Výkres Danubia Parku v Bratislave-Čunove

Výpoveď zmluvy od vlády a súd o nezaplatený nájom pozemkov. Projekt Danubia Parku je viac mŕtvy ako živý

Vláda urobila v stredu radikálny krok v súvislosti so športovo-rekreačným komplexom Danubia Park, nazývaný aj Dunajský rekreačný park, v bratislavskom Čunove.

Vládny kabinet súhlasil s ukončením nájmu pozemkov na 99 rokov pre spoločnosť Danubia Invest, pretože neplatí za nájom štátnych pozemkov. Minister životného prostredia prostredníctvom Vodohospodárskej výstavby a Slovenského vodohospodárskeho podniku ukončiť zmluvu s Danubia Investom. Dôvodom je neplatenie nájomného. Dlh sa vyšplhal ku koncu októbra do výšky 1,093 mil. eur s príslušenstvom a stále rastie.

Zmluvu uzavrel investor s Vodohospodárskou výstavbou a Slovenským vodohospodárskym podnikom ešte v januári 2007. Jeho ponuka zvíťazila vo verejnej obchodnej súťaži na výber potenciálnych investorov.

Pritom išlo o dobrú myšlienku a projekt medzinárodného významu – využiť potenciál štátnych pozemkov na šport a rekreáciu pri stupni Čunovo Vodného dielo Gabčíkovo.

Na stránke mestskej časti Bratislava-Čunovo je stále možné nájsť územné rozhodnutie z januára 2016 o umiestnení stavby, ktoré vtedajší rezort dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zrušil v septembri a vrátil stavebnému úradu na nové prerokovanie. Dôvodom bolo, že návrh stavby je v rozpore s územným plánom zóny Čunovo a územným plánom mesta. Odbor výstavby a bytovej politiky okresného úradu doposiaľ vo veci nekonal, doplnila starostka Čunova Gabriela Ferenčáková.

V Čunove sa Danubia Parkom zaoberali už skôr. Starostka Gabriela Ferenčáková pre ASB potvrdila, že ako príslušný stavebný úrad v marci 2015 zamietli návrh na umiestnenie stavby Danubia Parku. „Spoločnosť sa voči rozhodnutiu stavebného úradu odvolala. Okresný úrad odbor výstavby a bytovej politiky  v júni 2015 zrušil   rozhodnutie  stavebného úradu mestskej časti a vec vrátil na nové konanie  a rozhodnutie,“ uviedla ďalšie skutočnosti starostka s tým, že v júli 2015 si okresný úrad vyhradil právomoc stavebného úradu v konaní o umiestnení stavby.

Čo malo byť v Danubia Parku

V športovo-rekreačnom komplexe mali byť zariadenia na vodné športy, oddychové zariadenia, ubytovanie pre cestovný ruch a občianska vybavenosť. Rozloha riešeného územia bola 981 027 m2 s plochou napríklad pre vodné športy, zeleň, spevnené plochy, športové ihriská, so 77 služobnými bytmi, s 377 apartmánmi a 1 137 parkovacími státiami. Hlavné mesto ako prvú pripomienku uviedlo, že je potrebné vydokladovať opodstatnenosť 77 služobných bytov.

ZDROJ: ÚR o umiestnení stavby, OÚ Bratislava, 2016

Podľa vládneho materiálu spoločnosť Danubia Invest prestala platiť nájom v roku 2016 po tom, ako bolo zrušené rozhodnutie o umiestnení stavby Danubia Park Čunovo. Dodnes nie je vydané právoplatné územné rozhodnutie a stavba nie je zrealizovaná, to znamená, že účel zmluvy nie je naplnený. Investor tvrdí, že neplatí nájomné pre „skryté vady prenajatej nehnuteľnosti, ktorú  túto nemôže užívať na dojednaný účel,“ píše sa vo vládnom materiáli.

Jeden z dvoch prenajímateľov pozemkov, štátny podnik Vodohospodárska výstavba, podal na investora v júli  2020 žalobu o zaplatenie vyše 548-tisíc eur s príslušenstvom. V júni 2022 na návrh vodohospodárov súd žalobu zmenil a žalovaná suma dosiahla takmer 840-tisíc eur.

Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik preto navrhli rezortu životného prostredia, aby vláda zmluvu so spoločnosťou Danubia Invest ukončila.