Partneri sekcie:

BSK rozbehol projekt EÚ na získanie certifikátu pre profesie v stavebníctve

Pilotný vzdelávací projekt pod názvom Európsky certifikát pre renováciu a sanáciu v stavebnom sektore začal realizovať Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Dvojročný projekt schválila Európska komisia (EK) v Bruseli v rámci programu Leonardo da Vinci, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality odborných znalostí a transferu inovácií vo vzdelávacej oblasti.

„Rozpočet celého medzinárodného grantu EK predstavuje 354 158 EUR, v prepočte 12,24 milióna SKK. Z toho 265 579 EUR (75 %) pripadlo na projekt týkajúci sa získania certifikátu EÚ v stavebných profesiách,“ uviedla pre TASR Ľuba Pavlovová z Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) Senec – Pezinok.

Do projektu sú zapojení partneri z Nemecka, Rakúska, Bulharska, Rumunska, ČR a SR s praktickými skúsenosťami v oblasti stavebníctva. Vedúcim partnerom projektu je BSK, medzi ďalšími partnermi sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a menovaná RRA, ktorá projekt iniciovala a pripravila. Ide o široké partnerstvo zainteresovaných subjektov zahŕňajúce aktívne vzdelávacie inštitúcie, sociálnych partnerov a rozvojové organizácie.

Ich spoločným cieľom je vytvorenie vzdelávacieho integrovaného kurzu zloženého z jednotlivých modulov pre pracovníkov v stavebných profesiách, ktoré vykonávajú obnovu objektov – murári, omietkari, inštalatéri, elektrikári, pokrývači, maliari. Moduly budú počas realizácie projektu overené na konkrétnej stavbe v každej partnerskej krajine.

„Po absolvovaní kurzu a odskúšaní zručností na stavebnom objekte bude remeselníkovi vydaný certifikát, platný v EÚ,“ uviedla ďalej Pavlovová. Spoločný kurz ukončený certifikátom EÚ pre renováciu a sanáciu v stavebnom sektore sa podporia a rozšíria možnosti kvalifikovaného uplatnenia sa stavebných firiem zo Slovenska, najmä malých a stredných, ale aj živnostníkov nielen v EÚ-27, ale aj mimo tohto regiónu.

Zdroj: TASR

KategórieStavebné podnikanie