Bory Byvanie 5.etapa
Galéria(5)

Mesto odsúhlasilo ďalšie rozšírenie obrovského projektu: Piata etapa Borov má zelenú

Megalomanský projekt od developera Penta Real Estate, Bory, kompletne zmenil lokalitu medzi mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves. Rezidenčná štvrť sa neustále rozrastá a vypĺňa pred desaťročím len prázdne parcely, pričom dnes je už v tejto časti postavená aj nová koncová nemocnica. Ešte v minulom roku zverejnila Penta ambíciu vybudovať v oblasti ďalšiu etapu Borov, dnes projekt získava prvú zelenú.

„Bratislava rastie,” píše developer na oficiálnej stránke projektu Bory. A je to pravda. Metropola Slovenska sa mení a zažíva nebývalý stavebný boom nie len v novom centre Bratislavy, ale aj v jej iných častiach. Príkladom môže byť územie na severozápadnom vstupe do mesta, medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou. To sa začalo rozrastať o nové rezidenčné domy s občianskou vybavenosťou už od roku 2017.

Potenciál tejto lokality však bol známy oveľa skôr. Prvé pozemky tu Penta Real Estate skúpila ešte v roku 2003, vzbudila tak záujem u prvých retailistov (Hornbach a Metro). „Aby však mohla táto lokalita fungovať a ďalej sa rozvíjať, bolo potrebné vypracovanie urbanistickej štúdie, súčasne s ktorou sa na Boroch začala budovať kompletná infraštruktúra,” píše developer na stránke projektu a dopĺňa, že do infraštruktúry sa investovalo vyše 25 miliónov eur. 

V roku 2013 vznikli prvé idey o výstavbe rezidenčných projektov, od roku 2016 (v tomto roku bol predstavený projekt, v roku 2017 začala výstavba) až po súčasnosť sa Bory postupne profilujú do multifunkčnej mestskej štvrte. Ku koncu minulého desaťročia bola postavená prvá etapa – Bory Prvé Domy, spoločne s prvou fázou druhej etapy – Bory Nový Dvor.

V súčasnosti sú v projekte rozostavané viaceré etapy, konkrétne ide o viac ako tisíc bytov projektu Bory Nový Dvor – druhá fáza, Promenáda, Na Hrádzi a posledný bytový dom etapy Prvé Domy.

Snímka obrazovky 2023 09 05 o 13.05.16
Vizualizácia štvrte Bory | Zdroj: Penta Real Estate / Bory

Bory ale nie sú len o bytoch. V roku 2021 tu bola postavená škôlka, Penta komunikuje, že ide o prvú verejnú materskú školu postavenú súkromným investorom. Funguje v správe mestskej časti Lamač a svojich prvých škôlkarov privítala v septembri pred dvomi roku. V marci roku 2023 bola otvorená aj nová koncová nemocnica, Svet zdravia Bory. Aktuálne ide o najmodernejšie a najinovatívnejšie zdravotnícke zariadenie v krajine. 

Táto lokalita tak už nie je len „odtrhnutou oblasťou na okraji hlavného mesta”, ale stáva sa pevnou súčasťou metropoly. Svedčí o tom aj ďalšie napredovanie projektu. V minulom roku predstavil developer ďalšiu etapu pod oficiálnym názvom Bory Bývanie etapa 5. Aktuálne najnovšia fáza projektu výrazne postúpila – Magistrát hlavného mesta vydal na piatu etapu súhlasné záväzné stanovisko, čím potvrdil súlad s územným plánom. 

Piata fáza Borov bude tvorená súborom šiestich bytových domov v tvare písmena L, s výnimkou jedného bytového objektu. Stavby medzi sebou vytvárajú polouzavreté vnútrobloky spôsobom, aby bola zachovaná dostatočná vizuálna a komunikačná priepustnosť územia. Navrhované budovy majú pravouhlú dispozíciu natočenú severozápadnými fasádami rovnobežne k susediacej tretej etape Borov. 

Snímka obrazovky 2023 09 05 o 12.57.24
Situácia 5. etapy | Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Prvý objekt bude mať sedem nadzemných podlaží, z toho prvé až piate budú riešené ako plnohodnotné, posledné dve podlažia sú navrhnuté ako ustupujúce. Na prízemí sa bude nachádzať jeden nebytový priestor pre obchod a služby, na ďalších podlažiach sú naplánované bytové jednotky a apartmány. Druhý bytový dom obsahuje o jedno podlažie viac, pričom ustupujúce sú posledné tri. Rovnako ako pri prvej bytovke, aj tu nasledujú byty a apartmány.

Parametre, aké má prvý objekt, bude obsahovať aj tretí a štvrtý bytový dom, avšak bez nebytového priestoru. Piaty bytový dom bude sedempodlažým objektom, pričom ustupujúce sú posledné tri podlažia. V tomto prípade sa v budove budú nachádzať len bytové jednotky, bez apartmánov. Byty budú k dipozícii aj na ôsmich nadzemných podlažiach posledného šiesteho bytového domu. 

