Práca v stavebníctve

Po nových zamestnancoch je v stavebných firmách stále dopyt

Partneri sekcie:

Počet zamestnancov v stavebníctve od začiatku roka síce mierne rastie, ale potreba firiem je vyššia. Sektor pociťuje nedostatok pracovníkov najmä v súčasnom období rastúceho dopytu po stavebných prácach.

Tohtoročná stavebná produkcia z mesiaca na mesiac rastie, a to aj po zohľadnení cien. Absolútnym objemom dokonca prevýšila výkon ostatných piatich rokov. Za dobrým výsledkom sú inžinierske stavby, najmä výstavba diaľnic. Výstavba budov nenapreduje.

Podľa aprílového prieskumu Štatistického úradu SR majú práve stavebné firmy so zameraním na inžinierske stavby zabezpečené objednávky na najdlhšie obdobie zo všetkých stavebníkov. Kým inžinierske stavby majú zmluvne zabezpečenú produkciu takmer na 13 mesiacov, priemerná stavebná firma má prácu len na 10 mesiacov dopredu.

S rastom stavebnej produkcie rastie dopyt po pracovníkoch

S rastom dopytu a produkcie čoraz viac stavebných firiem považuje nedostatok zamestnancov za vážnu bariéru podnikania. Kým v apríli minulého roka pociťovalo problém so zamestnancami 20 % stavebných firiem, v apríli tohto roka to bolo až 35 % respondentov z oblasti stavebníctva.

Nedostatok ľudí sa tak dostal na prvé priečky, ktoré predstavujú prekážku pre rast stavebnej produkcie v aktuálnej náročnej situácii. Na dôvažok, stavebníci nevidia možnosť zlepšenia, v nasledujúcich troch mesiacoch takmer 80 % oslovených predpokladá stabilizovaný stav v počte zamestnancov.

Práca v stavebníctve
Práca v stavebníctve | Zdroj: iStock

Dopyt po pracovníkoch rastie, zdroje pracovnej sily sú obmedzené

Podiel stavebníkov, ktorí považujú nedostatok zamestnancov za vážnu bariéru rastu, vzrástol na predpandemické úrovne roka 2019. Zdroje, z ktorých možno pracovné sily najímať, sa však oproti predpandemickým úrovniam zúžili. A to tak zo strany domácej, ako aj zahraničnej pracovnej sily.

Klesá počet nezamestnaných Slovákov

Domáca pracovná sila z radov nezamestnaných, cudzinci ani voľná pracovná sila z absolventov, dobrovoľne nezamestnaných a seniorov nedokážu úplne uspokojiť dopyt a vykryť voľné pracovné miesta. Počet nezamestnaných klesá a počet voľných pracovných miest rastie.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje z mesiaca na mesiac čoraz nižšiu mieru nezamestnanosti. V apríli poklesla rýchlejšie, než bolo obvyklé aj v predpandemickom období. V porovnaní s aprílom minulého roka bolo v evidencii úradov práce o 43-tisíc menej nezamestnaných osôb.

V stavebníctve pracuje približne 200 odídencov z Ukrajiny

Zahraniční pracovníci vrátane vojnových utečencov z Ukrajiny pomáhajú aspoň sčasti zapĺňať medzeru, ktorá vznikla medzi nedostatočným počtom práceschopných osôb a rastúcim dopytom po nich. Utečenci z Ukrajiny obsadzujú skôr menej vyhľadávané profesie. Prevaha žien medzi nimi je prirodzenou bariérou masívnejšieho uplatnenia v stavebných firmách. V stavebníctve aktuálne pracuje približne 200 odídencov z Ukrajiny.

 Počet pracujúcich cudzincov rastie, ale predpandemické úrovne nedosahuje

Celkovo na Slovensku aktuálne pracuje podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR 7,2 tisíca utečencov z Ukrajiny. Na pracovnú zmluvu je zamestnaných 5,5 tisíca z nich, na dohodu 1,7 tisíca. Ich počet narástol v apríli o 3,6 tisíca z počiatočných sto osôb na začiatku marca.

