Situovanie zámeru Oravský raj v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava

Oravský raj pre 500 hostí čaká na zmenu územného plánu. Využije areál Bielej farmy

Lokálny investor Herplast pripravuje v obciach Oravská Polhora a Sihelné výstavbu turistického rezortu Oravský raj s 18 stavebnými objektmi, medzi ktorými sú aj hotely, apartmánové domy, reštaurácia či školiace stredisko a priestory na šport a relax.

Oravská Polhora je najsevernejšie položená obec na Slovensku, nachádza sa na hraniciach s Poľskom. Projekt rekreačného rezortu má podporiť cestovný ruch na Orave a priniesť pracovné miesta. Ťaží z prírodného prostredia Oravských Beskýd, Polhorského a Sihelského jazera, kde je naplánovaný športový rybolov. V rámci kultúrnych aspektov má byť jeho súčasťou park sôch regionálneho umelca, kováča Jozefa Borovku.

Enviportál uverejnil zámer v máji, keď bol v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Pre predkladateľa je zámer prvou dokumentáciou v počiatočnej fáze prípravy výstavby. Text neuvádza bližšie náklady na projekt ani termíny realizácie, budú spresnené v ďalšej etape projektu. Odhad dĺžky realizácie je predbežne 12 – 24 mesiacov.

Podľa územnoplánovacej informácie z obce Oravská Polhora má územie navrhovanej výstavby, kde patrí aj rekreačné územie Biela farma, hlavné funkcie rekreácia, relax, zeleň. Prípustnými funkciami sú šport, prechodné ubytovanie a verejné stravovanie.

Územie sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a v chránenom vtáčom území Horná Orava. Zámer uvádza, že vzhľadom na charakter a parametre navrhovanej činnosti nemožno očakávať narušenie predmetu ochrany.

Investor v texte informoval, že v súčasnosti pokračuje v súvislosti s dotknutým územím spracovanie doplnku č. 4 k územnému plánu Oravskej Polhory .Požiadavkou je zvýšiť podlažnosť objektov na štyri nadzemné podlažia+ podlažie.

Súčasná povolená podlažnosť je nižšia, ako potrebuje investor. Individuálne rekreačné domy majú jedno nadzemné podlažie + podkrovie s max. jedným podlažím, rekreačné domy s vybavenosťou – dve nadzemné podlažia +podkrovie s max jedným podlažím.

Na výstavbu využije bývalý areál Biela farma (1993), ktorý financoval investor Gilles Alexandre Le Bartz z Francúzska. Jestvujúci objekt Biela farma pozostával z hlavnej budovy – penziónu Biela farma, v ktorom bola reštaurácia a 14 izieb na ubytovanie.

V blízkosti penziónu boli vybudované tri chaty. Boli postavené ako drevostavby bez základovej platne. Stáli len na kamenných pilieroch, čo bol vtedy na Slovensku ojedinelý spôsob výstavby. V areáli sa chovali kone, psy husky a iné zvieratá. V roku 2018 pôvodný majiteľ požiadal terajšieho majiteľa o prevzatie celého komplexu, dôvodom bol nedostatok financií na úplné dokončenie tohto areálu.

Rezort Oravský raj, Oravská Polhora, Sihelné

Investor: Herplast
Ubytovacia kapacita rezortu: max. 500 hostí.
Počet parkovacích stojísk: 285
Zastavaná plocha navrhovaných stavebných objektov: 11 061 m2
Stav: zámer v EIA