Žilina

Žilina sa zapojila do projektu klimaticky neutrálnych miest, dostane takmer 300-tisíc eur na podporu verejnej dopravy a mikromobility

V 90 mestách po celom svete sa začali realizovať prvé projekty, ktoré budú podporené z rozpočtu Programu Horizont Európa v rámci Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Zo Slovenska bola vybraná Žilina.

Z projektu SPINE (Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá) dostane mesto Žilina príspevok je vo výške 295-tisíc eur, pričom nie je vyžadované spolufinancovanie zo strany mesta. Cieľom projektu je podporiť využívanie verejnej dopravy a zvýšiť jej zastúpenie až o 30 %. Zameriava sa tiež na podporu mikro-mobility (chôdza, bicykel, kolobežka a iné).

Úlohou mesta Žilina bude pripraviť opatrenia na zriadenie nízko-emisnej zóny, spustiť inteligentný manažment parkovania, vylepšiť existujúcu mestskú SMART city platformu pre občanov. Nové funkcionality občanom umožnia sledovať v reálnom čase, aké sú možnosti parkovania v meste napríklad pri dopravných obmedzeniach.

V rámci projektu sa tiež zlepší užívateľská prívetivosť existujúcej dopravnej aplikácie na plánovanie ciest autobusmi. Zároveň sa plánuje vytvoriť v Žiline multimodálne prestupné stredisko, ktoré bude integrovať rôzne druhy dopravy s možnosťou nákupu lístkov.

Vzorom pre prijaté opatrenia budú štyri mestá, fungujúce ako živé laboratóriá, a to Antverpy, Bologna, Talin a Las Palmas. Overené riešenia z nich sa budú okrem Žiliny prenášať do ďalších partnerských miest ako Barreiro, Valladolid, Šibenik, Heraklion, Gdynia a Rouen.

Projekt SPINE je podporený z poslednej výzvy HORIZON-MISS-2021-CIT-02 v rámci misie EÚ Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Na realizácii tohto 3-ročného projektu sa podieľa konzorcium zložené z 39 partnerov zo 16 krajín.

Horizont Európa