Aktuálny stav rekonštrukcie OD Dunaj (vľavo) a Domu odievania (vpravo)
Galéria(15)

Vrcholné dielo funkcionalizmu zhodilo neoriginálnu fasádu: Takto pokračuje masívna rekonštrukcia OD Dunaj a Domu odievania

Keď sa prejdete Námestím SNP, uvidíte rekonštrukčné práce známych bratislavských budov v obrovskom rozsahu. Premenou totiž prechádza Obchodný dom Dunaj a Dom odievania, ktoré získavajú nový šat od januára minulého roka. Po výrazných dekonštrukčných prácach na Dome odievania je v pokročilom štádiu prestavby aj národná kultúrna pamiatka – Obchodný dom Dunaj.

Stavby, ktoré poznajú všetci 

Sú ikonami Bratislavy a pozná ich azda každá generácia obyvateľov hlavného mesta. Obchodný dom Dunaj spolu s Domom odievania na bratislavskom Námestí SNP už ale majú svoj vek, ktorý sa datuje do prvej, respektíve druhej polovice minulého storočia. 

Najskôr vzniklo vrcholné dielo funkcionalizmu – Obchodný dom Dunaj z pera známeho architekta Christiana Ludwiga, ktorý navrhol aj neďaleký „Manderlák“. Obchodný dom postavili skutočne rýchlo, len za 5 mesiacov – od apríla do augusta roku 1936. Stavba má teda dnes už úctyhodných 88 rokov. 

Mnohí ale budovu poznajú aj pod názvom Brouk a Babka. Nazvaná tak bola po obchodných podnikateľoch, pre ktorých Christian Ludwig objekt navrhol. OD Dunaj prešiel poslednou rekonštrukciou v deväťdesiatych rokoch minulého storočia podľa návrhu Jána Bahnu. Dom následne vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku, pričom architektonický výraz vydržal dalšie vyše tri desaťročia.

Obchodný dom Dunaj (zelená budova vľavo), Dom odievania (v strede), časť bankového paláca Tatra Banky (vpravo)
Obchodný dom Dunaj (zelená budova vľavo), Dom odievania (v strede), časť bankového paláca Tatra Banky (vpravo) | Zdroj: Google Street View

Prieluku na Námestí SNP neskôr vyplnil ďalší výnimočný počin. Vedľa OD Dunaj postavili v roku 1985 pokračovanie. „Dvojka” rozšírila celý komplex obchodného domu na desaťtisíc metrov štvorcových. Objekt postavili podľa architektonického návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu z roku 1978 a niesol názov Dom odievania. Dnes má už 39 rokov.

Otázny osud budov zmenila prestavba

Obchody a služby sa však postupom času v hlavnom meste presunuli do obchodných centier, čím známe budovy stratili svoj pôvodný význam. Obchodné prevádzky nahradili kancelárie a osud budov bol dlho otázny. Najväčším problémom bola zastaranosť objektov, z hľadiska technológií, ale aj architektonického výrazu, ktorý už nespĺňal potreby 21. storočia. Navyše, rekonštrukcia Obchodného domu Dunaj v 90. rokoch nebola autentická, čo pamiatke ubralo na kvalitách. 

V roku 2015 sa stala ich majiteľom spoločnosť CTP Invest SK. Tá chcela známym stavbám vrátiť zašlú slávu komplexnou rekonštrukciou. Jej zámerom bolo prinavrátiť budovám pôvodný charakter, avšak v súčasnejšom architektonickom prevedení. O ten sa postarali renomovaní architekti z britsko-českej kancelárie Bogle Architects, ktorí zvíťazili v súťaži štyroch architektonických kancelárií. Svoje skúsenosti v Bratislave už majú a na projekte rekonštrukcie pracovali od roku 2021.

Vizualizácia zrekonštruovaného OD Dunaj (zelená budova vľavo) s prinavrátenou historickou fasádou a Domu odievania (vpravo)
Vizualizácia zrekonštruovaného OD Dunaj (zelená budova vľavo) s prinavrátenou historickou fasádou a Domu odievania (vpravo) | Zdroj: CTP Invest SK

Charakter národnej kultúrnej pamiatky – Obchodného domu Dunaj – má zostať zachovaný. Pribudnú kancelárie či nové obchodné priestory. Vedľajší Dom odievania bude nadstavaný o dve podlažia a vznikne tu 10 apartmánov na bývanie, ktoré chce investor prenajímať. Vzniknú aj tri ateliéri či ďalšie nebytové a administratívne priestory. 

