Mladí architekti budú súťažiť o najlepší návrh s využitím prefabrikácie

Spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry SvF STU Bratislava vyhlasuje prvý riadny ročník súťaže pre mladých architektov nazvanej PREFABRICATION GOES CREATIVE. Študenti architektúry dostanú možnosť dokázať, že prefabrikácia neznamená uniformitu a že kreatívne nápady sa dajú realizovať aj pomocou typizovaných riešení. Po veľkom úspechu nultého ročníka sa do súťaže tentokrát môžu zapojiť študenti všetkých vysokých škôl architektúry z Bratislavy a Košíc.

Témou tohto ročníka súťaže je občianska stavba situovaná v ľubovoľnej lokalite s použitím prefabrikovaných nosníkov DELTABEAM® v kombinácii s rôznymi materiálovými variantmi prefabrikovaných stropov a zvislých konštrukcií. Súťaž je vypísaná ako voľná s akoukoľvek funkčnou náplňou spadajúcou pod kategóriu občianskej vybavenosti.

S podrobnosťami súťažného zadania majú študenti všetkých vysokých škôl architektúry, teda Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Katedry architektúry na Stavebnej fakulte STU, Technickej univerzity v Košiciach a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, možnosť zoznámiť sa na prednáškach práve v týchto dňoch.

V spolupráci so svojimi odbornými školiteľmi potom budú mať približne šesť mesiacov na prípravu a odovzdanie súťažných projektov. Podmienkou je vybrať vhodné materiály a konštrukčný koncept s využitím prefabrikovaného systému DELTABEAM®, zohľadniť urbanistické vzťahy, navrhnúť atraktívny verejný priestor a použiť udržateľné materiály a riešenia.

„Vidíme veľký potenciál vo výstavbe pomocou prefabrikovaných riešení a skrutkových spojov a chceme spraviť všetko preto, aby sme ich spopularizovali aj na Slovensku. Viac ako 90 percent produkcie nášho výrobného závodu v Kráľovej nad Váhom smeruje na export a toto chceme zmeniť. Čím skôr sa budúci architekti zoznámia s možnosťami, ktoré im ponúkajú naše systémy, tým skôr uvidíme aj ich reálne uplatnenie v praxi,“ vysvetľuje motiváciu hlavného partnera súťaže generálny riaditeľ Peikko Slovakia Ing. Milan Ďurčovič.

„Keď je prefabrikácia poňatá moderne, predstavuje ideálny systém na stavbu flexibilných občianskych stavieb rýchlo, kvalitne a udržateľne, s ohľadom na životné prostredie a bez toho, aby autora akokoľvek obmedzovala,“ tvrdí tajomník súťaže Ing. Robert Provazník z Katedry architektúry SvF STU v Bratislave a dodáva: „Prefabrikácia neznamená uniformitu, aby nevznikol dojem, že znova ideme vytvárať len nejaké panelové činžiaky. A čo sa týka udržateľnosti, v stavebníctve sa k nej priblížime najskôr šetrením materiálov. A to prefabrikované riešenia, a konkrétne aj systém DELTABEAM, umožňujú vďaka subtílnejším základom, tenším stropom a nižšej konštrukčnej výške.“

Hlavným reklamným partnerom súťaže PREFABRICATION GOES CREATIVE je spoločnosť Peikko Slovakia a hlavným mediálnym partnerom vydavateľstvo JAGA a časopis ASB. Partnermi súťaže sú ďalej Slovenská komora architektov, Slovenská rada pre zelené budovy, Slovenská komora stavebných inžinierov, vydavateľstvo EUROSTAV a časopis ARCH, portál Slovenskej komory architektov a Spolku architektov Slovenska pre profesionálov a priateľov architektúry ARCHINFO a portál o rozvoji Bratislavy YIM.BA.

Viac informácií o súťaží nájdete na adrese prefagoescreative.sk

Zdroj: Peikko Slovakia