Cirkevné školské centrum s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou

Cirkevné školské centrum

Súčasťou cirkevného školského centra s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou je materská, základná a stredná škola vrátane jedálne, knižnice a telocvične. Škôlka má dve učebne, každá vytvorí príjemný priestor pre 20 detí. Na vzdelávanie žiakov a študentov je určených 22 tried. K dispozícii je aj knižnica so študovňou s kapacitou 50 miest. Školská jedáleň poskytuje 100 miest. Keďže ide o cirkevnú vzdelávaciu inštitúciu, súčasťou areálu je aj kaplnka. Okrem toho dokončili v prvej etape aj telocvičňu. V ďalšej etape by mal pribudnúť futbalový štadión s atletickým oválom, krytá plaváreň a internát.