V budovách sa bude po novom nachádzať átrium, ktoré spojí Námestie SNP s Nedbalovou ulicou a vráti sa sem kultúrna funkcia. Národnej kultúrnej pamiatke má byť vrátený aj originálny architektonický výraz od otvorenia v 30. rokoch.

Potenciálne plány nabrali reálnejší spád o dva roky neskôr. V roku 2017 súhlasil magistrát hlavného mesta s rekonštrukciou OD Dunaj i Domu odievania, pričom konečného stavebného povolenia sa firma dočkala v roku 2018. Obnova bola ale spustená až vlani a výraznejšie stavebné zásahy si mohla verejnosť všimnúť v druhej polovici roka 2023.

Masívna rekonštrukcia Domu odievania pokračuje 

Práve v článku z októbra minulého roku sme sa bližšie pozreli na obnovu oboch stavieb. Výraznejšou premenou prechádzal najskôr Dom odievania, ktorého pôvodná konštrukcia i fasáda postupne mizli pred očami obyvateľov metropoly. 

Na objekte prebiehala dekonštrukcia pôvodnej oceľovej nosnej konštrukcie a v tomto období sa tiež odstránili všetky nenosné konštrukcie až po úroveň prvého nadzemného podlažia. Prebiehala tiež demontáž fasády zo strany Námestia SNP, ale aj z Nedbalovej ulice.

Aktuálny stav rekonštrukcie OD Dunaj (vľavo) a Domu odievania (vpravo)
Aktuálny stav rekonštrukcie OD Dunaj (vľavo) a Domu odievania (vpravo) | Zdroj: Miro Pochyba

Dnes práce opäť pokročili. „Koncom roka 2023 bola ukončená čiastočná dekonštrukcia pôvodnej oceľovej nosnej konštrukcie a ukončené búracie práce železobetónových konštrukcii v Dome odievania. Tie vyplynuli z nutnosti optimalizácie vertikálneho komunikačného jadra a potreby „otvorenia priestoru“ pre pasáž medzi Námestím SNP a Nedbalovou ulicou,” ozrejmila pre našu redakciu spoločnosť CTP Invest SK. 

Dnes sa už na objekte začína s realizáciou hydroizolácii a základovej dosky v podzemných priestoroch tretieho a druhého podzemného podlažia. „V priebehu mesiaca február bude zhotovená základová doska na treťom podzemnom podlaží v Dome odievania. S výstavbou nových nosných konštrukcii sa začne koncom marca,” približuje harmonogram prác investor. Ten predpokladá ukončenie výstavby nosných konštrukcií (monolit, prefa/monolit, prefa a oceľové konštrukcie) v mesiaci júl až august 2024.

Neoriginálna fasáda OD Dunaj je konečne preč

V roku 2023 sa začalo aj s prácami na pamiatkovo chránenom objekte – Obchodnom dome Dunaj (Brouk a Babka). Odstránili sa nenosné, pamiatkovo nechránené konštrukcie v rámci interiérov. Práce teda nebolo vidieť voľným okom verejnosti, čo sa ale dnes zmenilo.

„V mesiaci január 2024 sme odstránili neautentickú odvetranú fasádu a okenné výplne objektu Brouk a Babka zo strany Námestia SNP, ktorá bola zhotovená počas rekonštrukcie budovy v poslednej dekáde 20. storočia,” píše v stanovisku spoločnosť.

Z Obchodného domu Dunaj bola odstránená neoriginálna fasáda z čias poslednej rekonštrukcie v 90. rokoch
Z Obchodného domu Dunaj bola odstránená neoriginálna fasáda z čias poslednej rekonštrukcie v 90. rokoch | Zdroj: Miro Pochyba

Práve zelená fasáda bola pre budovu obchodného domu dlhé roky typická. Nešlo však o jej originálnu verziu z doby postavenia Obchodného domu Dunaj. Jej súčasná podoba dokonca trpela výraznými technickými nedostatkami. „Pôvodná konštrukcia fasády nespĺňala súčasné požiadavky teplotechnických noriem a štandardov a nezabezpečovala potrebný komfort pri využívaní vnútorných priestorov,” približuje CTP Invest SK. 