Najviac je ich aktuálne zamestnaných v Bratislavskom kraji (1,3 tisíca), najmenej v Košickom a Prešovskom kraji (cez 500). V okrese Bratislava sa zamestnalo 885 osôb, v okresoch Trenčín a Nitra okolo 600 osôb. Tretina ukrajinských utečencov sa zamestnala v priemyselnej výrobe.

Práca v stavebníctve, ilustračná foto.
Práca v stavebníctve, ilustračná foto. | Zdroj: iStock

Koronakríza a vojna na Ukrajine zapríčinili odliv pracujúcich cudzincov

Spolu s utečencami pracuje pre slovenských zamestnávateľov 76,6 tisíca cudzích štátnych príslušníkov. V porovnaní s aprílom minulého roka je ich o necelých 9-tisíc viac. Stále je to však o 1,7 tisíca menej ako v predpandemickom decembri 2019.

Na prelome rokov 2019 a 2020 bolo na slovenskom trhu práce zamestnaných 78-tisíc cudzincov, či už s povolením na zamestnanie, alebo na informačnú kartu. Odvtedy odišlo takmer 7-tisíc občanov tretích krajín, ktorí mali povolenie na zamestnanie (tu nezapočítavame zamestnaných na informačnú kartu bez povolenia na zamestnanie).

Z nich bolo až 3,2 tisíca ukrajinských mužov a prácu stratila alebo zanechala necelá tisícka ukrajinských žien. Odišlo aj viac ako 2-tisíc Srbov. V menších objemoch zamestnanie na Slovensku stratili občania Bosny a Hercegoviny a Macedónska, počtom ich nahradili pracujúci z Kazachstanu a Kirgizska.

Vplyvom ochladenia ekonomiky počas koronakrízy odchádzali aj občania niektorých krajín Európskej únie, masívnejšie najmä Rumuni (viac ako 1,3 tisíca).

Tretinu všetkých zamestnaných cudzincov dnes tvoria ženy

Úbytok zamestnaných z radov občanov EÚ a tretích krajín s povolením na zamestnanie čiastočne vykompenzovali utečenci z Ukrajiny. Oproti stavu na prelome rokov 2019 a 2020 dnes pracuje na informačnú kartu o 6,4 tisíca viac ukrajinských žien.

Štruktúra zamestnaných cudzincov sa príchodom vojnových utečencov z Ukrajiny zmenila. Dnes tvoria ženy viac ako tretinu zamestnaných cudzincov, kým v predvojnovom období predstavovali štvrtinu.

Voľné pracovné miesta vznikajú rýchlejšie ako pred pandémiou

Prieskumy a údaje ukazujú, že ani cudzinci nestíhajú obsadzovať vznikajúce voľné pracovné miesta a z hľadiska celkového počtu neobmedzujú domácu pracovnú silu v snahe zamestnať sa. Voľné pracovné miesta vznikajú oveľa rýchlejšie ako pred pandémiou.

Úrady práce mali ku koncu apríla nahlásených takmer 87-tisíc neobsadených pracovných miest, čo je o tretinu viac ako v apríli minulého roka. V tvorbe voľných pozícií však stále pretrvávajú regionálne disparity. Západ krajiny, najmä Bratislavský a Trnavský kraj, hlási viac voľných pracovných miest, ako má uchádzačov o zamestnanie. V Prešovskom a Košickom kraji je pomer opačný, na jedno voľné pracovné miesto pripadá až 9 nezamestnaných.

Oslabí vojnový konflikt tvorbu pracovných miest na Slovensku?

Predpoklady vývoja nezamestnanosti v najbližších mesiacoch sú priaznivé, miera nezamestnanosti by nemala znovu začať rásť. Nastúpia sezónne práce, ale aj absolventi vysokých škôl. Keďže dopyt po zamestnancoch je pomerne silný, nástup absolventov do zamestnania by mohol byť zrýchlený, a to aj bez evidencie na úradoch práce.

Vojnový konflikt na Ukrajine je významným negatívnym rizikom budúceho ekonomického vývoja v celej Európe, ale prognostické autority v základnom variante stále predpokladajú rast ekonomiky a naďalej silný trh práce. Tvorba pracovných miest môže byť oslabená najmä v prípade prerušenia dodávok plynu. Hĺbka jej oslabenia závisí od toho, ako dlho by prípadné prerušenie dodávok trvalo.