Celkovo je podľa najnovšieho záväzného stanoviska navrhnutých v piatej etape 372 bytov, jeden nebytový priestor a 23 apartmánov. Tie sú určené na krátkodobé ubytovanie z dôvodu svetlotechnických pomerov.

Šestica bytových domov je v suteréne prepojená spoločnými hromadnými garážami, rozkladajúcimi sa na dvoch podzemných podlažiach. Na druhom podzemnom podlaží je navrhnutých 220 parkovacích miest, ale aj skladové priestory či pivničné kobky. Prvé podzemné podlažie bude obsahovať 358 stojísk pre automobily. 

Bory Byvanie 5.etapa
Bory Bývanie 5. etapa | Zdroj: Penta Real Estate

Nad úrovňou terénu sú objekty prepojené hlavnou komunikačnou osou, ktorá vytvára promenádu verejného priestranstva. Funkcia promenády je podčiarknutá na nej umiestneným komunitným spoločným priestorom s multifunkčným využitím.

Areál projektu je navrhnutý spôsobom, aby vyhovoval požiadavkám na bezbariérovosť, nevytváral zbytočné prekážky a svojím usporiadaním vytváral mestotvorné prvky z vonkajšej strany. Teda vhodné výšky budov, jasne definovaný uličný profil, a na strane druhej – vnútroblokovej, poskytoval budúcim obyvateľom komfort a pocit jemnejšieho, viac členeného usporiadania priestorov. 

Piatu etapu borov navrhla česká architektonická kancelária Studio Perspektiv. Bytové domy budú vykazovať kompaktný a čitateľný architektonický ráz. Na južných a severných fasádach sa budú nachádzať pozdĺžne balkóny. V smere východ-západ sa budú jednotlivé objekty skladať z menších, voči sebe uskočených objemov. 

Celkové predpokladané náklady stavby sú ešte podľa zámeru z minulého roka na úrovni 25 miliónov eur. Penta Real Estate v tejto dokumentácii uvádza, že s výstavbou projektu by chcela začať v roku 2024 a dokončiť ho o rok neskôr. 

Mesto v súhlasom stanovisku určilo niekoľko podmienok. Osem parkovacích miest na ulici Petra Legnera musí zostať verejne prístupných, v projekte má developer vybudovať vonkajšie plochy pre parkovanie bicyklov či kryté cyklistické státia. Magistrát mal pripomienky aj pri tvorbe zelene, celkovo však nevyjadril voči projektu väčšie obavy.

bory5 2
Bory Bývanie 5. etapa | Zdroj: Penta Real Estate

Zelená od mesta je prvým úspešným krokom k cieľu rozšíriť štvrť o ďalšie stovky bytov. Avšak k tomu, aby sa piata etapa mohla začať stavať, bude developer potrebovať ďalšie povolenia – územné rozhodnutie a najdôležitejšie, právoplatné stavebné povolenie. A to môže trvať, rok 2024 ale nie je nereálny.

Po dokončení všetkých etáp, aktuálne rozostavaných aj tých budúcich, pôjde o mesto v meste. Dôležitým pilierom fungujúcej štvrte je však kvalitná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť, čo je v súčasnosti hlavným problémom tejto lokality. 

Plynulejšie prepojenie Borov s Dúbravkou či centrom mesta má zabezpečiť plánované predĺženie Saratovskej ulice, ktoré aktuálne čaká na vydanie stavebného povolenia. „Jeho realizácia by mala predchádzať výstavbe TIOP-u (terminálu integrovanej osobnej prepravy), ktorý je v povoľovacom procese a mal by byť dokončený do konca roka 2023,” informujú Bory na svojej oficiálnej stránke. 

Prebudovanie a rozšírenie čaká aj na existujúcu sieť cyklociest, ktorá sa napojí na cyklochodník v mestskej časti Devínska Nová Ves, a práve s dobudovaním Saratovskej by malo vzniknúť prepojenie aj na Dúbravku a Lamač. V neposlednom rade, v príprave je aj predĺženie električkovej radiály, ktorá prepojí štvrť s centrom mesta a zvyšnými mestskými časťami. Pre túto časť Bratislavy je električka mimoriadne dôležitá.

Týmito dopravnými projektami sa Bory stanú omnoho dostupnejšie a lákavejšie. Súčasná stiuácia je totiž zlá a nedostačujúca. Tisícky obyvateľov projektu sa tak o niekoľko rokov môžu tešiť na oveľa príjemnejšie cestovanie do srdca metropoly, pričom metropola sa zase môže tešiť na rozšírenie o novú, kvalitnú štvrť. 

Bory Byvanie 5.etapa
bory5 2
Snímka obrazovky 2023 09 05 o 12.57.24
Snímka obrazovky 2023 09 05 o 12.57.45
Snímka obrazovky 2023 09 05 o 13.05.16

Bory bývanie etapa 5

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Lamač/Devínska Nová Ves
Developer: Penta Real Estate
Architekt: Studio Perspektiv
Rozpočet: 25 miliónov eur
Stav: V príprave
Realizácia: 2024-2025