Bývalá budova meštianskej školy v Esteházyho parku v Galante.

V Galante hľadajú moderný knižničný stánok v architektonicko-urbanistickej súťaži

Súťaž je inovatívna, pretože súťažiaci nepredložia vizualizácie. Porota bude pri rozhodovaní vychádzať len z výkresov a fyzického modelu. Zastreší ju architektonické štúdio 2021, ktoré nastavilo tieto podmienky po vzore zaužívanej praxe v Rakúsku. Jej podmienky vznikli v spolupráci so Slovenskou komorou architektov.

V súčasnosti sídli knižnica s knihami v slovenskom a maďarskom jazyku už v limitujúcich priestoroch v tomto okresnom meste v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorý je jej zriaďovateľom. Fyzicky ju ročne navštívi okolo 30-tisíc osôb, knižničný fond má cca 70-tisíc kníh, z toho 30% je v maďarskom jazyku. Ročne uskutoční táto kultúrna inštitúcia  približne 150 podujatí.

Širšie vzťahy v riešenom území.
Širšie vzťahy v riešenom území. | Zdroj: architektonické štúdio 2021

Galantská knižnica vyhlásila 13.marca jednokolovú anonymnú architektonicko-urbanistickú súťaž na svoje nové sídlo, ktoré má byť v kontakte s parkom Esterházyovského kaštieľa. Nie je to samoúčelné, počíta sa totiž s využitím bezprostredného okolia budovy na literárne večery či workshopy, prípadne s novými trasami či novým vstupom do parku pri knižnici. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby a exteriérové úpravy predstavujú 3,6 milióna eur bez DPH.

Súťaž

  • je vyhlásená od 13.marca 2023
  • návrhy je možné odovzdať do 13.júna 2023, výsledky budú známe v júli 2023.

Na pozemku stojí viackrát dostavaná a prestavaná budova meštianskej školy, ktorá  už nepoužíva, nie je v ideálnom technickom stave a nemá dispozíciu vhodnú pre potreby knižnice. Bude na súťažiacich, či do návrhu existujúci objekt školy zakomponujú alebo uprednostnia jeho úplné nahradenie novostavbou. Budúca budova knižnice má poskytnúť zázemie pre kvalitnejšie knižnično-informačné služby, ale aj pre širšie spektrum vzdelávacích a kultúrnych podujatí.

Po súťaži bude víťazný návrh dopracovaný do formy plnohodnotnej architektonickej štúdie, kde už vybraný tím zapracuje aj postrehy poroty, podrobnejšie požiadavky vyhlasovateľa, Krajského pamiatkového úradu a mesta Galanta.

Súťažná porota

Nezávislí od vyhlasovateľa :

Jana Benková (predsedníčka poroty), autorizovaná architektka SKA
Jiří Janďourek, autorizovaný architekt  ČKA

Martin Kvitkovský, autorizovaný architekt SKA

Jaromír Krobot, autorizovaný architekt SKA

Závislí od vyhlasovateľa:

Lívia Koleková, riaditeľka knižnice

Náhradníci poroty:

Nezávislí od vyhlasovateľa :

Ľubomíra Blašková, autorizovaná architektka SKA

Závislí od vyhlasovateľa:

Peter Kadlic, riaditeľ odboru kultúry a športu Trnavského samosprávneho kraja