„Nová fasáda bude zhotovená v zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Bratislava v obdobnom materiálovom a farebnom prevedení ako pôvodná fasáda z roku 1937. Tvarovo bude rovnaká – v rovnakom „tvarosloví“, ako pôvodná, pričom plne zabezpečí potrebný komfort v interiéri,” vysvetľuje zámer investor. Podrobnejšie je znázornená na vizualizácii, vytvorená bude z malých zelených dlaždičiek.

Firma rovnako potvrdila, že rekonštrukčné práce v objekte Brouk a Babka prebehnú v zásadne menšom rozsahu, ako pri Dome odievania: „A to s akcentom na zachovanie chránených prvkov budovy a v zmysle štatútu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, ktorou táto budova je.” A to sa aj deje, súčasná podoba pamiatky je v oveľa lepšom stave ako susedný Dom odievania, z ktorého zostal len skelet.

Spoločnosť zároveň doplnila, že do konca roka 2024 budú ukončené práce na fasádach oboch budov – OD Dunaj aj Dome odievania. „Stavebné práce budú následne prebiehať v interiéroch,” konštatuje CTP Invest SK.

Rekonštrukcia ide podľa plánu, finančné náklady nekomunikujú

Stavebné práce sú podľa CTP Invest SK realizované na oboch objektoch v súlade s harmonogramom, čo je dobrá správa. Obe stavby majú byť pritom hotové v druhom až treťom kvartáli roku 2025. 

Zatiaľ je neznámou cena rekonštrukcie, ktorú sa spoločnosť rozhodla s médiami a verejnosťou nekomunikovať. „Vzhľadom na to, že projekt je stále „živý“ a v procese, by nebolo korektné hovoriť o výške investície. Pri týchto projektoch vstupuje do úvahy mnoho faktorov od cien, cez reálny stav nehnuteľností a podobne,” vysvetľuje CTP Invest SK. Cenu obnovy nám nevedelo povedať ani samotné architektonické štúdio Bogle Architects z Českej republiky.

NÁZOR AUTORA ČLÁNKU:

Obnova, ktorá Bratislave pomôže. Ale za koľko?

Rekonštrukcia výrazne pomôže samotným domom, ale aj zanedbanému Námestiu SNP, ktoré netrpezlivo čaká na generálnu obnovu a je v biednom stave spoločne s neďalekým Kamenným námestím. Aj keď sa dnes môže zdať obnova OD Dunaj i Domu odievania ako drastická – pre jej veľký zásah do oboch stavieb – ide o nevyhnutnosť pre ich znovuzrodenie. Napokon, obyvatelia získajú aj úplne nový priechod z Námestia SNP do Nedbalovej ulice, čo je v historickom centre mesta výnimočné.

Na škodu zostáva zamlčiavanie ceny rekonštrukcie, ktorá by mala byť pri takomto veľkom projekte v historickom centre Bratislavy známa. Ide o základný údaj, ktorý býva komunikovaný či už v približnej sume alebo konkrétnymi číslami. Dnes, teda 6 rokov po získaní stavebného povolenia, stále nevieme, koľko bude rekonštrukcia stáť. A to je na škodu.

Obchodný dom Dunaj (zelená budova vľavo), Dom odievania (v strede), časť bankového paláca Tatra Banky (vpravo)
Aktuálny stav rekonštrukcie OD Dunaj (vľavo) a Domu odievania (vpravo)
Aktuálny stav rekonštrukcie OD Dunaj (vľavo) a Domu odievania (vpravo)
Obchodný dom Dunaj a jeho súčasný stav v rámci komplexnej rekonštrukcie
Obchodný dom Dunaj a jeho súčasný stav v rámci komplexnej rekonštrukcie
Obchodný dom Dunaj a jeho súčasný stav v rámci komplexnej rekonštrukcie
Z Obchodného domu Dunaj bola odstránená neoriginálna fasáda z čias poslednej rekonštrukcie v 90. rokoch
Z Obchodného domu Dunaj bola odstránená neoriginálna fasáda z čias poslednej rekonštrukcie v 90. rokoch

Rekonštrukcia Obchodného domu Dunaj a Domu odievania

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Investor: CTP Invest SK
Architekt: Bogle Architects
Generálny dodávateľ: CTP Invest SK
Generálny projektant: Helika Obemeyer
Realizácia: 01/2023 – 02/2025