Projekt Southbank na ľavom brehu Dunaja v mestskej časti Petržalka.

Architekti novej štvrte Southbank v Bratislave navrhujú novinku

Projekt prinesie na sever mestskej časti Petržalka svetovú architektúru, viac ako tisíc bytov a vyše 85-tisíc m2 prenajímateľnej plochy kancelárskych a obchodných priestorov. Vo štvrtok o tom informoval developer Penta Real Estate.

Lokalita je jedným z najhodnotnejších stavebných pozemkov v Bratislave, a to vďaka blízkosti historického centra aj nového centra mesta, aj polohe na južnom brehu rieky Dunaj. Penta informovala v apríli 2022, že začiatkom roka kúpila od developerskej skupiny HB REAVIS územie (85-tisíc m2) medzi Starým mostom, mostom Apollo a Prístavným mostom v Petržalke.

Víťazom medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorú developer Penta Real Estate vyhlásila v roku 2022 na projekt s pracovným názvom Southbank, sa stali medzinárodné architektonické ateliéry Snøhetta (Nórsko) a Studio Egret West (Veľká Británia) v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti. Stránka súťaže uviedla, že 48 % územia má mať rezidenčné využitie a 52 % komerčné, maximálna výška stavieb má dosiahnuť 110 metrov.

Najprv zmena územného plánu

Termín začiatku výstavby bude závisieť od povoľovacieho procesu a bude sa odvíjať od niekoľko rokov prebiehajúcej zmeny územného plánu, ktorú obstaráva magistrát hlavného mesta. Po schválení zmeny územného plánu by výstavba mohla začať v priebehu 1,5 – 2 rokov. Projekt bude rozdelený do viacerých etáp a realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne na desať rokov.

Veľký rozvojový potenciál oboch brehov Dunaja

Projekt Southbank je v území, ktorého budúcnosť má širšie súvislosti. Mesto Bratislava a investori JTRE a Penta Real Estate podpísali 4. apríla Memorandum o porozumení a spoločnom postupe pri vzniku celomestského centra v Bratislave. Informoval o tom vo štvrtok 6. apríla bratislavský magistrát. Ide o územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom v mestskej časti Petržalka.

Územie na pravom brehu Dunaja má významnú polohou a veľký rozvojový potenciál. V jeho rámci je dlhodobo plánovaný projekt Nové Lido a od minulého roka pripravovaný projekt Southbank, ktorých realizáciou má v meste vzniknúť nová štvrť poskytujúca bývanie, prácu, služby, vzdelávanie, ale aj nové možnosti na trávenie voľného času.

Myšlienku transformácie tohto územia a vznik novej polyfunkčnej časti centra mesta podporuje platný územný plán z roku 2007. Umožňuje výstavbu, no aby reagoval na súčasné potreby mesta a jeho obyvateľov a umožňoval aplikovať aj súčasné urbanistické trendy, je nutná jeho aktualizácia. „Na základe podpísaného memoranda sa ešte len začnú prípravné práce, následne obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu,“ uviedla pre ASB hovorkyňa Dagmar Schmucková.

Zástavba v Soutbanku bude výškovo a architektonicky rôznorodá.
Zástavba v Soutbanku bude výškovo a architektonicky rôznorodá. | Zdroj: PENTA REAL ESTATE

Porota ocenila prácu s verejnými priestormi

Odborná porota pozitívne ohodnotila predovšetkým navrhovaný princíp kontinuálnej mestskej krajiny, ktorá vhodne nadväzuje na prírodný element okolia.Víťazný návrh v rámci riešeného územia veľmi dobre pracuje s verejnými priestormi, ktoré doplnia ostatné verejné plochy definované v územnom pláne zóny.

V bezprostrednom okolí riešeného pozemku ide napríklad o veľký centrálny park, či športovo-rekreačnú zónu pri Dunaji. Návrh významným spôsobom pracuje s terénom a umožňuje vznik ďalších ťažiskových bodov územia vo forme tzv. „bowls“.

Tie majú každá rozdielnu funkciu a charakter. Architekti taktiež navrhli „fázu 0“, ktorá by aktivovala územie ešte pred tým, ako sa začne samotná výstavba projektu. Nachádzať sa bude pod Mostom Apollo a slúžiť by mala ako verejný priestor pre organizáciu kultúrno-spoločenských akcií a pre komunitné stretávanie.

Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko uviedol, že pripravujú zadanie na dopracovanie štúdie v súlade s odporúčaniami poroty a výber lokálneho projektanta. Zároveň ocenil profesionálnu prácu poroty a výber špičkového návrhu.

Zeleň v rôznych formách je súčasťou obytnej zóny v štvrti Southbank v Bratislave.
Zeleň v rôznych formách je súčasťou obytnej zóny v štvrti Southbank v Bratislave. | Zdroj: PENTA REAL ESTATE

Víťazov inšpirovala príroda

Prístup k urbanizmu a verejným priestorom vysvetľuje David West, zakladateľ a riaditeľ Studio Egret West tak, že ich inšpirovalo prírodné prostredie popri rieke Dunaj.

Zamýšľali sa, či dokážu navrhnúť také miesto, ako keby ho vytvorila sama príroda. „Verejný priestor sa tak bude rozprestierať na viacerých úrovniach, ktoré budú navzájom prepojené promenádou. Táto promenáda sa stane priestorom pre komunitné stretávanie a hlavným bodom záujmu verejnosti,“ priblížil West.

Podľa Patricka Lütha, výkonného riaditeľa nórskeho Snøhetta, je príroda kľúčovým aspektom tejto lokality. Tzv. „bowls“ preto v návrhu pracujú aj s existujúcimi dospelými stromami a ďalšou zeleňou, a zároveň vytvárajú trvalo udržateľný systém odvodnenia. „Voda sa tak stáva hlavnou zložkou tvorby krajinnej architektúry,“ dodal.

Štvrť Southbank, Bratislava-Petržalka

Investor: Penta Real Estate Slovakia
Architekti: Snøhetta, Studio Egret West, gro architekti
Počet bytov: vyše 1000
Prenajímateľná plocha kancelárskych a obchodných priestorov: 85-tisíc m2
Stav: v príprave