Vláda SR

Vláda má presunúť skoro trištvrte milióna eur z rozvoja cyklistiky na železnice

Kapitálové výdavky z roku 2020 vo výške 749.529,51 eura, pôvodne určené na rozvoj cyklistickej dopravy, majú byť použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu železničnej infraštruktúry.

Vláda v stredu odsúhlasila zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov z minulých rokov je možná len so súhlasom vlády.

Táto zmena sa týka prostriedkov, ktoré boli v roku 2021 viazané v rozpočte kapitoly ministerstva dopravy na rozvoj cyklistickej dopravy. Finančné prostriedky budú použité na investičné projekty, na ktoré boli uvoľnené výdavky rozpočtovým opatrením MF pre kapitolu ministerstva dopravy, a to v rámci výstavby a obnovy železničnej siete.

V roku 2021 boli ministerstvu dopravy v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách viazané kapitálové výdavky z roku 2020 vo výške 749.529,51 eura, určené na rozvoj cyklistickej dopravy. V súlade so zákonom o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky bola koncom septembra 2021 vyhlásená výzva Výstavba cyklistickej infraštruktúry v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Oprávneným obdobím pre realizáciu projektov je obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023. Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií bol do konca roka 2021. Výzva však bola vyhodnotená až 31. mája 2022.