Nove centrum Ruzinova

Nové centrum Ružinova. Miesto ruiny má vyrásť nová polyfunkcia

Partneri sekcie:

Na mieste bývalého Obchodného domu (OD) Ružinov v Bratislave má vyrásť polyfunkčný obytný súbor za 60 miliónov eur s názvom Nové centrum Ružinova – Polyfunkčný bytový dom. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

Polyfunkčný obytný súbor so zeleným vnútroblokom bude stáť na mieste, kde sa v súčasnosti nachádza chátrajúca ruina železobetónového skeletu bývalého OD Ružinov. Ešte v roku 2004 sa mal OD Ružinov zmeniť na SCR Shopping Centre Ružinov.

Pôvodný majiteľ obchodného domu ho chcel výrazne zväčšiť – výmera úžitkových plôch mala dosiahnuť  vyše 90-tisíc m2. Začal s búracími a stavebnými prácami, ale ďaleko nepokročil. Dôvodom bol začiatok krízy. Pôvodná povolená stavba je rozostavaná do štádia obnaženého skeletu OD a tento nevyhovujúci stav pretrváva už 15 rokov.

Revitalizujú aj námestie

Navrhovateľom novej polyfunkcie je spoločnosť MCP Development. Predpokladaný termín začiatku výstavby je jún 2022, ukončenie výstavby je naplánované na jún 2025. Súčasný investor predkladá nové urbanisticko-architektonické a funkčné riešenie. Novonavrhovaná stavba bude obsahovať takmer 68-tisíc m2 úžitkovej plochy a parkovanie bude zabezpečené 636 parkovacími miestami.

Súčasťou projektu bude aj revitalizácia priestoru za Domom kultúry Ružinov – Papánkovo námestie, na ktoré bude nadväzovať rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorú plánuje mestská časť Bratislava – Ružinov. Revitalizácia bude realizovaná v dvoch etapách, v súvislosti s rekonštrukciou domu kultúry.

Nove centrum Ruzinova
Nové centrum Ružinova | Zdroj: EIA / JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Ateliéry, penthousy, visutá záhrada

V prvej etape bude realizovaná iba časť priamo priliehajúca k novonavrhovanému objektu. Polyfunkčný bytový dom bude horizontálne členený na štyri úrovne. Na prízemí bude uličný rad drobných prevádzok obchodov a služieb. Strednú časť bude tvoriť podnož s ôsmimi štvorpodlažnými blokmi, kde budú prevažne umiestnené ateliéry a kancelárie.

„Podnož bude v úrovni šiesteho nadzemného podlažia spojená priebežnou betónovou doskou plniacou funkciu visutej záhrady, na ktorej bude s miernym vychýlením osadená horná, tretia časť, ktorú bude tvoriť sedem štvorpodlažných bytoviek obsahujúcich väčšie byty s výhľadmi do okolitej panorámy,“ uvádza investor.

Posledná štvrtá úroveň bude tvorená podlažím s ustúpenými penthousami. Vnútroblok polyfunkčného bytového domu bude navrhnutý ako verejne prístupná záhrada. Úroveň záhrady bude vyvýšená nad úroveň okolitých ulíc.

SITA, red