Bytový dom

Počet dokončených bytov dosiahol hodnoty pred pandémiou

Stavebné úrady vydali stavebné povolenia na výstavbu viac ako 6 200 bytov, čo je najvyšší počet začatých bytov v treťom štvrťroku za posledných dvanásť rokov.

Bytovú výstavbu na Slovensku aj v treťom štvrťroku 2021 ovplyvňovali výkyvy v počtoch začatých a dokončených bytov v súvislosti s pandemickou situáciou. Počet dokončených bytov medziročne poklesol o 21,5 %, skolaudovaných bolo 4 654 bytov.

Pokles súvisí s vysokou porovnávacou základňou za minulý rok, kedy sa v treťom štvrťroku realizovali odložené kolaudácie z druhého štvrťroka po útlme prvej vlny pandémie. Aktuálne tak v júli až septembri tohto roka dokončili približne rovnaký počet bytov ako pred pandémiou (rast o 1,7 % v porovnaní s tretím štvrťrokom 2019). Informoval o tom v piatok Štatistický úrad SR.

Opačný trend nastal v počte bytov, ktoré sa začali stavať. Stavebné úrady v treťom štvrťroku vydali stavebné povolenia na výstavbu 6 228 bytov, čo bolo o 12,5 % viac ako v rovnakom období minulého roka. V porovnaní s obdobím pred pandémiou boli aktuálne čísla vyššie o 3,9 %.

Bol to zároveň najvyšší počet začatých bytov v treťom štvrťroku za posledných dvanásť rokov. Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 62 %. Vývoj v začiatku výstavby rodinných domov mal opačnú tendenciu, počet stavebných povolení klesol medziročne o 2,9 %, čo bolo súčasne o 3,2 % menej ako ped pandémiou.

Súčasne ku koncu septembra tohto roka bolo na Slovensku rozostavaných 79 101 bytových jednotiek, o 1,3 % viac ako pred rokom. Z toho 64 % predstavovali byty v rodinných domoch, ich počet sa medziročne tiež mierne zvýšil (o 1,5 %).

V súhrne za deväť mesiacov úrady schválili dokončenie 14 011 bytových jednotiek, čo nedosahovalo hodnoty z minulého roka, ale takmer o 5 % prevyšovalo hodnoty z tretieho štvrťroku 2019. Zároveň odsúhlasili začatie výstavby 17 013 bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol počet začatých bytov o 15,7 % a bolo to aj výrazne viac ako v roku 2019.

SITA