CENU PROF. JOZEFA LACKA 2021 získala Ing. arch. Daniela Sabová (KA FA TU Košice) za diplomovú prácu s názvom Dez/orientácia.

Udelili Cenu profesora Jozefa Lacka 2021. Vyhralo dielo s novátorským duchom a iskrou

Záver septembra patril aj 31. ročníku udeľovania Ceny prof. Jozefa Lacka za rok 2021. Odborná porota na základe prezentácie 14 nominovaných absolventských projektov udelila hlavnú cenu a vybrala tiež päť ďalších mien, ktorým sa dostalo uznania. 

Vzhľadom na pretrvávajúce okolnosti šírenia globálnej pandémie ochorenia covid-19 prebehla tohoročná súťaž opäť online a to prostredníctvom videokonferenčného nástroja Google Meet. Porota, ktorú pre tento ročník menovalo Prezídium SAS, pracovala v zložení: architekti Sebastian Nagy (viceprezident pre západoslovenský región), Jozef Istenes (najstarší člen Prezídia SAS), Zuzana Dolobáčová – architekti ocenení alebo nominovaní v niektorej z prestížnych cien SAS.

Odborným garantom opäť bola Ing. arch. Eva Oravcová, PhD., tajomníkom Ing. arch. Jakub Hanták. Hlavnými kritériami výberu, ktoré si porota stanovila, boli: úroveň konceptu, prínosu, filozofie a „espritu“ návrhu, úroveň kvality a znalosť architektonických a technických princípov, úroveň kvality prezentácie návrhu, grafického a výtvarného spracovania.

Odmenu PRO NATURA získala Ing. Lucia Hrdlovičová (FAD STU Bratislava) za diplomovú prácu s názvom Polyfunkčný areál Bazová.
Odmenu PRO NATURA získala Ing. Lucia Hrdlovičová (FAD STU Bratislava) za diplomovú
prácu s názvom Polyfunkčný areál Bazová. | Zdroj: Ing. arch. Jakub Hanták

Porotcovia sa podrobne oboznámila s autorským riešením, zámerom, obsahom a cieľom každej z nominovaných diplomových prác, ktoré ich autori odprezentovali online prostredníctvom zdieľanej obrazovky počítačov súťažiacich. Po predstavení prác (v trvaní cca 15 – 20 min./1 autor) mala mali odborníci možnosť následne s každým z autorov diskutovať a v krátkej rozprave hlbšie vniknúť do ním predloženej a riešenej problematiky.

Po obsiahlej diskusii a preverení danými kritériami vybrali práce, ktoré nominovali na ocenenia. V zmysle Štatútu Ceny prof. J. Lacka jednomyseľne vybrala prácu, ktorej udelila hlavnú cenu – Cenu prof. Jozefa Lacka za akademický rok 2020/2021 –, a ďalších päť prác, ktorým za ich špecifický prínos v niektorej oblasti udelila odmeny.

Cena a odmeny:

Cena Profesora Jozefa Lacka 2021

Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku:
Ing. arch. Daniela Sabová, KA FA TU Košice
Názov diplomovej práce: Dez/orientácia
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Irakli Eristavi

Výber z hodnotenia poroty: „Autorka sa excelentným spôsobom zhostila náročnej úlohy. Je zaujímavé sledovať diplomovú prácu takpovediac odzadu. Téma ‚mestskej kúpeľne‘ je taká novátorská, že nemohla vzniknúť ako priame zadanie diplomovej práce. Autorka musela túto tému doslova vytvoriť skúmaním vo svojej prvej teoretickej časti.

Vďaka tomuto myšlienkovému procesu architektky vznikla tá iskra, ten moment. Ten moment, keď talentovaný architekt už vie, že mu bolo dané vytvoriť ‚autorské architektonické dielo‘ bez toho, aby sa musel inšpirovať už predtým iným vytvoreným dielom a kopírovať ho. Oceňujem tento prístup, ktorý by mal byť hlavným poslaním architekta – posúvať ‚súčasné‘ ďalej…“

CENU PROF. JOZEFA LACKA 2021 získala Ing. arch. Daniela Sabová (KA FA TU Košice) za diplomovú prácu s názvom Dez/orientácia.
CENU PROF. JOZEFA LACKA 2021 získala Ing. arch. Daniela Sabová (KA FA TU Košice) za diplomovú prácu s názvom Dez/orientácia. | Zdroj: Ing. arch. Jakub Hanták

Odmena Pro Cultura

Odmena za inšpiratívnu kultúrnu intervenciu do historického prostredia:
Ing. arch. The Anh Dang, FAD STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Premena tržnice na Kunsthalle, Bratislava
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Pavol Paňák

Odmenu PRO CULTURA získal Ing. arch. The Anh Dang (FAD STU Bratislava) za diplomovú prácu s názvom Premena tržnice na Kunsthalle, Bratislava.
Odmenu PRO CULTURA získal Ing. arch. The Anh Dang (FAD STU Bratislava) za diplomovú
prácu s názvom Premena tržnice na Kunsthalle, Bratislava. | Zdroj: Ing. arch. Jakub Hanták

Odmena Pro Natura

Odmena za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu a prírodného prostredia:
Ing. Lucia Hrdlovičová, FAD STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Polyfunkčný areál Bazová
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

Odmenu PRO SPIRITU získala Ing. arch. Tea Mersuli (FAD STU Bratislava) za diplomovú prácu s názvom Pamätník poslednej nukleárnej bomby.
Odmenu PRO SPIRITU získala Ing. arch. Tea Mersuli (FAD STU Bratislava) za diplomovú prácu
s názvom Pamätník poslednej nukleárnej bomby. | Zdroj: Ing. arch. Jakub Hanták

Odmena Pro Spiritu

Odmena za najlepšie filozofickoideové spracovanie východísk návrhu a vysokú (až) spirituálnu úroveň architektonického riešenia návrhu:
Ing. arch. Tea Mersuli, FAD STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Pamätník poslednej nukleárnej bomby
Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD

Odmena Pro Horeca

Odmena za najkvalitnejšie spracovanie architektúry zlepšujúcej prostredie turistického ruchu:
Ing. arch. Viktor Mikovčák, FAD STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Kúpeľné centrum, areál baní Handlová, okr. Handlová
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.

Odmenu PRO HORECA získal Ing. arch. Viktor Mikovčák (FAD STU Bratislava) za diplomovú prácu s názvom Kúpeľné centrum, areál baní Handlová.
Odmenu PRO HORECA získal Ing. arch. Viktor Mikovčák (FAD STU Bratislava) za diplomovú
prácu s názvom Kúpeľné centrum, areál baní Handlová. |

Odmena Pro Futuro

Odmena za najpozoruhodnejšie vizionárske kvality návrhu. Mgr. art. Viliam Jankovič, KAT VŠVU Bratislava Názov diplomovej práce: Videoherný priestor
Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.

Odmenu PRO FUTURO získal Mgr. art. Viliam Jankovič (KAT VŠVU Bratislava) za diplomovú prácu s názvom Videoherný priestor
Odmenu PRO FUTURO získal Mgr. art. Viliam Jankovič (KAT VŠVU Bratislava) za diplomovú
prácu s názvom Videoherný priestor | Zdroj: Ing. arch. Jakub Hanták
Ľudovít Petránsky