prezidentská vila na Slavíne

Vila pre prezidenta na Slavíne chátra 20 rokov. Kedy sa uzavrie jej nekonečný príbeh?

Partneri sekcie:

Napriek tomu, že Slovensko bude mať v júni po inaugurácii už šiesteho prezidenta, najvyšší ústavný činiteľ však stále nemá dôstojnú a reprezentatívnu rezidenciu  v hlavnom meste Bratislave. Ochrana ústavných činiteľov je stále aktuálnou otázkou a vo svetle atentátu na premiéra Roberta Fica v Handlovej (15.mája) je ešte naliehavejšia.

Dosluhujúca prezidentka SR Zuzana Čaputová býva v Pezinku. Vila na  Slavíne v Bratislave, ktorú spravuje Kancelária prezidenta SR, je schátraná a problém rezidencie pre prezidenta nie je stále vyriešený. Vila nie je  využívaná už 20 rokov. V roku 2001, počas prezidentovania Rudolfa Schustera,  ju kúpili od vtedajšieho majiteľa – VSŽ Košice.

Téma vily sa opäť vrátila v súvislosti s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR , ktorý zverejnil v piatok 17.mája  správu o výsledkoch kontroly nakladania s majetkom štátu  v rokoch 2019 až 2024. Do majetku patrí aj vila na Slavíne. Kontrolovali aj plnenie opatrenia, ktoré uložili Kancelárii prezidenta SR  v roku 2019 a súviselo s rezidenciou. Nebola udržiavaná v riadnom stave, dlhodobo chátrala a minimálne od roku 2004 neslúžila na reprezentatívne a dôstojné bývanie hlavy štátu.

Súťaž Prezidentská vila an Slavíne - 3. miesto - interiér - Samuel Cigler a Matěj Hoffmann, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
Súťaž Prezidentská vila na Slavíne – 3. miesto – interiér – Samuel Cigler a Matěj Hoffmann, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha | Zdroj: archív ASB

Kancelária prezidenta urobila  viaceré kroky,  napríklad v roku 2019 konala medzinárodná študentská súťaž pre študentov architektúry  pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá mala veľký ohlas. Jej  cieľom bolo  priniesť nápady a inšpiráciu pre potenciálnu realizáciu obnovy prezidentskej vily  ako využiť vilu  pre bývanie a štátnu reprezentáciu hlavy štátu.

Súťaž Prezidentská vila na Slavíne - 2.miesto -Bc. Robert Provazník, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Súťaž Prezidentská vila na Slavíne – 2.miesto -Bc. Robert Provazník, Stavebná fakulta STU v Bratislave | Zdroj: archív redakcie

NKÚ SR však skonštatoval, že výsledkom súťaže síce boli návrhy možností rekonštrukcie budovy, ale sa  nezrealizovali. V kontrolovanom období  boli aj rokovania medzi rezortmi financií, zahraničných vecí a bratislavským magistrátom  o problematike prezidentskej vily, aj tie však skončili bez konkrétneho výsledku. Táto problematika tak do ukončenia kontroly NKÚ nebola doriešená. Podľa úradu sú aj zjavné nepriame finančné straty, pretože nehnuteľnosť dlhodobo chátra.

Súťaž Prezidentská vila na Slavíne - 1.miesto - : Dávid Husár, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Súťaž Prezidentská vila na Slavíne – 1.miesto – Dávid Husár, Stavebná fakulta STU v Bratislave | Zdroj: archív redakcie

„Aj z tohto dôvodu naši kontrolóri odporúčajú príslušným parlamentným výborom, aby zaviazali vládu vyriešiť dlhotrvajúci problém s rezidenciou prezidenta na Slavíne, ktorá neslúži správcovi majetku na plnenie jeho úloh,“ dodal podpredseda NKÚ SR Jaroslav Ivančo.

Súťaž Prezidentská vila na Slavíne v Bratislave, 2019 

Víťazné návrhy:
1. cena: Dávid Husár, Stavebná fakulta STU v Bratislave, vedúci práce : Ing. arch. Pavol Paňák
2. cena: Bc. Robert Provazník, Stavebná fakulta STU v Bratislave, vedúci práce : Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
3. cena: Samuel Cigler a Matěj Hoffmann, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

Porota :

Juraj Benetin (predseda), Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Ľubomír Králik, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Miroslav Stach a Lucia Štasselová vyberala spomedzi 56 odovzdaných prác troch víťazov a udelila tiež tri špeciálne odmeny projektom, ktoré porotu zaujali svojim originálnym prevedením nápadu.