Slovensko

Vicepremiér Holý očakáva spustenie väčšiny systému Urbion od apríla 2024, plnú digitalizáciu od roku 2028

Reforma v oblasti výstavby a územného plánovania súvisí aj s digitalizáciou a optimalizáciou procesov a sprevádzkovaním systému Urbion, ktorý by mal fungovať od apríla 2024.

Od toho istého dátumu bude platná nová stavebná legislatíva. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý formálne vznikne 1. júna tohto roka, sa má zmeniť na servisnú organizáciu a bude vystupovať ako mediátor.

Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (nominant hnutie Sme rodina) počas konferencie Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2022 (16. mája) povedal, že štát vyčlení dodatočné zdroje, aby počas niekoľkých rokov bolo možné pokryť aktuálne územné plány pre celé Slovensko.

Papierové stavebné konania sa skončia

„Hotové územné plány budú, samozrejme, digitálne,“ konštatoval vicepremiér s tým, že majú byť vložené ako dátová vrstva do systému s pracovným názvom Urbion. De facto nebude možné postaviť stavbu v rozpore územným plánom, pretože systém to vyhodnotí a nedovolí podať žiadosť o stavebné povolenie.

„Očakávame,že 1.apríla 2024 by sme mali spustiť systém a väčšinu jeho funkcionalít. Každopádne to budú funkcionality pre stavebné konanie,“ uviedol Holý. V 2028 by malo byť stavebné konanie plne digitalizované, akékoľvek papierové konania sa skončia. S tým bude súvisieť aj plná validácia dokumentov vložených do systému v reálnom čase.

Postupná automatizácia procesov

Procesy budú transparentné a monitorovateľné, čo umožní digitalizácia územného plánovania a výstavby, ako aj následná postupná automatizácia procesov v systéme Urbion. Urbion je detailná 3D mapa celého Slovenska, do ktorej postupne zapoja všetky dostupné relevantné registre.

Mapa má obsahovať napríklad informácie z katastra nehnuteľností, o pamiatkovej ochrane, fakty z databáz z oblasti životného prostredia a podobne. Do toho digitálneho prostredia bude vložený procesný formulárový systém, čo umožní postupnú automatickú validáciu jednotlivých stavieb. Elektronický spis bude okrem iného obsahovať aj napočítané lehoty.

Projektová dokumentácia v BIM

Vicepremiér Holý uviedol vo vystúpení ako príklad Nemecko. Projektant vypracuje projektovú dokumentáciu v BIM-e. Investor alebo projektant ju nahrá do systému a „osadí“ ju na konkrétnu parcelu. Systém potom vyhodnotí údaje v digitálnej projektovej dokumentácii a po komunikácii s dotknutými orgánmi, verejnosťou a po splnení ďalších zákonných parametrov automaticky vyplní žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Tú žiadateľ „odklikne“ s tým, že má v poriadku potrebné majetkovoprávne vzťahy. Keď „odklikne“ plochu s názvom Požiadať o stavebné povolenie, začnú sa vopred definované a nezvratné procesy. Ak sú v projekte chyby, rozpory s databázami, systém nepustí žiadateľa v spracovaní žiadosti ďalej.

Monika Voleková