Fotovoltika spojená škola Poprad
Galéria(8)

Na spojenej škole v Poprade pribudli solárne panely aj smart lavičky na nabíjanie telefónov či bicyklov

Partneri sekcie:

Na budove spojenej školy v Poprade pribudli fotovoltické panely, ktoré pokryjú spotrebu energie na osvetlenie budovy školy. Žiaci zároveň môžu vďaka aplikácii sledovať ich výkon na hodinách v reálnom čase.

Na Spojenej škole Jána Pavla II. v Poprade v súčasnosti finišujú s realizáciou projektu Využívajte energiu ekologicky. V rámci neho pribudlo 20 solárnych panelov, ale aj smart lavičky a malý ekologický park. Jeho súčasťou je aj edukačná činnosť.

„Cieľom bolo tiež zvýšiť povedomie pedagógov, žiakov a ich rodičov o tejto téme. Chceli sme to robiť formou zážitkového vzdelávania a prepojiť ho na praktickú implementáciu technických opatrení v priestoroch školy,“ objasnila projektová manažérka Miroslava Vojčíková.

Okrem inštalácie 20 fotovoltických panelov na strechu školskej budovy s celkovým výkonom 10 kW, v areáli školy osadili tzv. smart lavičky. Tie budú slúžiť na nabíjanie telefónov, elektrických kolobežiek a bicyklov priamo zo slnečnej energie. V rámci projektu budú tiež vzdelávať žiakov o solárnej energii, konkrétne prepojením fotovoltiky na aplikáciu, ktorá umožňuje sledovať výkon v reálnom čase priamo na hodinách.

fotovoltika spojena skola poprad 2
fotovoltika spojena skola poprad 3
fotovoltika spojena skola poprad 1 1
fotovoltika spojena skola poprad 4
smart lavicky poprad 2
smart lavicky poprad 1
smart lavicky poprad 3
smart lavicky poprad 4

Projekt v škole naštartovala bývala riaditeľka Katarína Krajňáková. „V areáli sme tiež vybudovali mini ekopark s 15 elektrokolobežkami a dvoma elektrickými bicyklami. Tie budú využívať zamestnanci školy ako alternatívu dopravy a žiaci v rámci vyučovacieho procesu,“ doplnil súčasný riaditeľ školy Marcel Karkoška.

Okrem toho sú pripravené aj školenia pre učiteľov, či environmentálne prednášky pre žiakov základnej i strednej školy. Dôležitá je v tomto smere podľa projektovej manažérky tiež osveta pre rodičov. Súčasťou projektu je zároveň aj aktualizácia a tvorba výchovno-vzdelávacích materiálov na výučbu žiakov v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy.

Zámer je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu, a tiež zo štátneho rozpočtu, Celková výška dotácie je takmer 50-tisíc eur (42 500 eur pokryl grant z Nórska a 7 500 eur príspevok zo štátneho rozpočtu). Súčasťou projektu sú aj aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dosahov zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy realizované školami.