negatívny vplyv na povrchovú vrstvu omietky, sa dopredu vyplnia omietkou, ktorá transportuje nahromadené soli. Hlbšie škáry sa ošetria vhodnou škárovacou maltou. Podklad sa 24 h pred nanesením prednástreku navlhčí.

02 | Vyplnenie škár
02 | Vyplnenie škár | Zdroj: MC Bauchemie

03 | Základná vrstva (prednástrek)

Tesne pred nanesením prednástreku sa podklad druhýkrát dôkladne navlhčí a vrstva základnej omietky (prednástrek) sa nanesie tak, aby sa vytvorila celoplošná krycia vrstva.

03 | Základná vrstva (prednástrek)
03 | Základná vrstva (prednástrek) | Zdroj: MC Bauchemie

04 | Oceľová mrežovina

Po zaschnutí základnej vrstvy sa podklad spevní mrežovinou z ušľachtilej ocele, ktorá sa upevní pomocou klampiarskych skrutiek (12 až 16 ks) na každú stranu trhliny či prechodu medzi rozdielnymi materiálmi s prekrytím min. 150 mm.

04 | Oceľová mrežovina
04 | Oceľová mrežovina | Zdroj: MC Bauchemie

05 | Funkčná vrstva

Pred nanesením funkčnej omietky sa podklad dôkladne navlhčí. Čerstvá zmes funkčnej omietky sa nahodí murárskou lyžicou a stiahne sa latou s H-profilom v hrúbke min. 10 mm.

05 | Funkčná vrstva
05 | Funkčná vrstva | Zdroj: MC Bauchemie