Pre nadmerné zavlhnutie nie je možné obnoviť celú budovu naraz.

Šrobárke chcú vrátiť dôstojnosť. Košice začali s rekonštrukciou červenej školy

Partneri sekcie:

Prvá etapa rekonštrukcie budovy gymnázia by mala byť ukončená v roku 2023.

Košický samosprávny kraj (KSK) sa tento mesiac pustil do rekonštrukcie Gymnázia Šrobárova za viac ako 1,1 milióna eur. Prvá etapa rekonštrukcie budovy gymnázia by mala byť ukončená v roku 2023. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Červená škola so secesnými prvkami

„Rekonštrukcia secesnej budovy Šrobárky je v župnom rozpočte pre školstvo na rok 2021 najväčšou položkou medzi plánovanými kapitálovými výdavkami. Na opravu tejto národnej kultúrnej pamiatky sme vyčlenili viac ako 1,1 milióna eur a jej oprava prichádza v hodine dvanástej,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

„Som rád, že toto je ďalšia vzácna budova v kraji, ktorej vraciame dôstojnosť. Prvá etapa rekonštrukcie gymnázia by mala byť ukončená v roku 2023,“ dodáva.

Budova Šrobárky bola postavená v rokoch 1892 až 1894 ako jedna z prvých stavieb so secesnými prvkami v Košiciach. Doteraz patrí medzi najkrajšie v krajskom meste a dotvára kolorit jeho historického centra. Gymnázium charakterizuje typické červené režné murivo, ktoré zdobí fasádu v úrovni prvého podlažia. Aj preto budovu často nazývajú červená škola.

Budova Šrobárky bola postavená v rokoch 1892 až 1894.
Budova Šrobárky bola postavená v rokoch 1892 až 1894. | Zdroj: Facebook / Rasťo TRNKA

Budovu poznačil zub času

„O rekonštrukcii nášho gymnázia sa hovorí už mnoho rokov, ale nikdy sa na ňu nenašli finančné prostriedky. Sme nesmierne vďační, že teraz áno, pretože táto budova to nevyhnutne potrebuje. Stav fasády budovy ako aj okien výrazne poznačil zub času. Na budove školy je pôvodná fasáda a niektoré okná a dvere majú už 130 rokov. Mnohé okná sú natoľko poškodené, že silnejší vietor ich otvorí a predstavujú problém aj v súvislosti s vykurovaním,“ povedala riaditeľka gymnázia Zlatica Frankovičová.

„V najhoršom stave je vstupný portál a vzácne atikové štíty, ktoré sa doslova rozpadávajú. S realizátorom stavby sme sa dohodli na takom harmonograme prác, aby po obnove prezenčného vzdelávania neobmedzovala rekonštrukcia vyučovací proces,“ vysvetlila.

Mnohé okná sú natoľko poškodené, že silnejší vietor ich otvorí.
Mnohé okná sú natoľko poškodené, že silnejší vietor ich otvorí. | Zdroj: Facebook / Gymnázium, Šrobárova 1

Dve etapy rekonštrukcie

Počas najbližších dvoch rokov plánuje župa zreštaurovať uličné a dvorové fasády gymnázia, vrátane vzácnych atikových štítov nad korunnou rímsou a drevených výplní. Reštaurovať sa budú aj dva vstupné portály. Na budove kompletne vymenia 271 okien a tiež vstupné dvere.

Pre nadmerné zavlhnutie nie je možné obnoviť celú budovu naraz. „Krajský pamiatkový úrad rozhodol, že na riešenie zavlhnutia a sanácie budovy je potrebné vypracovať samostatnú projektovú dokumentáciu pre 2. etapu rekonštrukcie. Za ten čas je nevyhnutné obnoviť hornú časť budovy, aby sa jej stav ďalej nezhoršoval,“ dodal Trnka.

Prvá etapa rekonštrukcie budovy gymnázia by mala byť ukončená v roku 2023.
Prvá etapa rekonštrukcie budovy gymnázia by mala byť ukončená v roku 2023. | Zdroj: Facebook / Gymnázium, Šrobárova 1
SITA